2016 Yingmei Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

Standings

See context-sensitive help
no. team code flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP pts + = -
1. Shanghai Jianqiao University SHGH China 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 36 70 17 2 3
2. Beijing Beiao BJNG China 3 1 ½ 3 3 2 4 3 4 4 5 31 65 14 3 5
3. Sjhandong Jingzhi wine SHND China 2 4 3 3 3 3 3 4 30 63 12 6 4
4. Tianjin Chunhua campus TJIN China 2 1 4 4 4 2 3 3 2 4 27 64 12 3 7
5. Hangzhou city HGZH China 3 ½ 2 2 1 2 3 2 3 4 4 4 25 59½ 10 5 7
6. Zhejiang White Snow chess ZHJI China 2 2 1 3 2 4 2 2 3 4 4 21 57½ 7 7 8
7. Chongqing lottery CHQG China 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 21 54½ 8 5 9
8. Chengdu chess academy CGDU China 1 3 1 1 3 2 1 1 3 3 3 21 50½ 9 3 10
9. Qingdao School QNGD China 2 2 2 ½ 2 3 2 3 2 2 3 3 4 19 53 7 5 10
10. Jiangsu Green Sheep Springs JGSU China 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 18 54½ 8 2 12
11. Guangdong Shenzhen Huayang GNGO China ½ 3 1 2 1 1 ½ 2 3 2 2 2 ½ 3 4 15 45 5 5 12
12. Shenzhen Longgang team (P) SHZH China ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 2 2 ½ 1 ½ 1 2 1 0 23½ 0 0 22