2005 Torch Real Estate Chinese Chess League

[ Information || Final A | Final B || The preliminary round || Statistics ] >>

The preliminary round

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th ]

6th round

Jinan, 25th April 2005

WZHO CHN Wenzhou Law School 2412 2½ : 2½ 2456 Shandong Qilu Evening News CHN SHND
GM Azmaiparashvili 2671 ½ - ½ 2630 GM Bu Xiangzhi
GM Ye Rongguang 2472 ½ - ½ 2531 GM Zhao Jun
IM Wang Rui 2457 1 - 0 2510 IM Tong Yuanming
WFM Liang Zhihua 2232 ½ - ½ 2453 IM Skripchenko
WIM Yu Ting 2228 0 - 1 2158 WFM Hou Yifan

GNGO CHN Guangdong city 2461 2½ : 2½ 2416 Hebei Tianwei School CHN HBEI
GM Liang Chong 2524 ½ - ½ 2599 GM Zhang Zhong
GM Li Shilong 2515 ½ - ½ 2590 GM Peng Xiaomin
GM Yu Shaoteng 2506 0 - 1 2583 GM Zhang Pengxiang
WGM Li Ruofan 2411 ½ - ½ 2167 Xu Tong
Gong Qianyun 2350 1 - 0 2143 Wang Doudou

BJNG CHN Beijing Patriots 2543 4½ : ½ 2365 Heilongjiang Pharmaceuticals CHN HGJI
GM Ye Jiangchuan 2648 1 - 0 2484 Wang Hao
GM Kacheishvili 2597 1 - 0 2422 IM Li Wenliang
WGM Zhao Xue 2478 ½ - ½ 2390 FM Wu Xibin
GM Xie Jun 2573 1 - 0 2336 WIM Zhang Jilin
WGM Xu Yuanyuan 2418 1 - 0 2195 WFM Chen Jing

SHDI CHN Shandong international 2300 2 : 3 2460 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
FM Wei Chenpeng 2406 0 - 1 2638 GM Ni Hua
Wen Yang 2327 0 - 1 2473 Zhou Jianchao
Liu Qingnan 2322 ½ - ½ 2434 IM Qi Jingxuan
WIM Nebolsina 2302 ½ - ½ 2472 WGM Qin Kanying
An Zhixiao 2141 1 - 0 2281 Ju Wenjun

HUBE CHN Hubei city 2252 2 : 3 2399 Shenzhen Shirble CHN SHZH
Wu Kaiyu 2294 ½ - ½ 2501 GM Wang Zili
Xu Hanbing 2290 ½ - ½ 2467 GM Liang Jinrong
Li Haoyu 2280 ½ - ½ 2343 Xiu Deshun
Liu Xianglin 2223 0 - 1 2392 GM Peng
Sun Yinan 2171 ½ - ½ 2290 Liu Pei

TJST CHN Tianjin Summer team 1943 1 : 4 2254 Wuxi Tiancheng Real Estate CHN WUXI
Yu Lie 2328 0 - 1 2332 Lin Chen
Zhang Ziyang 2209 1 - 0 2319 Li Bo
Li Hanbing 0 - 1 2232 Shen Siyuan
Yu Moqi 0 - 1 2196 Pan Qian
Wang Xinyue 1978 0 - 1 2191 Zhang Xiaowen

SCHU CHN Sichuan province 2243 1½ : 3½ 2396 Tianjin city CHN TJIN
FM Chen Fan 2354 ½ - ½ 2576 GM Wang Yue
FM Yuan Jun 2306 0 - 1 2399 FM Du Shan
Sun Chuyao 2224 ½ - ½ 2391 FM Xie Jianjun
WIM Zhao Lan 2187 ½ - ½ 2363 WGM Ning Chunhong
Lou Hongyu 2146 0 - 1 2251 Ding Linlin

CHQG CHN Chongqing Mobile 2359 5 : 0 1815 Qingdao School CHN QNGD
IM Wang Yaoyao 2456 1 - 0 Gao Rui
FM Qiao Liang 2350 1 - 0 Ding Yilun
FM Luo Wei 2302 1 - 0 2164 Li Yingkai
WIM Huang Qian 2382 1 - 0 2109 Wang Yu B
WGM Tian Tian 2303 1 - 0 Ding Ruihen

ZHJI CHN Zhejiang Medicine 2361 5 : 0 1600 Macau MAC MAC
IM Lin Weiguo 2448 1 - 0 Mai Jiongqi
IM Wang Wenhao 2387 1 - 0 Huang Qiming
Lin Yi 2230 1 - 0 Mai Dongjun
WGM Xu Yuhua 2478 1 - 0 Lin Baobao
WFM Ding Yixin 2263 1 - 0 Liang Xiaoning

Jiangsu Netcom (JGSU) received a bye.

<< Standings after 6th round >>

See context-sensitive help
fin no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A 1. SHND 10* 21 CHQG
3
GNGO
BJNG
4
SHDI
HUBE
WZHO
ZHJI MAC BYE
-
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU
2. HBEI 10* 20½ WUXI
4
JGSU
4
TJST
SCHU
3
CHQG
GNGO
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI BYE
-
QNGD TJIN
3. ZHJI 9 17 BJNG
3
SHDI
HUBE
WZHO
3
BYE
-
MAC
5
SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO
4. BJNG 8* 19½ ZHJI
2
MAC
5
SHND
1
SHZH
SHGH
HGJI
HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BYE
-
SHDI HUBE WZHO
5. GNGO 8* 19 MAC
5
SHND
SHZH
SHGH
HGJI
4
HBEI
QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG BYE
-
BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI
6. SHGH 8* 18 TJST
SCHU
5
CHQG
GNGO
BJNG
SHDI
3
HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH BYE
-
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU
B 7. TJIN 8 16 QNGD
4
BYE
-
WUXI
JGSU
2
TJST
3
SCHU
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI
8. SHDI 7* 17 WZHO
ZHJI
MAC
5
SHND
½
SHZH
SHGH
2
HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG BYE
-
HUBE
9. SHZH 7* 16 SCHU
4
CHQG
GNGO
BJNG
SHDI
HUBE
3
WZHO ZHJI MAC SHND BYE
-
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST
10. JGSU 7 14½ HGJI
3
HBEI
1
QNGD
5
TJIN
3
WUXI
BYE
-
TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH
11. CHQG 5* 15½ SHND
2
SHZH
SHGH
HGJI
3
HBEI
QNGD
5
TJIN WUXI JGSU TJST SCHU BYE
-
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC
12. WUXI 5 13½ HBEI
1
QNGD
TJIN
BYE
-
JGSU
TJST
4
SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI
13. TJST 4* 13½ SHGH
HGJI
HBEI
½
QNGD
5
TJIN
2
WUXI
1
JGSU BYE
-
SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH
WZHO 4 13½ SHDI
HUBE
BYE
-
ZHJI
2
MAC
5
SHND
SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG
15. SCHU 3* 12 SHZH
1
SHGH
0
HGJI
HBEI
2
QNGD
5
TJIN
WUXI JGSU TJST BYE
-
CHQG GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND
16. HUBE 3 11½ BYE
-
WZHO
ZHJI
MAC
5
SHND
½
SHZH
2
SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG GNGO BJNG SHDI
17. HGJI 2* 10½ JGSU
2
TJST
SCHU
CHQG
2
GNGO
1
BJNG
½
SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH BYE
-
HBEI QNGD TJIN WUXI
18. QNGD 0* TJIN
1
WUXI
½
JGSU
0
TJST
0
SCHU
0
CHQG
0
GNGO BJNG SHDI HUBE WZHO ZHJI MAC SHND SHZH SHGH HGJI HBEI BYE
-
19. MAC 0* 0 GNGO
0
BJNG
0
SHDI
0
HUBE
0
WZHO
0
ZHJI
0
BYE
-
SHND SHZH SHGH HGJI HBEI QNGD TJIN WUXI JGSU TJST SCHU CHQG