2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

5th round

RUS Russian SFSR 5½ : 4½ Moscow city MOSC
GM Boleslavsky ½ - ½ GM Bronstein
IM Aronin ½ - ½ GM Flohr
IM Novotelnov ½ - ½ Petrosian
Ilivitsky ½ - ½ Zagorovsky
Suetin 1 - 0 IM Simagin
Nezhmetdinov ½ - ½ IM Averbakh
Shamkovich 1 - 0 Moiseev
Veltmander 1 - 0 Chistiakov
Filanovskaya 0 - 1 WIM Bykova
Gurfinkel 0 - 1 Ignatieva

SPET Leningrad city 5 : 5 Ukrainian SSR UKR
GM Bondarevsky ½ - ½ IM Geller
IM Taimanov 0 - 1 Lipnitsky
IM Tolush 0 - 1 Bannik
Furman ½ - ½ Goldenov
IM Chekhover 1 - 0 Sokolsky
Borisenko ½ - ½ Ratner
Kopylov 1 - 0 Kogan
Goldberg 0 - 1 Kotlerman
WIM Rudenko 1 - 0 Kogan
Zvorykina ½ - ½ Vaisberg

AZE Azerbaijan SSR 7½ : 2½ Uzbek SSR UZB
IM Makogonov 1 - 0 Mukhitdinov
Guldin 1 - 0 Khodzhaev
Amirkhanov 1 - 0 Abdullaev
Sardarov 1 - 0 Shakh-Zade
Zhiliakov 1 - 0 Kirillov
Velibekov 1 - 0 Sorokin
Levitas 0 - 1 Elbekov
Khalilbeili ½ - ½ Sarvarov
Pirbudagova ½ - ½ Dmitruk
Grigorieva ½ - ½ Silvestr

<< Standings after 5th round

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. RUS 34½ 10 AZE
UZB
SPET
UKR
MOSC
2. MOSC 31½ 6 SPET
UKR
4
UZB
AZE
9
RUS
3. UKR 31 7 UZB
MOSC
6
AZE
7
RUS
SPET
5
4. SPET 29 5 MOSC
AZE
6
RUS
UZB
9
UKR
5
5. AZE 17 2 RUS
SPET
4
UKR
3
MOSC
1
UZB
6. UZB 7 0 UKR
RUS
½
MOSC
SPET
1
AZE