29th Chess Olympiad: Novi Sad 1990

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: FIJ USA GDR TUR CUB URU ALG DOM BAN PAR ROM PER MAR MGL
Score: 1 3 ½ 2 2 3 ½ 2 29 56 21 16 19 51.8 2344 2358 45.
1 Hồ Văn Huỳnh Vietnam ½ ½ ½ 0   0   1 ½ 0 ½ 0   1 11 2 5 4 40.9 2413 2348 78.
2 Nguyễn Anh Dũng 2205 Vietnam 1 0     0   ½ 1 0   0   0   8 2 1 5 31.3 2381 2240  
3 Từ Hoàng Thông Vietnam 1 ½ ½ 1 0 1 1   1 ½   0 1 ½ 8 12 6 4 2 66.7 2346 2471 11.
4 Đào Thiên Hải Vietnam 1 0 ½ 1 ½ 0   0   1 1 0 1 ½ 12 5 3 4 54.2 2322 2351 34.
1 res. Cao Sang Vietnam       1 0   0       1 ½   0 6 2 1 3 41.7 2323 2266  
2 res. Đặng Tất Thắng Vietnam     0     1 ½ 1 1 1     ½   5 7 4 2 1 71.4 2245 2403 9.
2201   W L L W L D D W W W W L W D 14 7 3 4 17 : 11
ELO   Match results matches + = - MP's