European Men's Chess Club Cup's Overall Statistics
1976-2017

[ Individual Statistics | Team Statistics | Medal Table — clubs | Medal Table — countries ]

Medal Table — countries

See context-sensitive help
no. team code flag 1976 1979 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 code 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 code 2014 2015 2016 2017 code pld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Soviet Union URS Soviet Union W BURE W BURE RU BURE
R16 AVAN
W TRUD
RU BURE
W CSKM
RU TRUD
1. CSKM W CSKM
SF TPMS
QF VNVS
R16 LOKO
RU PTCH
QF TPMS
R32 CSKM
URS URS URS 16 6 4 1 2 2
2. Germany GER Germany W SLNG SF SLNG
R16 BMBR
QF PORZ QF SLNG
QF PORZ
R32 BMUN
R32 PORZ
4. SLNG W SLNG
R16 BMUN
W BMUN
SF SLNG
R16 PORZ
QG6 3. BMUN
QG2 4. HMBG
QG1 4. STHG
QG1 2. BMUN
19. DUIS
28. MN36
7. EMBE
QG1 5. DR98
QG6 2. HMBG
5. EMBE
6. DR98
QG3 5. EMBE GER 18. WRBR
25. BL03
23. BL03 12. WRBR
29. BL03
5. WRBR
6. TGRN
25. BL03
13. WRBR
17. BL03
18. SLNG
4. OSBB
28. HMBG
2. OSBB
11. MLHN
24. WRBR
5. OSBB
23. WRBR
29. SLNG
35. BL03
5. OSBB
7. WRBR
18. SLNG
6. OSBB
17. BL03
39. SLNG
8. OSBB 23. SLNG
48. EPPN
49. MLHN
GER 5. SLNG
26. MLHN
40. BL03
47. WRBR
24. HMBG
32. WRBR
14. WRBR
47. BL03
GER 64 3 1 2 2 8 3 2 1 5
3. Sweden SWE Sweden SF LUND R32 LUND R32 ROCK R16 ROCK SF ROCK QF WASA R32 WASA 8. ROCK 22. HUDD
QG1 5. ROCK
QG7 6. MNHG
QG7 5. ROCK
QG4 6. ROCK
QG6 5. NORR
QG4 5. ROCK
QG1 7. SKAR
QG2 3. ROCK
DNF MNHG
SWE QG1 3. SOLN 15. ROCK 13. ROCK 32. SOLN 25. LIMH 26. LIMH 12. ROCK
43. LIMH
21. SOLN 15. SOLN 32. ROCK 14. VIKI 26. LUND 19. VIKI 12. LIMH SWE 13. VIKI
33. ROCK
23. VIKI 25. ROCK SWE 36     2 1 1 1
4. Hungary HUN Hungary SF SPAB SF SPAB
R16 MTKB
W SPAB
R16 MTKB
QF SPAB
R16 HONV
R16 MTKB
QF SPAB
R16 MTKB
2. HONV QF MTKB
R16 HONV
R32 HONV
R32 TORO
2. HONV
QG6 4. ZLGS
6. HONV
QG2 2. ZLGS
2. HONV
QG3 2. ZLGS
10. ZLGS
11. HONV
QG6 3. HONV HUN QG4 3. EMSE
QG6 2. HONV
QG6 8. HONW
QG5 5. ZLGS
6. EMSE 21. ZLGS 8. ZLGS 10. ZLGS 11. ZLGS 14. ZLGS 27. ZLGS 10. NTSK
25. ZLGS
28. HVSE 27. ZLGS
37. HVSE
27. HVSE 19. HVSE HUN 19. HVSE HUN 43 1 3 2 3 2 1 9 3
5. Denmark DEN Denmark QF VEJR R32 KMKC R16 NRDR R32 NRDR QF FRDR R32 AA68 R32 AA68 QG2 3. AA68 QG1 6. AA68 QG1 6. AA68 QG2 4. ESPG QG1 7. GIST DEN QG2 4. NYKF 20. HLSG 25. AA68 26. AA68 23. AA68 40. AA68 25. AA68
46. BRNS
34. AA68
39. BRNS
31. AA68
57. BRNS
26. JTSM
44. AA68
27. AA68
46. BRNS
45. JTSM
50. SK41
26. JTSM
52. SKND
DEN 23. BRNS 28. JTSM
36. BRNS
32. BRNS
39. NRDK
48. SKND
27. NRDK DEN 39       2 1
6. Yugoslavia YUG Yugoslavia QF PTBE QF PTBE
QF CZBE
QF PTBE
R32 IMRB
R16 PTBE
R16 CZBE
QF PTBE
R32 BOSN
QF GOSP
R32 RNIS
R16 BOSN
R16 GOSP
8. AGZE
QG5 4. PTBE
QG4 3. JESP
7. PTBE
QG4 3. AGZE
QG1 7. MBPD
QG4 1. AGZE
QG7 6. GOSP
5. AGZE
QG6 7. GOSP
QG5 2. RBNI
YUG 2. AGZE
QG6 5. MBPD
QG5 3. RBNI
10. RBNI 21. NOVS 22. BDPD YUG YUG 30   1   7 1 1 6 1
7. Israel ISR Israel QF HAIF R16 TAVU SF TAVU R32 BESH R32 BESH R16 BESH SF HTAV QG7 3. ATAV
QG4 6. CZTA
4. BESH
43. TAVU
5. BESH
QG2 2. HRIL
8. EPTK
15. BESH
6. HERZ
QG1 2. BESH
QG7 5. EPTK
3. BESH
6. EPTK
ISR 4. BESH
8. EPTK
11. BESH
19. ATAV
8. BESH
9. ATAV
26. HERZ
13. ATAV
14. HKFS
22. BESH
7. BESH
22. ATAV
7. BESH 9. ASHD
10. BESH
4. ASHD
19. BESH
22. ASHD
26. HERZ
8. ASHD
16. BESH
7. BESH
10. ASHD
41. PRAT
6. ASHD
17. BESH
19. BESH 6. ASHD
12. BESH
14. HRIL
18. HKFS
27. EPTK
21. HKFS ISR 11. BESH 11. BESH
18. HRIL
4. ASHD
18. BESH
7. BESH ISR 59     3 4 2 4 4 4 5 2
8. Switzerland SUI Switzerland QF SGZR R16 BIBE R32 ZYGB R16 ALLS R32 ALLS R32 ALLS R16 GENE QG4 6. ALLS QG5 4. ALLS QG5 5. GENE QG2 5. GENE SUI 23. BIBE
42. NDRH
14. RHST
15. SGZR
38. WOLL
17. RHST
50. NDRH
27. RHST
45. MEND
45. NDRH 29. SGZR
46. RHST
23. SGZR
26. GENE
9. RHST
32. GENE
SUI 20. SGZR 14. SGZR
16. RIEH
20. GENE
10. SGZR
20. RIEH
50. GENE
SUI 34       1 4 1
9. Bulgaria BUL Bulgaria R16 LKPV QF SVSF SF SVSF R16 SVSF R16 SVSF R32 CSKS R32 CSKS QG1 4. SVSF BUL 28. NVOI 15. NVOI BUL BUL 10     1 1 3
10. Spain ESP Spain R16 SWMD R32 CANR SF VBCN R16 VBCN R32 CANR R16 CTLL QG7 5. CATA
QG7 2. UGAB
QG6 6. TERR ESP 20. RABX 9. MNRE
17. VLNC
7. GXTA 1. MMER
13. GXTA
46. AMER
18. MMER
21. GXTA
55. AMER
15. GXTA 28. GXTA 13. GXTA ESP 15. STAO
16. GXTA
21. SVTR
ESP 25 1   1 1 5
11. Italy ITA Italy R16 BNCR QF BNCR R16 BNCR R32 MILA R16 BNCR R32 ARSR QG5 5. GENV 25. MARO
QG2 4. REGG
QG1 8. MARO
QG4 7. ARSR
QG6 3. SURM ITA QG3 3. SURM 26. PENN 47. GCPA 19. RFCH 29. GCPA 13. LBNE 15. GCPA 10. GCPA
13. BOLO
ITA 10. GCPA 4. GCPA
15. C64M
40. CPAS
12. GCPA
54. STRO
12. GCPA
15. ASAP
ITA 29       1 1 3 2
12. Greece GRE Greece R16 HELP R32 GREx R32 KALA R32 KALA R32 KALA R16 KALA R32 SOPA QG3 2. HERA
DNF SOPA
DNF KALA
34. PERA QG2 6. CADE
QG4 2. HERA
QG5 5. CADE
QG1 5. HERA
QG2 5. PERA
QG6 2. HERA
DNF PERA
DNF CADE GRE 17. KYCH 19. CADE 30. KYCH
38. HERA
38. ESTH
54. GATH
33. CHAN 16. PERA
53. IPPO
GRE 42. CHAN 33. CHAN GRE 26       4
13. England ENG England R16 CAMB R16 ENGx R16 KHLO R32 RGBY R32 SBLO R16 WGLO QF WGLO QG7 6. IKMA
QG1 6. BRBC
QG1 4. IKMA QG7 4. GUIL
QG2 3. IKMA
QG3 6. SLGH
QG3 5. BRBC
QG3 6. GUIL
QG5 3. IKMA
QG7 4. SLGH
QG3 8. WGLO
QG2 6. BRBC
QG3 2. SLGH
QG5 6. BRBC
QG1 2. IKMA
QG2 7. SLGH
QG4 6. ILFR
ENG QG2 2. IKMA
QG1 8. SLGH
40. BRBC
42. BRST
20. BRBC 35. BRBC 36. HLSM
37. SLGH
41. HLSM 22. BCOM
33. BRBC
46. WHRO 36. BCOM
40. WHRO
31. WHRO
51. E2E4
20. JUTK
21. WHRO
28. BRBC
30. WHRO
34. JUTK
ENG 36. GRSH
41. WHRO
22. CHED
27. WHRO
37. BCOM
21. CHED
56. WHRO
14. CSOL
23. WHRO
ENG 54       1 6
14. Wales WLS Wales R16 BRDG R32 BRDG R32 PTPL R16 UCSW QG5 6. NLIB
QG1 7. RHDS
16. CRDF QG3 8. CRDF
QG4 8. NLIB
QG7 8. CRDF
QG4 8. NLIB
QG2 7. CRDF
QG6 6. NLIB
QG6 4. ABRG
QG1 4. NLIB
WLS QG2 6. CRDF 33. CRDF
34. MNMO
30. MNMO 39. CRDF 36. CRDF
43. NLIB
33. CRDF
36. NLIB
39. CRDF
48. CWMB
53. CRDF
55. NLIB
38. NLIB
56. CWMB
62. CWMB
63. NLIB
48. CRDF 43. CRDF
47. NLIB
62. NLIB 45. CARD
50. WKCC
WLS 49. AGRG
52. WKCC
46. ABRG
48. CARD
52. ABRG
62. CARD
WLS 44       2
15. Belgium BEL Belgium R16 EUPE R32 KANT R16 RLGE R32 RLGE SF ANDB R32 ANDB R32 CRBR QG6 7. KANT
DNF ANDB
11. ANDB
QG1 7. KANT
QG1 3. ROEK
QG3 4. ROEK 14. ROEK QG2 8. ROEK
QG3 6. TESS
QG3 5. LVLE
QG6 6. RLGE
QG2 2. ROEK
BEL QG3 5. RLGE
QG4 4. ROEK
20. ROEK 33. KANT
36. ROEK
27. BOEY
28. CRLI
29. ROEK
23. EYNA
27. ROEK
32. CRLI
13. ROEK
20. EYNA
13. EYNA
27. ROEK
37. CRLI
23. ROEK
24. EYNA
33. CHRL
24. ROEK
29. CRLI
48. NAMR
25. ROEK
29. EYNA
42. CHRL
16. BRGH
22. ROEK
32. EYNA
21. EYNA
25. RLGE
30. AMAY
20. EYNA
22. ROEK
23. ANSL
16. EYNA
24. AMAY
11. AMAY
18. WRTZ
20. EYNA
BEL 14. EYNA
28. FNTA
35. ROEK
19. EYNA
29. KBSK
31. AMAY
24. EYNA
37. RLGE
41. FNTA
43. ROEK
BEL 67     1 3
16. Poland POL Poland R16 MWAR R16 MWAR R16 MWAR R16 LWAR R32 PPOZ R32 PSLU QG4 4. MDZL 40. STGW 2. POLW 2. POLW
8. STGW
DNF STG2
POL 9. POLW 2. POLW
16. PLOC
3. POLW 2. POLW
13. GROM
5. POLW 2. POLW POL POL 19   5 1 1 1 5
17. Netherlands NED Netherlands RU VOLM R32 VOLM SF VOLM QF EIND 3. VOLM R32 VOLM 4. HILV
QG1 2. VOLM
20. DVBR QG3 3. DVBR QG3 3. DVBR 1. DVBR
QG1 6. RMC
NED 5. DVBR 3. DVBR 15. HMCC
19. LERD
44. HMCC
48. LERD
21. UTRE
32. HMCC
43. HOAP
39. UTRE
44. LEID
49. HMCC
19. UTRE
30. HMCC
39. LEID
26. LEID 18. HOAP
40. LEID
56. VOER
22. STKJ 22. ENPS
25. HOAP
42. VOER
NED 17. LEID
22. ENPS
31. HMCC
9. LEID
30. HMCC
41. ENPS
19. LEID
30. SISG
40. ENPS
45. KNCM
6. LEID NED 47 1 1 3 1 2 1 2
18. Finland FIN Finland R16 GMBH QF SSKH R32 SSKH R16 MTNK R32 MTNK R32 MTNK QG1 3. MTNK 45. TRTA QG2 4. TRTA QG7 7. ETVA QG4 7. ETVA QG2 6. HLSK FIN QG1 7. ETVA 31. TRTA 35. JONS 30. TRTA
36. JONS
28. JONS
34. JYVA
30. MTNK
32. GAIH
31. MTNK
36. JYVA
26. JONS
35. MTNK
42. OCTA
47. MTNK
37. TSTM
53. MTNK
31. SALO
42. ETVA
34. ETVA
39. TSTM
38. TSTM
43. AATH
25. TSTM
32. SHVP
38. TSTM
40. SHVP
FIN 42. SHVP
46. MTNK
12. TSTM
33. MTNK
43. AATH
33. SLSH
34. TSTM
25. ETVA FIN 47       1 2
19. Czechoslovakia CSR Czechoslovakia R16 SHKR R16 UBRN R16 VSPR CSR CSR CSR 3       3
20. Austria AUT Austria R32 VLNZ R32 MVGR R32 AWIE R32 VLNZ R32 RNSH R32 MVGR 7. MWIE
QG6 2. MVGR
30. MVGR
31. MWIE
QG6 3. MWIE
QG1 4. TRAU
QG4 5. MVGR
QG1 6. ISLZ
QG7 5. MVGR
5. MVGR
QG5 3. KLAG
QG5 5. ASFU
QG1 8. HOHE
AUT QG4 8. HOHE 4. MVGR
18. MWAC
11. MVGR
29. HOHE
12. HOHE
26. MVGR
38. KLAG
35. SGLE
37. AGRZ
42. TSWI
16. ASFU 11. UANS
28. SSWZ
28. JENB
29. WULK
34. HOHE
39. SGRZ
23. BADN
26. HOHE
18. HSWI
21. PAMH
34. BADN 24. MSAL
37. BADN
AUT 24. HOHE
25. RSLZ
10. MSAL
35. RRFF
31. MSAL AUT 49       1 1 1 1 1
21. Portugal POR Portugal QF SPLS R32 SPLS R32 CDUP QF BOAP QG7 4. BOAP
QG6 6. TLPL
14. BOAP
44. TLPL
QG3 7. BOAP QG5 6. BOAP QG5 6. BOAP
DNF DEVO
QG1 5. BOAP POR QG3 4. BOAP
QG3 6. FARO
27. BOAP 14. BOAP POR 25. GDDF POR 17       2
22. France FRA France R16 STRS R32 STRS R16 CE92 R32 CE92 QF LOEC 1. LOEC
5. DBAX
6. CE92
1. LOEC
15. CE92
41. STRS
QG1 2. BLFE
QG3 3. CE92
QG5 6. STRS
16. CE92
QG4 7. STRS
QG2 3. CE92
QG5 2. PHMU
QG6 2. CE92 FRA QG3 2. CE92 22. NEEC
30. PHMU
4. NAOP
18. CE92
1. NAOP
19. CE92
1. NAOP
8. CEMC
3. NAOP 8. CE92
54. CEMC
12. CE92
19. STRS
23. CANS
17. CE92 17. EVGR 35. EVGR 30. MARS 4. CE92
39. STRN
FRA 34. BCOL 11. NALK FRA 42 4   1 2 2 1 2 5
23. Luxembourg LUX Luxembourg R32 REIM R16 GBBO R16 DUDE QG2 6. GBBO 21. GBBO QG5 7. DUDE QG3 4. GBBO QG5 4. GBBO QG2 4. GBBO
QG2 8. TCBE
LUX QG4 7. DSIE
DNF GBBO
26. GBBO 32. GBBO 35. DUDE 41. DSIE 31. DUDE
34. CVDF
33. DUDE
44. DSIE
45. DUDE
51. DSIE
53. DSIE 48. CVDF
58. GBBO
49. DSIE
51. GBBO
44. CVDF
45. DUDE
44. DSIE
58. CVDF
31. TSPB
35. DSIE
LUX 29. DSIE
32. TSPB
48. DUDE
42. DSIE
44. GBBO
26. TSPB
51. GBBO
59. DSIE
26. GBBO LUX 42       2
24. Ireland IRL Ireland R32 COLD R32 DNDR QG6 8. DGLS QG3 8. DGLS QG3 6. NBLF IRL QG2 8. CRUM 28. BRAY 38. DUBL
39. BRAY
43. CRUM 44. PHIB
45. RVHB
29. DUBL 46. PHIB
47. ENIS
49. KILK
56. GALW
37. KILK
55. RATH
60. PHIB
61. ENIS
50. ENIS 49. ENIS 54. ADAR
55. GONZ
44. GONZ
46. ADAR
IRL 45. ADAR
50. ENIS
45. GONZ
50. ADAR
46. GONZ
57. TRCD
31. GONZ
34. ADAR
35. BENL
IRL 36      
25. Norway NOR Norway QF OSLS R32 OSLS QG3 7. RAND QG3 4. OSLS
QG4 4. RAND
QG4 4. OSLS
QG5 7. RAND
NOR QG4 6. RAND 32. RAND 28. ASKR
37. RAND
41. RAND 31. ASKR 28. OSLS 34. OSLS
38. ASKR
31. OSLS
32. ASKR
27. ASKR
33. OSLS
34. OSLS
41. SK11
33. OSLS
34. MOSS
24. OSLS
31. ASKR
21. OSLS
36. ASKR
30. OSLS
33. SOSS
15. ASKR
27. OSLS
NOR 30. OSLS
37. ASKR
17. VLER
21. OSLS
29. VLER
38. OSLS
49. SK11
16. VLER
18. OSLS
NOR 41       1
no. team code flag 1976 1979 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 code 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 code 2014 2015 2016 2017 code pld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
26. Romania ROM Romania R16 UNBC R32 ITBC R32 ITBC R32 PTBC QG4 5. RTBC 32. OCAL
QG2 5. RTBC
DNF ECBC ROM 8. RTBC ROM 13. ALTI
27. CSBM
9. CSBM ROM 11       1 2
27. Scotland SCO Scotland R32 CSTG R32 DUND R32 GLPT
R32 WNDD
R32 DUND QG7 8. PSRN DNF PSRN SCO 57. EDNB 33. EDNB
47. EDNW
SCO 39. EDNB
43. BACC
58. EDNB SCO 12      
28. Iceland ISL Iceland R32 REYK SF REYK R32 REYK QG1 5. GARD 7. REYK QG3 5. REYK QG5 1. HELR QG4 2. REYK
QG4 3. HELR
ISL QG2 7. AKUR
QG2 3. HELR
QG2 5. REYK
10. HELR
12. REYK
31. HELR 39. HELR 24. HELR 29. REYK
32. HELR
12. REYK
30. HELR
43. HAUK
18. REYK
35. HELR
36. BLNG
52. HELR
25. BLNG 14. BLNG
25. HELR
29. VIKK ISL 18. HGNN 20. FJOR
29. VIKK
ISL 33     1 1 2 1
29. Bosnia & Herzegovina BIH Bosnia & Herzegovina 3. BOSN 1. BOSN 4. BOSN QG6 3. BOSN QG2 2. BOSN 4. BOSN BIH 1. BOSN
3. KISL
QG4 5. BOKM
QG6 7. SARA
1. BOSN
14. KISL
16. BOKM
17. BIHC
23. ZRSM
5. BOSN
7. KISL
1. BOSN
16. NAPR
24. KISL
3. KISL
16. BOSN
33. GLSS
2. BOSN
15. ZELJ
21. ZELJ 16. SIBR 7. ZELJ
9. BOSN
4. BOSN
30. SIBR
20. BIHC
23. GLSS
7. BOSN
37. GLSS
9. SIBR BIH BIH 36 4 1 3 3 1 3 2
30. Czech Republic CZE Czech Republic QG7 7. BHPR
QG6 5. BKRV
12. BHPR QG6 7. BHVR QG4 5. DAPR
QG2 3. A64G
QG7 3. DAPR
QG5 7. DOPR
CZE 25. PRDB 31. DOPR 21. TRIN 9. PRDB 14. NOVO 10. NOVO 14. NOVO 13. NOVO 3. NOVO
53. SLOP
10. NOVO 1. NOVO CZE 2. NOVO 5. NOVO 8. NOVO 4. NOVO CZE 24 1 1 1 1 1 1 1 2
31. Ukraine UKR Ukraine QG4 2. DNDN 3. DNDN
26. MCAL
QG5 5. AZPR
QG7 2. DNDN
QG7 3. DNDN QG1 3. DNDN
QG7 7. LAKH
QG3 3. DNDN UKR QG6 4. DNDN
QG5 7. LAKH
5. DNDN 4. DNDN 5. DNDN
15. KAGL
17. AMDO
17. AMDO 8. KSKY 3. PVKK 6. PVKK
12. PGMB
3. PGMB
12. RVFB
38. LPCL
10. PGMB
35. STLH
UKR 16. LPCL UKR 27     3 1 2 1 1 2 1
32. Armenia ARM Armenia QG5 4. DNHY 1. YRVN 12. YRVN 7. YRVN
QG1 4. DNHY
ARM 11. BKYE 11. BKYE 7. BKYE
12. MKYE
20. FMYE
2. MKYE 11. MKYE 9. MKYE ARM ARM 13 1 1   2 1
33. Georgia GEO Georgia QG3 3. ESNK QG1 5. NONA GEO 8. TBLS 14. NTTB
18. ESNK
7. IATB GEO GEO 6       1 1
34. Russia RUS Russia QG5 2. PTCH
DNF SPET
DNF CSKM
5. VNVS
46. PTCH
3. PTCH
QG5 3. VNVS
QG4 4. CSKM
1. STKZ
3. VNVS
9. SPET
1. LAZV
3. STKZ
4. STK2
DNF ERND
7. SPET
DNF STKZ
RUS 6. TMSK
7. SPET
QG5 2. KHBL
QG4 2. STKZ
2. MCSP
7. TMSK
12. UVMY
1. NNNO
3. GZTY
6. MCSP
2. NNNO
7. LKZN
10. TMSK
11. MCSP
4. NNNO
5. LKZN
6. MCSP
11. TMSK
3. LKZN
4. USVD
6. TMSK
1. TMSK
4. SUCH
8. TPSR
16. LKZN
1. TMSK
2. LKZN
3. USVD
5. TPSR
10. ERCH
2. USVD
3. TMSK
6. EKSA
1. USVD
5. EKSA
6. TPSR
9. SPET
1. EKSA
3. USVD
4. SPET
8. S64M
9. TMSK
1. EKSA
2. YUGR
8. SPET
9. S64M
10. USVD
1. SPET
4. EKSA
5. S64M
8. YUGR
11. TMSK
2. SPET
3. S64M
4. EKSA
5. YUGR
7. TMSK
2. MLKH
5. SPET
6. YUGR
7. PGRD
RUS 3. MLKH
6. RGSU
8. LKZN
9. SPET
1. SNVS
3. SPET
7. RGSU
8. UNBL
2. SPET
3. RGSU
6. SNVS
7. ZHSM
11. LKZN
1. SNVS
5. SPET
8. RGSU
RUS 90 11 8 12 7 8 9 8 7 8 3
35. Slovenia SLO Slovenia QG4 3. ISKL 35. PIRM QG6 5. PIRM QG3 7. RPMS QG6 5. TRGK SLO 40. PTUJ 12. MARI
24. PTUJ
32. RPMS
SLO SLO 9      
36. Slovakia SVK Slovakia QG2 5. LKTR
DNF ELBR
42. SVBR
49. LKTR
QG2 5. SVBR QG7 6. SVBR QG6 7. DNBR QG7 3. BNZM
QG5 3. SVBR
SVK 24. KOSC
29. TTPR
27. BNZM
34. SVBR
33. CLPV 15. CLPV 46. SLKS 24. SVBR 32. PVDZ 41. SVCC SVK 12. DSTR 15. DSTR
44. MODR
10. DSTR SVK 22       1
37. Croatia CRO Croatia QG5 3. MLAZ
QG2 2. MROS
18. DJAK
QG2 3. MLAZ
29. MROS
6. MROS
QG1 3. DJAK
2. VK91
4. MROS
DNF VK91 QG5 4. MRVC CRO QG6 3. MRVC
QG5 4. PULA
13. ZRZA 5. ZAGR 13. ZAGR CRO CRO 15   1   1 1 1 1
38. Latvia LAT Latvia DNF DGVP 17. DGVP
47. VEFR
DNF VEFR QG2 5. BTLP
QG4 3. USRI
LAT 24. TSIR LAT 17. TSIR LAT 6      
39. Estonia EST Estonia DNF RSTL 33. PAID QG7 3. PAID QG4 4. PAID
QG6 4. RSTL
QG4 2. PRNU
QG7 4. RSTL
QG3 2. PRNU
QG4 5. KSNR
EST QG1 2. PRNU
QG1 6. VBTL
EST EST 10       2
40. Lithuania LTU Lithuania 8. KSVL QG5 2. KSVL
QG1 7. VZRV
13. KSVL
QG2 4. VLCS
QG4 6. SDMR QG3 4. MGKN LTU QG1 5. MGKN 30. NSVL 22. NSVL
41. VLCS
30. NSVL
49. BKPL
15. SSMV
35. PANV
13. MGKN
36. SSMV
16. MGKN 33. SSMV LTU 27. MGKN 53. EZVV 22. MKVI LTU 22       1 1
41. FYR Macedonia MKD FYR Macedonia 10. ALKS QG6 4. ALKS QG1 3. ALKS QG6 5. ALKS QG1 3. ALKS MKD QG1 4. ALKS
QG6 6. SBST
21. ALKS 15. ALKS
23. KVSK
6. KVSK
9. ALKS
9. ALKS 12. ALKS 20. ALKS 20. ALKS 20. ALKS 14. ALKS
50. GBSK
11. ALKS
28. GBSK
40. KCNI
22. GBSK 48. GBSK 28. GBSK MKD 38. GBSK 6. ALKS
26. GBSK
34. CNTR
47. KRPS
1. ALKS
28. GBSK
2. ALKS
19. GBSK
MKD 34 1 1   2 2 1
42. Moldova MDA Moldova 8. GZCH MDA 22. ULIM 49. PERF 29. PERF MDA 35. PERF MDA 5       1
43. Turkey TUR Turkey QG1 6. ANKK
QG6 4. OYAK
TUR QG5 6. ANKK 37. ITUN 40. ANKK 21. ECZI
22. MARM
25. ANKK
27. ITUN
18. MARM
24. ECZI
31. MDKO
36. THYO
40. BSTI
51. TZEK
37. MDKO 42. ISEK
47. YAPI
17. BSTI TUR 38. BSTI 60. HTBB 13. BSTI
28. KRBE
30. GAEK
36. HTBB
TUR 25      
44. Belarus BLR Belarus QG7 3. KSLG BLR 19. VMNS 14. VTBS
18. VMNS
10. VMNS 17. VMNS 6. VMNS 16. VMNS 38. VMNS 19. VMNS 16. VMNS 11. VMNS
17. LMNS
8. VMNS BLR 7. VMNS BLR 15       1 1 1 1
45. Albania ALB Albania ALB DNF PART 34. STDT 50. BUTS 45. APOF 47. BUTS
64. APOF
52. RSKV
53. BUTS
41. BUTS 52. BUTS
60. VELC
51. BUTS ALB 51. BUTS 61. BUTS ALB 14      
46. FIDE FID FIDE FID 24. DRTH 19. PRSH
35. MMIT
41. PRSH
45. MMIT
40. ISTO
42. PRSH
52. PRSH
54. DRTH
43. LLVU
51. ISTO
43. PRSH
47. LLVU
42. EXPI
48. SHQS
59. EXPI
61. SHQS
31. EXPI 36. EXPI
43. ISTO
FID FID 20      
47. European Chess Union EUR European Chess Union EUR 52. BELF 59. QUBL EUR EUR 2      
48. Monaco MNC Monaco MNC 44. CEMC 56. CEMC 54. CEMC 34. CEMC 41. CEMC MNC 44. CEMC 55. CEMC MNC 7      
49. Serbia SRB Serbia SRB 15. LSBG SRB 9. SNSV
17. CZBE
22. PRCI
23. JLGR
36. ITKB
SRB 6       1
50. Montenegro MNE Montenegro MNE 20. BDPD MNE 32. ECGN MNE 2      
no. team code flag 1976 1979 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 code 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 code 2014 2015 2016 2017 code pld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
51. Azerbaijan AZE Azerbaijan AZE 4. SOCA 2. SOCA 1. SOCA 3. SOCA
14. ODYU
AZE 1. SOCA
4. ODYU
2. SOCA
13. ODYU
5. ODYU 3. ODYU AZE 11 2 2 2 2 1
52. Kosovo KOS Kosovo KOS KOS 39. EXPI
49. ZEQE
21. HSNP
24. DARD
KOS 4      
53. United States USA United States Only individual appearances.
55. Peru PER Peru Only individual appearances.
56. New Zealand NZL New Zealand Only individual appearances.
57. Lebanon LIB Lebanon Only individual appearances.
58. Argentina ARG Argentina Only individual appearances.
59. Jersey JCI Jersey Only individual appearances.
60. Chile CHI Chile Only individual appearances.
61. India IND India Only individual appearances.
62. Canada CAN Canada Only individual appearances.
63. Uzbekistan UZB Uzbekistan Only individual appearances.
64. Australia AUS Australia Only individual appearances.
65. Malta MLT Malta Only individual appearances.
66. Faroe Islands FAI Faroe Islands Only individual appearances.
67. Liechtenstein LIE Liechtenstein Only individual appearances.
68. Vietnam VIE Vietnam Only individual appearances.
69. Kazakhstan KAZ Kazakhstan Only individual appearances.
70. Iran IRI Iran Only individual appearances.
71. Republic of South Africa RSA Republic of South Africa Only individual appearances.
72. Namibia NAM Namibia Only individual appearances.
73. China CHN China Only individual appearances.
74. Morocco MAR Morocco Only individual appearances.
75. Tajikistan TJK Tajikistan Only individual appearances.
no. team code flag 1976 1979 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 code 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 code 2014 2015 2016 2017 code pld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
76. Seychelles SEY Seychelles Only individual appearances.
77. Turkmenistan TKM Turkmenistan Only individual appearances.
78. Egypt EGY Egypt Only individual appearances.
79. Malaysia MAS Malaysia Only individual appearances.
80. Cuba CUB Cuba Only individual appearances.