2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

1st round

MOSC Moscow city 5½ : 4½ Leningrad city SPET
GM Bronstein ½ - ½ GM Bondarevsky
GM Flohr ½ - ½ IM Taimanov
Petrosian 0 - 1 IM Tolush
Zagorovsky 1 - 0 Furman
IM Simagin ½ - ½ IM Chekhover
IM Averbakh ½ - ½ Borisenko
Moiseev 1 - 0 Kopylov
Chistiakov ½ - ½ Goldberg
WIM Bykova 1 - 0 WIM Rudenko
Ignatieva 0 - 1 Zvorykina

AZE Azerbaijan SSR 1½ : 8½ Russian SFSR RUS
IM Makogonov ½ - ½ GM Boleslavsky
Guldin 0 - 1 IM Aronin
Amirkhanov 1 - 0 IM Novotelnov
Sardarov 0 - 1 Ilivitsky
Zhiliakov 0 - 1 Suetin
Velibekov 0 - 1 Nezhmetdinov
Levitas 0 - 1 Shamkovich
Khalilbeili 0 - 1 Veltmander
Pirbudagova 0 - 1 Filanovskaya
Grigorieva 0 - 1 Gurfinkel

UKR Ukrainian SSR 8½ : 1½ Uzbek SSR UZB
IM Geller 1 - 0 Mukhitdinov
Lipnitsky 0 - 1 Khodzhaev
Bannik 1 - 0 Abdullaev
Goldenov 1 - 0 Shakh-Zade
Sokolsky 1 - 0 Kirillov
Ratner ½ - ½ Sorokin
Kogan 1 - 0 Elbekov
Kotlerman 1 - 0 Sarvarov
Kogan 1 - 0 Dmitruk
Vaisberg 1 - 0 Silvestr

Standings after 1st round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. UKR 2 UZB
MOSC AZE RUS SPET
RUS 2 AZE
UZB SPET UKR MOSC
3. MOSC 2 SPET
UKR UZB AZE RUS
4. SPET 0 MOSC
AZE RUS UZB UKR
5. UZB 0 UKR
RUS MOSC SPET AZE
AZE 0 RUS
SPET UKR MOSC UZB