2005 Torch Real Estate Chinese Chess League

[ Information || Final A | Final B || The preliminary round || Statistics ] >>

The preliminary round

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th ]

Standings

See context-sensitive help
fin. no. team code flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MP pts + = -
A 1. Hebei Tianwei School HBEI China 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 5 30 58½ 13 4 1
2. Jiangsu Netcom JGSU China 1 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 28 57½ 11 6 1
3. Shandong Qilu Evening News SHND China 2 2 4 2 3 4 4 4 5 5 26 61 11 4 3
4. Shanghai Jianqiao University SHGH China 3 3 3 5 5 26 55½ 9 8 1
5. Beijing Patriots BJNG China 2 2 1 2 4 4 4 5 25 57 11 3 4
6. Zhejiang Medicine ZHJI China 3 3 3 3 2 4 4 5 5 25 54½ 10 5 3
B 7. Wenzhou Law School WZHO China 3 2 2 3 2 4 3 3 4 5 23 52 10 3 5
8. Guangdong city GNGO China 2 3 4 4 5 5 22 54 6 10 2
9. Chongqing Mobile CHQG China 2 3 2 4 ½ 3 3 4 5 5 21 50½ 9 3 6
10. Tianjin city TJIN China 2 2 1 1 3 3 3 3 4 5 20 47 8 4 6
11. Wuxi Tiancheng Real Estate WUXI China 1 1 4 5 19 50 6 7 5
12. Shenzhen Shirble SHZH China 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 17 49 7 3 8
13. Shandong international SHDI China 2 ½ 2 1 2 3 5 16 45 6 4 8
14. Heilongjiang Pharmaceuticals HGJI China 2 1 ½ 3 2 1 2 2 3 5 5 15 44 4 7 7
15. Hubei city HUBE China 2 0 ½ 2 2 2 4 4 5 14 44 4 6 8
16. Tianjin Summer team TJST China ½ 1 1 ½ 1 2 1 1 2 1 5 5 7 33 2 3 13
17. Sichuan province SCHU China 2 1 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ 5 5 6 30 2 2 14
18. Qingdao School QNGD China 1 0 0 ½ 1 0 1 0 0 1 ½ 1 ½ 0 1 0 0 5 2 12½ 1 0 17
19. Macau MAC Macau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18