2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

4th round

UKR Ukrainian SSR 4½ : 5½ Russian SFSR RUS
IM Geller ½ - ½ GM Boleslavsky
Lipnitsky 1 - 0 IM Aronin
Bannik 0 - 1 IM Novotelnov
Goldenov 0 - 1 Ilivitsky
Sokolsky ½ - ½ Suetin
Ratner ½ - ½ Nezhmetdinov
Kogan ½ - ½ Shamkovich
Kotlerman 1 - 0 Veltmander
Kogan ½ - ½ Filanovskaya
Vaisberg 0 - 1 Gurfinkel

MOSC Moscow city 9 : 1 Azerbaijan SSR AZE
GM Bronstein 1 - 0 IM Makogonov
GM Flohr 1 - 0 Guldin
Petrosian 1 - 0 Amirkhanov
Zagorovsky 1 - 0 Sardarov
IM Simagin ½ - ½ Zhiliakov
IM Averbakh 1 - 0 Velibekov
Moiseev ½ - ½ Levitas
Chistiakov 1 - 0 Khalilbeili
WIM Bykova 1 - 0 Pirbudagova
Ignatieva 1 - 0 Grigorieva

UZB Uzbek SSR 1 : 9 Leningrad city SPET
Mukhitdinov ½ - ½ GM Bondarevsky
Khodzhaev ½ - ½ IM Taimanov
Abdullaev 0 - 1 IM Tolush
Shakh-Zade 0 - 1 Furman
Kirillov 0 - 1 IM Chekhover
Sorokin 0 - 1 Borisenko
Elbekov 0 - 1 Kopylov
Sarvarov 0 - 1 Goldberg
Dmitruk 0 - 1 WIM Rudenko
Silvestr 0 - 1 Zvorykina

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. RUS 29 8 AZE
UZB
SPET
UKR
MOSC
2. MOSC 27 6 SPET
UKR
4
UZB
AZE
9
RUS
3. UKR 26 6 UZB
MOSC
6
AZE
7
RUS
SPET
4. SPET 24 4 MOSC
AZE
6
RUS
UZB
9
UKR
5. AZE 0 RUS
SPET
4
UKR
3
MOSC
1
UZB
6. UZB 0 UKR
RUS
½
MOSC
SPET
1
AZE