37th Chess Olympiad (women): Turin 2006

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: IRQ IND GRE BIH SVK YUG AUS SLO BUL HUN NED AUT CUB
Score: 3 1 3 1 3 2 ½ 1 1 3 23 39 16 14 9 59.0 2238 2303 15.
1 WGM Nguyễn Thị Thanh An 2317 Vietnam 0 0 1 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 10 3 3 4 45.0 2377 2341 64.
2 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2349 Vietnam 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 0 1 1 7 11 5 4 2 63.6 2258 2360 19.
3 WFM Lê Thanh Tú 2239 Vietnam 1 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 7 12 5 4 3 58.3 2173 2230 25.
res. WFM Phạm Bích Ngọc 2080 Vietnam 1 1 ½ 1 ½ ½ 6 3 3 0 75.0 2102 2295
2302 W D L W L D W W L L L W D 13 5 3 5 13 : 13
ELO Match results matches + = - MP's