2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

Statistics

[ Individual statistics | Team statistics ]

Individual statistics

See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name bd code pts gms + = - % position
tea ind
1. Abdullaev 3 UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
2. Amirkhanov, Rinat 3 AZE 3 5 2 2 1 60.0 5. 2.
3. IM Aronin, Lev 2 RUS 5 3 1 1 70.0 1. 1.
4. IM Averbakh, Yury 6 MOSC 5 2 3 0 70.0 2. 2.
5. Bannik, Anatoly 3 UKR 5 3 1 1 70.0 3. 1.
6. GM Boleslavsky, Isaak 1 RUS 5 2 3 0 70.0 1. 1.
7. GM Bondarevsky, Igor 1 SPET 2 5 0 4 1 40.0 4.
8. Borisenko, Grigory 6 SPET 5 1 3 1 50.0 4. 3.
9. GM Bronstein, David 1 MOSC 5 2 3 0 70.0 2. 1.
10. WIM Bykova, Elizaveta 1 wom MOSC 5 4 1 0 90.0 2. 1.
11. IM Chekhover, Vitaly 5 SPET 4 5 3 2 0 80.0 4. 1.
12. Chistiakov, Alexander 8 MOSC 3 5 2 2 1 60.0 2. 3.
13. Dmitruk 1 wom UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
14. Elbekov, U. 7 UZB 2 5 2 0 3 40.0 6.
15. Filanovskaya, T. 1 wom RUS 3 5 2 2 1 60.0 1. 2.
16. GM Flohr, Salomon 2 MOSC 5 2 3 0 70.0 2. 1.
17. Furman, Semen 4 SPET 3 5 2 2 1 60.0 4. 3.
18. IM Geller, Efim 1 UKR 5 1 3 1 50.0 3.
19. Goldberg, Grigory 8 SPET 3 5 2 2 1 60.0 4. 3.
20. Goldenov, Boris 4 UKR 5 3 1 1 70.0 3. 1.
21. Grigorieva 2 wom AZE ½ 5 0 1 4 10.0 5.
22. Guldin, Lev 2 AZE 5 2 1 2 50.0 5.
23. Gurfinkel, Iosifa 2 wom RUS 3 5 3 0 2 60.0 1. 3.
24. Ignatieva, Olga 2 wom MOSC 5 3 1 1 70.0 2. 2.
25. Ilivitsky, Grigory 4 RUS 5 3 1 1 70.0 1. 1.
26. Khalilbeili, Sultan 8 AZE ½ 5 0 1 4 10.0 5.
27. Khodzhaev, A. 2 UZB 5 1 1 3 30.0 6.
28. Kirillov 5 UZB 0 5 0 0 5 0.0 6.
29. Kogan, Efim 7 UKR 2 5 1 2 2 40.0 3.
30. Kogan, L. 1 wom UKR 3 5 2 2 1 60.0 3. 2.
31. Kopylov, Nikolai 7 SPET 5 3 1 1 70.0 4. 2.
32. Kotlerman, Samuel 8 UKR 5 4 1 0 90.0 3. 1.
33. Levitas, B. 7 AZE 1 5 0 2 3 20.0 5.
34. Lipnitsky, Isaak 2 UKR 3 5 2 2 1 60.0 3. 3.
35. IM Makogonov, Vladimir 1 AZE 3 5 2 2 1 60.0 5. 3.
36. Moiseev, Oleg 7 MOSC 5 2 1 2 50.0 2. 3.
37. Mukhitdinov, Mamadzhan 1 UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
38. Nezhmetdinov, Rashid 6 RUS 4 5 3 2 0 80.0 1. 1.
39. IM Novotelnov, Nikolai 3 RUS 5 1 3 1 50.0 1.
40. Petrosian, Tigran 3 MOSC 5 2 1 2 50.0 2.
41. Pirbudagova 1 wom AZE 5 1 1 3 30.0 5.
42. Ratner, Boris 6 UKR 5 0 5 0 50.0 3. 3.
43. WIM Rudenko, Ludmila 1 wom SPET 5 2 1 2 50.0 4.
44. Sardarov, Eduard 4 AZE 5 1 1 3 30.0 5.
45. Sarvarov, M. 8 UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
46. Shakh-Zade, G. 4 UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
47. Shamkovich, Leonid 7 RUS 4 5 3 2 0 80.0 1. 1.
48. Silvestr 2 wom UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
49. IM Simagin, Vladimir 5 MOSC 2 5 1 2 2 40.0 2.
50. Sokolsky, Alexei 5 UKR 5 3 1 1 70.0 3. 3.
51. Sorokin, Garald 6 UZB ½ 5 0 1 4 10.0 6.
52. Suetin, Alexander 5 RUS 4 5 3 2 0 80.0 1. 1.
53. IM Taimanov, Mark 2 SPET 1 5 0 2 3 20.0 4.
54. IM Tolush, Alexander 3 SPET 3 5 2 2 1 60.0 4. 2.
55. Vaisberg, Berta 2 wom UKR 3 5 2 2 1 60.0 3. 3.
56. Velibekov, A. 6 AZE 2 5 1 2 2 40.0 5.
57. Veltmander, Yoganess 8 RUS 5 3 1 1 70.0 1. 2.
58. Zagorovsky, Vladimir 4 MOSC 3 5 2 2 1 60.0 2. 3.
59. Zhiliakov, A. 5 AZE 5 1 1 3 30.0 5.
60. Zvorykina, Kira 2 wom SPET 5 4 1 0 90.0 4. 1.