2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

3rd round

RUS Russian SFSR 5½ : 4½ Leningrad city SPET
GM Boleslavsky 1 - 0 GM Bondarevsky
IM Aronin 1 - 0 IM Taimanov
IM Novotelnov ½ - ½ IM Tolush
Ilivitsky 0 - 1 Furman
Suetin ½ - ½ IM Chekhover
Nezhmetdinov 1 - 0 Borisenko
Shamkovich ½ - ½ Kopylov
Veltmander ½ - ½ Goldberg
Filanovskaya ½ - ½ WIM Rudenko
Gurfinkel 0 - 1 Zvorykina

AZE Azerbaijan SSR 3 : 7 Ukrainian SSR UKR
IM Makogonov 1 - 0 IM Geller
Guldin ½ - ½ Lipnitsky
Amirkhanov ½ - ½ Bannik
Sardarov 0 - 1 Goldenov
Zhiliakov 0 - 1 Sokolsky
Velibekov ½ - ½ Ratner
Levitas ½ - ½ Kogan
Khalilbeili 0 - 1 Kotlerman
Pirbudagova 0 - 1 Kogan
Grigorieva 0 - 1 Vaisberg

MOSC Moscow city 8½ : 1½ Uzbek SSR UZB
GM Bronstein 1 - 0 Mukhitdinov
GM Flohr 1 - 0 Khodzhaev
Petrosian 1 - 0 Abdullaev
Zagorovsky ½ - ½ Shakh-Zade
IM Simagin 1 - 0 Kirillov
IM Averbakh 1 - 0 Sorokin
Moiseev 0 - 1 Elbekov
Chistiakov 1 - 0 Sarvarov
WIM Bykova 1 - 0 Dmitruk
Ignatieva 1 - 0 Silvestr

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. RUS 23½ 6 AZE
UZB
SPET
UKR MOSC
2. UKR 21½ 6 UZB
MOSC
6
AZE
7
RUS SPET
3. MOSC 18 4 SPET
UKR
4
UZB
AZE RUS
4. SPET 15 2 MOSC
AZE
6
RUS
UZB UKR
5. AZE 0 RUS
SPET
4
UKR
3
MOSC UZB
6. UZB 0 UKR
RUS
½
MOSC
SPET AZE