11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

3rd round

MOSC RUS Moscow city 5½ : 6½ Georgian SSR GEO GEO
GM Bronstein ½ - ½ GM Gufeld
GM Kholmov ½ - ½ IM Gurgenidze
GM Vasiukov ½ - ½ Buslaev
GM Liberzon ½ - ½ Lomaya
GM Averbakh 1 - 0 Izvozchikov
GM Shamkovich ½ - ½ Mikadze
Balashov ½ - ½ Ubilava
Shvarts 1 - 0 Chechelian
Veselovsky 0 - 1 Mechitov
WIM Kushnir 0 - 1 WIM Alexandria
Medianikova 0 - 1 Khugashvili
Titorenko ½ - ½ Kobaidze

SPET RUS Leningrad city 6½ : 5½ Russian SFSR RUS RUS
GM Taimanov ½ - ½ GM Zaitsev
GM Furman ½ - ½ GM Antoshin
IM Osnos 1 - 0 IM Zhukhovitsky
Faibisovich ½ - ½ Dementiev
Radashkovich ½ - ½ Yuferov
Lyavdansky ½ - ½ Zakharov
Ioffe ½ - ½ Sveshnikov
Verner ½ - ½ Panchenko
Sazontiev ½ - ½ Bryuzgin
Kristol ½ - ½ WIM Kozlovskaya
Bazhina 0 - 1 Liubarskaya
Levitina 1 - 0 Alekhina

KAZ KAZ Kazakh SSR 5½ : 6½ Belorussian SSR BLR BLR
Nikitin 1 - 0 Zheliandinov
Katalymov 0 - 1 Kapengut
Seredenko ½ - ½ IM Veresov
Muratov 1 - 0 Kupreichik
Vinkel ½ - ½ Roizman
Rakhiberdiev 0 - 1 Shagalovich
Irzhanov ½ - ½ Dydyshko
Kashliak 1 - 0 Shereshevsky
Evseev 0 - 1 Mariasin
Starchenko 0 - 1 WIM Zvorykina
Kegelman ½ - ½ Golovei
Gudova ½ - ½ Ozhigina

LAT LAT Latvian SSR 8½ : 3½ Azerbaijan SSR AZE AZE
GM Ģipslis ½ - ½ IM Bagirov
Klovāns ½ - ½ Pavlenko
Šmits 1 - 0 Listengarten
Petkevičs ½ - ½ Privorotsky
Pētersons ½ - ½ Ovanesian
Gutmans 1 - 0 Morgulev
Ļevčenkovs 1 - 0 Shakhtakhtinsky
Meirāns 1 - 0 Sideif-Zade
Kivlāns ½ - ½ Veliev
Klovāne 0 - 1 WIM Zatulovskaya
Rožlapa 1 - 0 Saakova
Tagere 1 - 0 Alieva

Ukrainian SSR (UKR) received a bye.

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. SPET 24½ * 6 KAZ
10
BLR
8
RUS
GEO AZE UKR LAT MOSC BYE
-
2. LAT 20 * 4 RUS
GEO
4
AZE
UKR BYE
-
MOSC SPET KAZ BLR
3. MOSC 19 * 2 BLR
8
RUS
GEO
AZE UKR LAT BYE
-
SPET KAZ
4. UKR 18½ 4 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT MOSC SPET KAZ BLR RUS
5. GEO 17 * 4 UKR
LAT
8
MOSC
SPET KAZ BLR RUS BYE
-
AZE
6. RUS 16½ * 2 LAT
MOSC
SPET
KAZ BLR BYE
-
GEO AZE UKR
7. BLR 14½ * 2 MOSC
4
SPET
4
KAZ
BYE
-
RUS GEO AZE UKR LAT
8. KAZ 0 SPET
2
BYE
-
BLR
RUS GEO AZE UKR LAT MOSC
9. AZE 0 BYE
-
UKR
3
LAT
MOSC SPET KAZ BLR RUS GEO