2005 Torch Real Estate Chinese Chess League

[ Information || Final A | Final B || The preliminary round || Statistics ] >>

The preliminary round

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th ]

8th round

Wuxi, 9th May 2005

WZHO CHN Wenzhou Law School 2378 2½ : 2½ 2479 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
GM Gagunashvili 2547 1 - 0 2638 GM Ni Hua
GM Ye Rongguang 2472 ½ - ½ 2473 Zhou Jianchao
IM Wang Rui 2457 ½ - ½ 2417 IM Lin Ta
WFM Liang Zhihua 2232 0 - 1 2472 WGM Qin Kanying
Wang Xiaohui 2180 ½ - ½ 2393 WGM Wang Pin

SHDI CHN Shandong international 2332 1½ : 3½ 2351 Hebei Tianwei School CHN HBEI
FM Wei Chenpeng 2406 ½ - ½ 2599 GM Zhang Zhong
Wen Yang 2327 0 - 1 2583 GM Zhang Pengxiang
WGM Wang Lei 2484 ½ - ½ 2263 Qiu Tong
WIM Nebolsina 2302 ½ - ½ 2167 Xu Tong
An Zhixiao 2141 0 - 1 2143 Wang Doudou

ZHJI CHN Zhejiang Medicine 2435 3 : 2 2399 Shenzhen Shirble CHN SHZH
IM Lin Weiguo 2448 1 - 0 2501 GM Wang Zili
IM Wang Wenhao 2387 ½ - ½ 2467 GM Liang Jinrong
FM Xu Yang 2366 0 - 1 2343 Xiu Deshun
GM Zhu Chen 2494 ½ - ½ 2392 GM Peng
WGM Xu Yuhua 2478 1 - 0 2290 Liu Pei

GNGO CHN Guangdong city 2461 2½ : 2½ 2396 Tianjin city CHN TJIN
GM Liang Chong 2524 ½ - ½ 2576 GM Wang Yue
GM Li Shilong 2515 ½ - ½ 2399 FM Du Shan
GM Yu Shaoteng 2506 ½ - ½ 2391 FM Xie Jianjun
WGM Li Ruofan 2411 ½ - ½ 2363 WGM Ning Chunhong
Gong Qianyun 2350 ½ - ½ 2251 Ding Linlin

CHQG CHN Chongqing Mobile 2353 ½ : 4½ 2253 Wuxi Tiancheng Real Estate CHN WUXI
IM Wang Yaoyao 2456 0 - 1 2332 Lin Chen
FM Qiao Liang 2350 ½ - ½ 2319 Li Bo
FM Luo Wei 2302 0 - 1 2226 Ji Dan
WIM Huang Qian 2382 0 - 1 2196 Pan Qian
Tan Zhongyi 2276 0 - 1 2191 Zhang Xiaowen

HUBE CHN Hubei city 2252 2½ : 2½ 2359 Heilongjiang Pharmaceuticals CHN HGJI
Wu Kaiyu 2294 0 - 1 2484 Wang Hao
Xu Hanbing 2290 ½ - ½ 2422 IM Li Wenliang
Li Haoyu 2280 1 - 0 2390 FM Wu Xibin
Liu Xianglin 2223 ½ - ½ 2336 WIM Zhang Jilin
Sun Yinan 2171 ½ - ½ 2164 WFM Yang Ning

SCHU CHN Sichuan province 2134 1 : 4 2447 Jiangsu Netcom CHN JGSU
FM Chen Fan 2354 0 - 1 2582 GM Xu Jun
FM Yuan Jun 2306 0 - 1 2569 GM Al-Modiahki
Sun Chuyao 2224 ½ - ½ 2397 Zhou Weiqi
WIM Zhao Lan 2187 0 - 1 2366 Ruan Lufei
He Jingyang ½ - ½ 2322 Shen Yang

BJNG CHN Beijing Patriots 2420 4 : 1 1702 Qingdao School CHN QNGD
GM Wu Shaobin 2513 ½ - ½ Gao Rui
WGM Zhao Xue 2478 1 - 0 Ding Yilun
Li Chao 2320 ½ - ½ Chen Peng
WGM Xu Yuanyuan 2418 1 - 0 2109 Wang Yu B
WGM Wang Yu 2373 1 - 0 Sun Xinyue

MAC MAC Macau 1600 0 : 5 2456 Shandong Qilu Evening News CHN SHND
Mai Jiongqi 0 - 1 2630 GM Bu Xiangzhi
Chen Xueshen 0 - 1 2531 GM Zhao Jun
Ou Wenjie 0 - 1 2510 IM Tong Yuanming
Mai Feifei 0 - 1 2453 IM Skripchenko
Liang Xiaoning - w/o + 2158 WFM Hou Yifan

Tianjin Summer team (TJST) received a bye.

<< Standings after 8th round >>

See context-sensitive help
fin no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A 1. HBEI 14* 27 WUXI
4
JGSU
4
TJST
SCHU
3
CHQG
GNGO
BJNG
3
SHDI
HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI BYE
-
QNGD TJIN
2. ZHJI 13 23 BJNG
3
SHDI
HUBE
WZHO
3
BYE
-
MAC
5
SHND
3
SHZH
3
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO
3. SHND 12* 28 CHQG
3
GNGO
BJNG
4
SHDI
HUBE
WZHO
ZHJI
2
MAC
5
BYE
-
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU
4. GNGO 11* 26½ MAC
5
SHND
SHZH
SHGH
HGJI
4
HBEI
QNGD
5
TJIN
WUXI JGSU TJST SCHU CHQG BYE
-
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI
5. JGSU 11 22½ HGJI
3
HBEI
1
QNGD
5
TJIN
3
WUXI
BYE
-
TJST
4
SCHU
4
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH
6. BJNG 10* 25½ ZHJI
2
MAC
5
SHND
1
SHZH
SHGH
HGJI
HBEI
2
QNGD
4
TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BYE
-
SHDI HUBE WZHO
B 7. SHGH 10* 23 TJST
SCHU
5
CHQG
GNGO
BJNG
SHDI
3
HUBE
WZHO
ZHJI MAC SHND SHZH BYE
-
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU
8. WUXI 9 22½ HBEI
1
QNGD
TJIN
BYE
-
JGSU
TJST
4
SCHU
CHQG
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI
9. TJIN 9 19½ QNGD
4
BYE
-
WUXI
JGSU
2
TJST
3
SCHU
CHQG
1
GNGO
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI
10. SHDI 8* 21 WZHO
ZHJI
MAC
5
SHND
½
SHZH
SHGH
2
HGJI
HBEI
QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG BYE
-
HUBE
11. SHZH 7* 20 SCHU
4
CHQG
GNGO
BJNG
SHDI
HUBE
3
WZHO
2
ZHJI
2
MAC SHND BYE
-
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST
CHQG 7* 20 SHND
2
SHZH
SHGH
HGJI
3
HBEI
QNGD
5
TJIN
4
WUXI
½
JGSU TJST SCHU BYE
-
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC
13. WZHO 7 19 SHDI
HUBE
BYE
-
ZHJI
2
MAC
5
SHND
SHZH
3
SHGH
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG
14. HUBE 5 16½ BYE
-
WZHO
ZHJI
MAC
5
SHND
½
SHZH
2
SHGH
HGJI
HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI
15. HGJI 4* 15½ JGSU
2
TJST
SCHU
CHQG
2
GNGO
1
BJNG
½
SHDI
HUBE
WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH BYE
-
HBEI QNGD TJIN WUXI
16. TJST 4 14½ SHGH
HGJI
HBEI
½
QNGD
5
TJIN
2
WUXI
1
JGSU
1
BYE
-
SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH
17. SCHU 3* 13½ SHZH
1
SHGH
0
HGJI
HBEI
2
QNGD
5
TJIN
WUXI
½
JGSU
1
TJST BYE
-
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND
18. QNGD 0* TJIN
1
WUXI
½
JGSU
0
TJST
0
SCHU
0
CHQG
0
GNGO
0
BJNG
1
SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI BYE
-
19. MAC 0 0 GNGO
0
BJNG
0
SHDI
0
HUBE
0
WZHO
0
ZHJI
0
BYE
-
SHND
0
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG