2005 Torch Real Estate Chinese Chess League

[ Information || Final A | Final B || The preliminary round || Statistics ] >>

The preliminary round

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th ]

3rd round

Jinan, 22nd April 2005

SHND CHN Shandong Qilu Evening News 2456 4 : 1 2543 Beijing Patriots CHN BJNG
GM Bu Xiangzhi 2630 1 - 0 2648 GM Ye Jiangchuan
GM Zhao Jun 2531 ½ - ½ 2597 GM Kacheishvili
IM Tong Yuanming 2510 1 - 0 2478 WGM Zhao Xue
IM Skripchenko 2453 ½ - ½ 2573 GM Xie Jun
WFM Hou Yifan 2158 1 - 0 2418 WGM Xu Yuanyuan

SHGH CHN Shanghai Jianqiao University 2456 3½ : 1½ 2359 Chongqing Mobile CHN CHQG
GM Ni Hua 2638 1 - 0 2456 IM Wang Yaoyao
Zhou Jianchao 2473 ½ - ½ 2350 FM Qiao Liang
IM Lin Ta 2417 1 - 0 2302 FM Luo Wei
WGM Qin Kanying 2472 ½ - ½ 2382 WIM Huang Qian
Ju Wenjun 2281 ½ - ½ 2303 WGM Tian Tian

SHZH CHN Shenzhen Shirble 2399 2½ : 2½ 2461 Guangdong city CHN GNGO
GM Wang Zili 2501 ½ - ½ 2524 GM Liang Chong
GM Liang Jinrong 2467 ½ - ½ 2515 GM Li Shilong
Xiu Deshun 2343 ½ - ½ 2506 GM Yu Shaoteng
GM Peng 2392 0 - 1 2411 WGM Li Ruofan
Liu Pei 2290 1 - 0 2350 Gong Qianyun

ZHJI CHN Zhejiang Medicine 2357 3½ : 1½ 2252 Hubei city CHN HUBE
IM Lin Weiguo 2448 ½ - ½ 2294 Wu Kaiyu
FM Xu Yang 2366 1 - 0 2290 Xu Hanbing
Lin Yi 2230 0 - 1 2280 Li Haoyu
WGM Xu Yuhua 2478 1 - 0 2223 Liu Xianglin
WFM Ding Yixin 2263 1 - 0 2171 Sun Yinan

TJIN CHN Tianjin city 2396 3½ : 1½ 2253 Wuxi Tiancheng Real Estate CHN WUXI
GM Wang Yue 2576 1 - 0 2332 Lin Chen
FM Du Shan 2399 ½ - ½ 2319 Li Bo
FM Xie Jianjun 2391 ½ - ½ 2226 Ji Dan
WGM Ning Chunhong 2363 1 - 0 2196 Pan Qian
Ding Linlin 2251 ½ - ½ 2191 Zhang Xiaowen

HBEI CHN Hebei Tianwei School 2351 4½ : ½ 1943 Tianjin Summer team CHN TJST
GM Zhang Zhong 2599 1 - 0 2328 Yu Lie
GM Zhang Pengxiang 2583 ½ - ½ 2209 Zhang Ziyang
Qiu Tong 2263 1 - 0 Tang Yuchen
Xu Tong 2167 1 - 0 Yu Moqi
Wang Doudou 2143 1 - 0 1978 Wang Xinyue

HGJI CHN Heilongjiang Pharmaceuticals 2340 2½ : 2½ 2243 Sichuan province CHN SCHU
Wang Hao 2484 ½ - ½ 2354 FM Chen Fan
FM Wu Xibin 2390 ½ - ½ 2306 FM Yuan Jun
FM Kang Chuanqi 2327 0 - 1 2224 Sun Chuyao
WIM Zhang Jilin 2336 1 - 0 2187 WIM Zhao Lan
WFM Yang Ning 2164 ½ - ½ 2146 Lou Hongyu

QNGD CHN Qingdao School 1600 0 : 5 2433 Jiangsu Netcom CHN JGSU
Gao Rui 0 - 1 2582 GM Xu Jun
Ding Yilun 0 - 1 2535 GM Wu Wenjin
Chen Peng 0 - 1 2397 Zhou Weiqi
Ding Ruihen 0 - 1 2331 WGM Gu Xiaobing
Sun Xinyue 0 - 1 2322 Shen Yang

MAC MAC Macau 1600 0 : 5 2332 Shandong international CHN SHDI
Mai Jiongqi 0 - 1 2406 FM Wei Chenpeng
Huang Qiming 0 - 1 2327 Wen Yang
Mai Dongjun 0 - 1 2484 WGM Wang Lei
Lin Baobao 0 - 1 2302 WIM Nebolsina
Liang Xiaoning 0 - 1 2141 An Zhixiao

Wenzhou Law School (WZHO) received a bye.

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
fin no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A 1. HBEI 6* 12½ WUXI
4
JGSU
4
TJST
SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI BYE
-
QNGD TJIN
2. SHDI 5* 11 WZHO
ZHJI
MAC
5
SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG BYE
-
HUBE
SHGH 5* 11 TJST
SCHU
5
CHQG
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH BYE
-
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU
4. SHZH 5* 10 SCHU
4
CHQG
GNGO
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND BYE
-
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST
5. SHND 5* CHQG
3
GNGO
BJNG
4
SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC BYE
-
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU
6. ZHJI 5* 9 BJNG
3
SHDI
HUBE
WZHO BYE
-
MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO
B 7. GNGO 4* 10 MAC
5
SHND
SHZH
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG BYE
-
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI
8. JGSU 4* 9 HGJI
3
HBEI
1
QNGD
5
TJIN WUXI BYE
-
TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH
9. TJIN 4 QNGD
4
BYE
-
WUXI
JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI
10. BJNG 2* 8 ZHJI
2
MAC
5
SHND
1
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BYE
-
SHDI HUBE WZHO
11. HGJI 2* 7 JGSU
2
TJST
SCHU
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH BYE
-
HBEI QNGD TJIN WUXI
WUXI 2* 7 HBEI
1
QNGD
TJIN
BYE
-
JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI
13. TJST 2* SHGH
HGJI
HBEI
½
QNGD TJIN WUXI JGSU BYE
-
SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH
14. HUBE 1 4 BYE
-
WZHO
ZHJI
MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI
WZHO 1 4 SHDI
HUBE
BYE
-
ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG
16. SCHU 1* SHZH
1
SHGH
0
HGJI
HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST BYE
-
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND
17. CHQG 0* 5 SHND
2
SHZH
SHGH
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU BYE
-
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC
18. QNGD 0* TJIN
1
WUXI
½
JGSU
0
TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI BYE
-
19. MAC 0* 0 GNGO
0
BJNG
0
SHDI
0
HUBE WZHO ZHJI BYE
-
SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG