2017 Yingmei Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ]

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

Standings

See context-sensitive help
no. team code flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP pts + = -
1. Shanghai Mobile China SHGH China 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 34 67½ 15 4 3
2. Chongqing lottery CHQG China 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 34 65½ 16 2 4
3. Beijing Beiao BJNG China 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 28 63 12 4 6
4. Chengdu chess academy CGDU China 1 1 3 2 3 3 3 3 3 25 54½ 9 7 6
5. Shenzhen Longgang team SHZH China 1 3 2 1 3 4 3 1 3 ½ 3 2 24 54½ 9 6 7
6. Sjhandong Jingzhi wine SHND China 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 21 55½ 8 5 9
7. Tianjin chess academy TJIN China 2 1 2 2 3 4 3 3 2 1 2 3 3 4 21 54 8 5 9
8. Zhejiang Shaoxing ZHJI China 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 20 53 7 6 9
9. Hangzhou Bank HGZH China 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 19 54 6 7 9
10. Hebei Sports Lottery (P) HBEI China 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 3 17 49½ 7 3 12
11. Jiangsu Xinghua JGSU China 2 2 2 2 3 2 2 3 3 17 51½ 5 7 10
12. Qingdao Zhongheng Group QNGD China 2 1 1 2 ½ 1 2 1 2 2 2 2 4 37½ 0 4 18