11th Soviet Team Chess Championship: Grozny 1969

<< [ Information || The final group || The lower group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]

2nd round

RUS RUS Russian SFSR 6½ : 5½ Moscow city RUS MOSC
GM Zaitsev ½ - ½ GM Bronstein
GM Antoshin ½ - ½ GM Kholmov
IM Zhukhovitsky ½ - ½ GM Vasiukov
Dementiev ½ - ½ GM Liberzon
Averkin 1 - 0 GM Lein
Zakharov 0 - 1 GM Shamkovich
Sveshnikov ½ - ½ Balashov
Panchenko 1 - 0 Shvarts
Bryuzgin 0 - 1 Veselovsky
WIM Kozlovskaya ½ - ½ WIM Kushnir
Liubarskaya ½ - ½ Medianikova
Alekhina 1 - 0 Titorenko

BLR BLR Belorussian SSR 4 : 8 Leningrad city RUS SPET
GM Boleslavsky ½ - ½ GM Taimanov
Kapengut ½ - ½ GM Furman
IM Veresov 1 - 0 IM Osnos
Kupreichik 0 - 1 Faibisovich
Roizman ½ - ½ Radashkovich
Zheliandinov 0 - 1 Tseitlin
Dydyshko ½ - ½ Ioffe
Shereshevsky ½ - ½ Verner
Mariasin 0 - 1 Sazontiev
WIM Zvorykina ½ - ½ Kristol
Golovei 0 - 1 Bazhina
Ozhigina 0 - 1 Levitina

GEO GEO Georgian SSR 8 : 4 Latvian SSR LAT LAT
GM Gufeld ½ - ½ GM Ģipslis
Georgadze ½ - ½ Klovāns
Buslaev ½ - ½ Šmits
IM Gurgenidze 1 - 0 Petkevičs
Izvozchikov 1 - 0 Žuravļovs
Mikadze 0 - 1 Pētersons
Ubilava 1 - 0 Ļevčenkovs
Chechelian 1 - 0 Meirāns
Mechitov 0 - 1 Kivlāns
WIM Alexandria 1 - 0 Klovāne
Khugashvili 1 - 0 Rožlapa
Kobaidze ½ - ½ Tagere

AZE AZE Azerbaijan SSR 3 : 9 Ukrainian SSR UKR UKR
IM Bagirov ½ - ½ GM Stein
Pavlenko ½ - ½ Platonov
Listengarten 0 - 1 IM Savon
Privorotsky 0 - 1 Podgaets
Ovanesian 0 - 1 Zhidkov
Morgulev 0 - 1 Kogan
Shakhtakhtinsky ½ - ½ Steinberg
Sideif-Zade 0 - 1 Beliavsky
Veliev 0 - 1 Kudishevich
WIM Zatulovskaya ½ - ½ Morozova
Saakova 1 - 0 Ostry
Alieva 0 - 1 Semenova

Kazakh SSR (KAZ) received a bye.

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. UKR 18½ * 4 GEO
AZE
9
BYE
-
LAT MOSC SPET KAZ BLR RUS
2. SPET 18 * 4 KAZ
10
BLR
8
RUS GEO AZE UKR LAT MOSC BYE
-
3. MOSC 13½ * 2 BLR
8
RUS
GEO AZE UKR LAT BYE
-
SPET KAZ
4. LAT 11½ * 2 RUS
GEO
4
AZE UKR BYE
-
MOSC SPET KAZ BLR
5. RUS 11 * 2 LAT
MOSC
SPET KAZ BLR BYE
-
GEO AZE UKR
6. GEO 10½ * 2 UKR
LAT
8
MOSC SPET KAZ BLR RUS BYE
-
AZE
7. BLR 8 * 0 MOSC
4
SPET
4
KAZ BYE
-
RUS GEO AZE UKR LAT
8. AZE 3 0 BYE
-
UKR
3
LAT MOSC SPET KAZ BLR RUS GEO
9. KAZ 2 0 SPET
2
BYE
-
BLR RUS GEO AZE UKR LAT MOSC