11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

5th round

MOSC RUS Moscow city 6½ : 5½ Ukrainian SSR UKR UKR
GM Bronstein ½ - ½ GM Stein
GM Kholmov ½ - ½ Platonov
GM Vasiukov ½ - ½ IM Savon
GM Liberzon ½ - ½ Podgaets
GM Averbakh ½ - ½ Zhidkov
GM Lein ½ - ½ Sakharov
Balashov ½ - ½ Steinberg
Shvarts ½ - ½ Beliavsky
Veselovsky ½ - ½ Kudishevich
WIM Kushnir ½ - ½ Morozova
Medianikova ½ - ½ Ostry
Titorenko 1 - 0 Semenova

BLR BLR Belorussian SSR 5 : 7 Russian SFSR RUS RUS
GM Boleslavsky ½ - ½ GM Zaitsev
Kapengut 0 - 1 GM Antoshin
IM Veresov 1 - 0 IM Zhukhovitsky
Kupreichik 1 - 0 Dementiev
Roizman ½ - ½ Yuferov
Zheliandinov 0 - 1 Averkin
Dydyshko 1 - 0 Sveshnikov
Shereshevsky 0 - 1 Panchenko
Mariasin ½ - ½ Bryuzgin
WIM Zvorykina 0 - 1 WIM Kozlovskaya
Golovei ½ - ½ Liubarskaya
Ozhigina 0 - 1 Alekhina

KAZ KAZ Kazakh SSR 4½ : 7½ Georgian SSR GEO GEO
Nikitin ½ - ½ GM Gufeld
Katalymov 1 - 0 Georgadze
Siniavsky ½ - ½ Buslaev
Muratov 0 - 1 IM Gurgenidze
Vinkel 1 - 0 Izvozchikov
Seredenko ½ - ½ Mikadze
Irzhanov ½ - ½ Ubilava
Kashliak 0 - 1 Chechelian
Evseev ½ - ½ Mechitov
Starchenko 0 - 1 WIM Alexandria
Kegelman 0 - 1 Khugashvili
Gudova 0 - 1 Kobaidze

SPET RUS Leningrad city 9 : 3 Azerbaijan SSR AZE AZE
GM Taimanov ½ - ½ IM Bagirov
GM Furman 1 - 0 Pavlenko
Lyavdansky 1 - 0 Listengarten
Faibisovich ½ - ½ Privorotsky
Radashkovich ½ - ½ Ovanesian
Tseitlin 1 - 0 IM Makogonov
Ioffe + w/o - Shakhtakhtinsky
Verner 1 - 0 Sideif-Zade
Sazontiev 1 - 0 Veliev
Kristol ½ - ½ WIM Zatulovskaya
Bazhina 1 - 0 Saakova
Levitina 1 - 0 Alieva

Latvian SSR (LAT) received a bye.

<< Standings after 5th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 40½ * 10 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO
7
AZE
9
UKR LAT MOSC BYE
-
2. MOSC 33½ * 6 BLR
8
RUS
GEO
AZE
8
UKR
LAT BYE
-
SPET KAZ
3. RUS 32 * 6 LAT
MOSC
SPET
KAZ
BLR
7
BYE
-
GEO AZE UKR
4. GEO 29½ * 6 UKR
LAT
8
MOSC
SPET
5
KAZ
BLR RUS BYE
-
AZE
5. UKR 28½ 4 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT
MOSC
SPET KAZ BLR RUS
6. LAT 27½ 6 RUS
GEO
4
AZE
UKR
BYE
-
MOSC SPET KAZ BLR
7. BLR 19½ 2 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS
5
GEO AZE UKR LAT
8. KAZ 15½ 0 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS
GEO
AZE UKR LAT MOSC
9. AZE 13½ 0 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC
4
SPET
3
KAZ BLR RUS GEO