11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

6th round

UKR UKR Ukrainian SSR 5½ : 6½ Leningrad city RUS SPET
GM Stein 1 - 0 GM Taimanov
Sakharov ½ - ½ GM Furman
IM Savon ½ - ½ IM Osnos
Podgaets ½ - ½ Faibisovich
Zhidkov 1 - 0 Radashkovich
Kogan 0 - 1 Tseitlin
Steinberg ½ - ½ Ioffe
Beliavsky 0 - 1 Verner
Kudishevich ½ - ½ Sazontiev
Morozova 0 - 1 Kristol
Ostry 0 - 1 Bazhina
Semenova 1 - 0 Levitina

LAT LAT Latvian SSR 4 : 8 Moscow city RUS MOSC
GM Ģipslis ½ - ½ GM Bronstein
Klovāns ½ - ½ GM Kholmov
Šmits ½ - ½ GM Lein
Petkevičs 0 - 1 GM Liberzon
Žuravļovs ½ - ½ GM Averbakh
Gutmans 0 - 1 GM Shamkovich
Ļevčenkovs 0 - 1 Balashov
Meirāns 0 - 1 Shvarts
Kivlāns ½ - ½ Veselovsky
Klovāne 0 - 1 WIM Kushnir
Rožlapa 1 - 0 Medianikova
Tagere ½ - ½ Titorenko

GEO GEO Georgian SSR 6½ : 5½ Belorussian SSR BLR BLR
GM Gufeld ½ - ½ GM Boleslavsky
Georgadze 1 - 0 Kapengut
Buslaev ½ - ½ IM Veresov
Lomaya 0 - 1 Kupreichik
IM Gurgenidze 1 - 0 Roizman
Mikadze 1 - 0 Zheliandinov
Ubilava 0 - 1 Dydyshko
Chechelian ½ - ½ Shereshevsky
Mechitov 0 - 1 Mariasin
WIM Alexandria ½ - ½ WIM Zvorykina
Khugashvili ½ - ½ Golovei
Kobaidze 1 - 0 Ozhigina

AZE AZE Azerbaijan SSR 4½ : 7½ Kazakh SSR KAZ KAZ
IM Bagirov 1 - 0 Nikitin
Pavlenko 0 - 1 Katalymov
IM Makogonov 0 - 1 Siniavsky
Privorotsky 1 - 0 Muratov
Ovanesian ½ - ½ Vinkel
Morgulev 0 - 1 Seredenko
Shakhtakhtinsky 0 - 1 Irzhanov
Sideif-Zade 0 - 1 Kashliak
Veliev ½ - ½ Evseev
WIM Zatulovskaya 0 - 1 Starchenko
Saakova 1 - 0 Kegelman
Alieva ½ - ½ Gudova

Russian SFSR (RUS) received a bye.

<< Standings after 6th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 47 * 12 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO
7
AZE
9
UKR
LAT MOSC BYE
-
2. MOSC 41½ * 8 BLR
8
RUS
GEO
AZE
8
UKR
LAT
8
BYE
-
SPET KAZ
3. GEO 36 * 8 UKR
LAT
8
MOSC
SPET
5
KAZ
BLR
RUS BYE
-
AZE
4. UKR 34 4 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT
MOSC
SPET
KAZ BLR RUS
5. RUS 32 6 LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
7
BYE
-
GEO AZE UKR
6. LAT 31½ 6 RUS
GEO
4
AZE
UKR
BYE
-
MOSC
4
SPET KAZ BLR
7. BLR 25 2 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS
5
GEO
AZE UKR LAT
8. KAZ 23 2 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS
GEO
AZE
UKR LAT MOSC
9. AZE 18 0 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC
4
SPET
3
KAZ
BLR RUS GEO