11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

8th round

MOSC RUS Moscow city 7 : 5 Leningrad city RUS SPET
GM Bronstein ½ - ½ GM Taimanov
GM Lein 0 - 1 GM Furman
GM Vasiukov ½ - ½ IM Osnos
GM Liberzon 1 - 0 Faibisovich
GM Averbakh ½ - ½ Lyavdansky
GM Shamkovich ½ - ½ Tseitlin
Balashov ½ - ½ Ioffe
Shvarts ½ - ½ Verner
Veselovsky 0 - 1 Sazontiev
WIM Kushnir 1 - 0 Kristol
Medianikova 1 - 0 Bazhina
Titorenko 1 - 0 Levitina

UKR UKR Ukrainian SSR 6 : 6 Belorussian SSR BLR BLR
GM Stein 1 - 0 GM Boleslavsky
Platonov 0 - 1 Kapengut
IM Savon 1 - 0 IM Veresov
Podgaets 1 - 0 Kupreichik
Zhidkov ½ - ½ Zheliandinov
Sakharov 1 - 0 Shagalovich
Steinberg ½ - ½ Dydyshko
Beliavsky 0 - 1 Shereshevsky
Kudishevich 0 - 1 Mariasin
Morozova 0 - 1 WIM Zvorykina
Ostry ½ - ½ Golovei
Semenova ½ - ½ Ozhigina

LAT LAT Latvian SSR 7 : 5 Kazakh SSR KAZ KAZ
GM Ģipslis 1 - 0 Nikitin
Klovāns 1 - 0 Katalymov
Šmits 1 - 0 Siniavsky
Petkevičs ½ - ½ Seredenko
Žuravļovs 0 - 1 Vinkel
Gutmans 1 - 0 Rakhiberdiev
Ļevčenkovs ½ - ½ Irzhanov
Meirāns 0 - 1 Kashliak
Kivlāns ½ - ½ Evseev
Klovāne 0 - 1 Starchenko
Rožlapa 1 - 0 Kegelman
Tagere ½ - ½ Gudova

AZE AZE Azerbaijan SSR 6 : 6 Russian SFSR RUS RUS
IM Bagirov ½ - ½ GM Zaitsev
Pavlenko ½ - ½ GM Antoshin
Listengarten ½ - ½ IM Zhukhovitsky
Privorotsky ½ - ½ Averkin
Ovanesian 1 - 0 Yuferov
Morgulev ½ - ½ Zakharov
Shakhtakhtinsky 0 - 1 Sveshnikov
Sideif-Zade 0 - 1 Panchenko
Veliev 1 - 0 Bryuzgin
WIM Zatulovskaya 1 - 0 WIM Kozlovskaya
Saakova ½ - ½ Liubarskaya
Alieva 0 - 1 Alekhina

Georgian SSR (GEO) received a bye.

<< Standings after 8th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 57 * 12 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO
7
AZE
9
UKR
LAT
5
MOSC
5
BYE
-
2. MOSC 48½ 10 BLR
8
RUS
GEO
AZE
8
UKR
LAT
8
BYE
-
SPET
7
KAZ
3. UKR 46½ 7 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
6
RUS
4. LAT 45½ 10 RUS
GEO
4
AZE
UKR
BYE
-
MOSC
4
SPET
7
KAZ
7
BLR
5. GEO 43½ 10 UKR
LAT
8
MOSC
SPET
5
KAZ
BLR
RUS
BYE
-
AZE
6. RUS 42½ 7 LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
7
BYE
-
GEO
AZE
6
UKR
7. BLR 40½ 5 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS
5
GEO
AZE
UKR
6
LAT
8. KAZ 33½ 2 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS
GEO
AZE
UKR
LAT
5
MOSC
9. AZE 26½ 1 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC
4
SPET
3
KAZ
BLR
RUS
6
GEO