36th Chess Olympiad: Calvia 2004

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: BOT FRA URU TUR NED ITA MEX COL BEL ENG GER BAN KAZ CAN
Score: 3 ½ 2 3 1 3 1 29 56 20 18 18 51.8 2452 2466 51.
1 GM Đào Thiên Hải 2601 Vietnam 1 ½ 0 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 12 5 5 2 62.5 2525 2620 17.
2 GM Nguyễn Anh Dũng 2567 Vietnam ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 11 6 5 0 77.3 2481 2692 2.
3 GM Từ Hoàng Thông 2499 Vietnam 1 0 1 ½ 1 1 0 0 1 0 10 5 1 4 55.0 2442 2478 41.
4 FM Đinh Đức Trọng 2392 Vietnam 0 ½ ½ 0 0 1 0 0 2 8 1 2 5 25.0 2394 2201
1 res. FM Bảo Quang 2376 Vietnam ½ 0 0 ½ 0 ½ 6 0 3 3 25.0 2499 2306
2 res. Nguyễn Văn Huy 2325 Vietnam 1 1 1 0 0 0 ½ ½ 0 4 9 3 2 4 44.4 2353 2310 40.
2515 W L W W L D L W W W L W L L 14 7 1 6 15 : 13
ELO Match results matches + = - MP's