11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

4th round

GEO GEO Georgian SSR 5 : 7 Leningrad city RUS SPET
GM Gufeld ½ - ½ GM Taimanov
Georgadze ½ - ½ GM Furman
Buslaev 0 - 1 IM Osnos
Lomaya 0 - 1 Faibisovich
Izvozchikov ½ - ½ Lyavdansky
IM Gurgenidze 1 - 0 Tseitlin
Ubilava 0 - 1 Ioffe
Chechelian 0 - 1 Verner
Mechitov 0 - 1 Sazontiev
WIM Alexandria 1 - 0 Kristol
Khugashvili 1 - 0 Bazhina
Kobaidze ½ - ½ Levitina

UKR UKR Ukrainian SSR 4½ : 7½ Latvian SSR LAT LAT
GM Stein ½ - ½ GM Ģipslis
Sakharov ½ - ½ Klovāns
IM Savon ½ - ½ Šmits
Podgaets ½ - ½ Pētersons
Zhidkov ½ - ½ Žuravļovs
Kogan 0 - 1 Gutmans
Steinberg 0 - 1 Ļevčenkovs
Beliavsky 0 - 1 Meirāns
Kudishevich 1 - 0 Kivlāns
Morozova 0 - 1 Klovāne
Ostry ½ - ½ Rožlapa
Semenova ½ - ½ Tagere

AZE AZE Azerbaijan SSR 4 : 8 Moscow city RUS MOSC
IM Bagirov ½ - ½ GM Bronstein
Pavlenko ½ - ½ GM Kholmov
Listengarten ½ - ½ GM Vasiukov
Privorotsky 1 - 0 GM Lein
Ovanesian ½ - ½ GM Averbakh
Morgulev 0 - 1 GM Shamkovich
Shakhtakhtinsky 0 - 1 Balashov
Sideif-Zade 0 - 1 Shvarts
Veliev ½ - ½ Veselovsky
WIM Zatulovskaya 0 - 1 WIM Kushnir
Saakova ½ - ½ Medianikova
Alieva 0 - 1 Titorenko

RUS RUS Russian SFSR 8½ : 3½ Kazakh SSR KAZ KAZ
GM Zaitsev ½ - ½ Nikitin
GM Antoshin ½ - ½ Katalymov
Averkin 1 - 0 Siniavsky
Dementiev 1 - 0 Muratov
Yuferov ½ - ½ Vinkel
Zakharov 0 - 1 Seredenko
Sveshnikov 1 - 0 Irzhanov
Panchenko 1 - 0 Kashliak
Bryuzgin 1 - 0 Evseev
WIM Kozlovskaya 0 - 1 Starchenko
Liubarskaya 1 - 0 Kegelman
Alekhina 1 - 0 Gudova

Belorussian SSR (BLR) received a bye.

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 31½ * 8 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO
7
AZE UKR LAT MOSC BYE
-
2. LAT 27½ * 6 RUS
GEO
4
AZE
UKR
BYE
-
MOSC SPET KAZ BLR
3. MOSC 27 * 4 BLR
8
RUS
GEO
AZE
8
UKR LAT BYE
-
SPET KAZ
4. RUS 25 * 4 LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR BYE
-
GEO AZE UKR
5. UKR 23 4 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT
MOSC SPET KAZ BLR RUS
6. GEO 22 * 4 UKR
LAT
8
MOSC
SPET
5
KAZ BLR RUS BYE
-
AZE
7. BLR 14½ 2 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS GEO AZE UKR LAT
8. KAZ 11 0 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS
GEO AZE UKR LAT MOSC
9. AZE 10½ 0 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC
4
SPET KAZ BLR RUS GEO