11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

9th round

RUS RUS Russian SFSR 6½ : 5½ Ukrainian SSR UKR UKR
GM Zaitsev ½ - ½ GM Stein
GM Antoshin ½ - ½ Platonov
IM Zhukhovitsky 1 - 0 Sakharov
Dementiev ½ - ½ Podgaets
Yuferov ½ - ½ Zhidkov
Zakharov ½ - ½ Kogan
Sveshnikov ½ - ½ Steinberg
Panchenko 1 - 0 Beliavsky
Bryuzgin 0 - 1 Kudishevich
WIM Kozlovskaya ½ - ½ Morozova
Liubarskaya ½ - ½ Ostry
Alekhina ½ - ½ Semenova

BLR BLR Belorussian SSR 6 : 6 Latvian SSR LAT LAT
GM Boleslavsky ½ - ½ GM Ģipslis
Kapengut 0 - 1 Klovāns
IM Veresov ½ - ½ Šmits
Kupreichik ½ - ½ Petkevičs
Roizman 1 - 0 Žuravļovs
Shagalovich 0 - 1 Gutmans
Dydyshko ½ - ½ Ļevčenkovs
Shereshevsky 1 - 0 Meirāns
Mariasin 0 - 1 Kivlāns
WIM Zvorykina 1 - 0 Klovāne
Golovei 1 - 0 Rožlapa
Ozhigina 0 - 1 Tagere

KAZ KAZ Kazakh SSR 3 : 9 Moscow city RUS MOSC
Seredenko ½ - ½ GM Bronstein
Katalymov 0 - 1 GM Kholmov
Siniavsky 0 - 1 GM Vasiukov
Muratov ½ - ½ GM Liberzon
Vinkel ½ - ½ GM Averbakh
Rakhiberdiev 0 - 1 GM Shamkovich
Irzhanov 0 - 1 Balashov
Kashliak 1 - 0 Shvarts
Evseev 0 - 1 Veselovsky
Starchenko 0 - 1 WIM Kushnir
Kegelman ½ - ½ Medianikova
Gudova 0 - 1 Titorenko

GEO GEO Georgian SSR 8 : 4 Azerbaijan SSR AZE AZE
GM Gufeld ½ - ½ IM Bagirov
Georgadze ½ - ½ Pavlenko
Buslaev 1 - 0 IM Makogonov
IM Gurgenidze 1 - 0 Privorotsky
Izvozchikov 0 - 1 Ovanesian
Mikadze ½ - ½ Morgulev
Ubilava ½ - ½ Shakhtakhtinsky
Chechelian ½ - ½ Sideif-Zade
Mechitov 1 - 0 Veliev
WIM Alexandria ½ - ½ WIM Zatulovskaya
Khugashvili 1 - 0 Saakova
Kobaidze 1 - 0 Alieva

Leningrad city (SPET) received a bye.

<< Standings after 9th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MOSC 57½ 12 BLR
8
RUS
GEO
AZE
8
UKR
LAT
8
BYE
-
SPET
7
KAZ
9
2. SPET 57 12 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO
7
AZE
9
UKR
LAT
5
MOSC
5
BYE
-
3. UKR 52 7 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
6
RUS
4. GEO 51½ 12 UKR
LAT
8
MOSC
SPET
5
KAZ
BLR
RUS
BYE
-
AZE
8
5. LAT 51½ 11 RUS
GEO
4
AZE
UKR
BYE
-
MOSC
4
SPET
7
KAZ
7
BLR
6
6. RUS 49 9 LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
7
BYE
-
GEO
AZE
6
UKR
7. BLR 46½ 6 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS
5
GEO
AZE
UKR
6
LAT
6
8. KAZ 36½ 2 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS
GEO
AZE
UKR
LAT
5
MOSC
3
9. AZE 30½ 1 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC
4
SPET
3
KAZ
BLR
RUS
6
GEO
4