2nd Soviet Team Chess Championship: Tbilisi 1951

<< [ Information || Preliminaries | The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

2nd round

UKR Ukrainian SSR 6 : 4 Moscow city MOSC
IM Geller ½ - ½ GM Bronstein
Lipnitsky ½ - ½ GM Flohr
Bannik 1 - 0 Petrosian
Goldenov 1 - 0 Zagorovsky
Sokolsky 1 - 0 IM Simagin
Ratner ½ - ½ IM Averbakh
Kogan 0 - 1 Moiseev
Kotlerman ½ - ½ Chistiakov
Kogan ½ - ½ WIM Bykova
Vaisberg ½ - ½ Ignatieva

SPET Leningrad city 6 : 4 Azerbaijan SSR AZE
GM Bondarevsky ½ - ½ IM Makogonov
IM Taimanov 0 - 1 Guldin
IM Tolush ½ - ½ Amirkhanov
Furman ½ - ½ Sardarov
IM Chekhover 1 - 0 Zhiliakov
Borisenko ½ - ½ Velibekov
Kopylov 1 - 0 Levitas
Goldberg 1 - 0 Khalilbeili
WIM Rudenko 0 - 1 Pirbudagova
Zvorykina 1 - 0 Grigorieva

UZB Uzbek SSR ½ : 9½ Russian SFSR RUS
Mukhitdinov 0 - 1 GM Boleslavsky
Khodzhaev 0 - 1 IM Aronin
Abdullaev ½ - ½ IM Novotelnov
Shakh-Zade 0 - 1 Ilivitsky
Kirillov 0 - 1 Suetin
Sorokin 0 - 1 Nezhmetdinov
Elbekov 0 - 1 Shamkovich
Sarvarov 0 - 1 Veltmander
Dmitruk 0 - 1 Filanovskaya
Silvestr 0 - 1 Gurfinkel

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. RUS 18 4 AZE
UZB
SPET UKR MOSC
2. UKR 14½ 4 UZB
MOSC
6
AZE RUS SPET
3. SPET 10½ 2 MOSC
AZE
6
RUS UZB UKR
4. MOSC 2 SPET
UKR
4
UZB AZE RUS
5. AZE 0 RUS
SPET
4
UKR MOSC UZB
6. UZB 2 0 UKR
RUS
½
MOSC SPET AZE