23rd Ukrainian Team Chess Championship: Chornomorsk 2016

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]

8th round

2nd June 2016, 1600

VNWV UKR Vinnytsia Wolves 2300 3½ : 2½ 1882 Nadiya Kyiv UKR NAKY
Klymchuk 2428 0 - 1 2168 Barchuk
FM Matvyishen 2351 1 - 0 2014 Krasnokutskaya
Bykovskiy 2281 0 - 1 2033 Berdnyk
IM Bodnar 2411 1 - 0 2056 WFM Shpanko
IM Vusatyuk 2385 1 - 0 1646 Dubovyk
Halych 1946 ½ - ½ 1376 Pampukha

LAKH UKR Law Academy Kharkiv 2453 3½ : 2½ 1912 OShShK Odesa UKR OSSK
GM Moiseenko 2663 1 - 0 2309 FM Sodol
GM Brodsky 2544 ½ - ½ 2177 Makarov
FM Voitovich 2387 1 - 0 2120 Gorbenko
IM Zavhorodniy 2423 1 - 0 1934 Kukelko
IM Korsunskyi 2409 0 - 1   Boyechko
IM Borisenko 2290 0 - 1 1933 Voloshchuk

ILCA UKR Chernomorsk Chess Academy 2308 4½ : 1½ 2233 SK Kryvbas Kryvyi Rih UKR KVKR
IM Vorontsov 2436 ½ - ½ 2419 Bordovskiy
Mirzoev 2428 1 - 0 2234 FM Koval
FM Shtembulyak 2442 ½ - ½ 2295 Kostiukov
IM Tysevych 2367 1 - 0 2091 Dedkov
Aliferenko 2198 ½ - ½ 2100 Tikhonov
Mats 1979 1 - 0 2259 Marchyk

MRGS UKR Mriya Grandmaster School Kyiv 2207 4 : 2 2044 Dumka Zaporizhzhia UKR DZPR
FM Bilous 2339 0 - 1 2312 Molchanov
FM Sychevskyi 2328 0 - 1 2306 FM Punin
Elisieev 2228 + w/o - 2310 Bliumberg
Bakhmatsky 2212 1 - 0 2138 Molchanov
Roshka 2085 1 - 0 2196 Savchenko
Usatenko 2048 1 - 0   Kuznetsov

HOOD UKR The Hope Odesa 1773 2 : 4 1961 No Mercy Chernihiv UKR NMCH
Shumeyko 1765 0 - 1 2423 Nesterets
Vidruk 1650 0 - 1 2188 Mikhalsky
Konstantinova 1632 1 - 0 2145 Plaksin
Tokarskyi 1837 0 - 1 2038 Furs
Tarasenko 1838 0 - 1 1970 Galperin
Snigurov 1915 1 - 0   Shpak

Illichivsk Chess Academy - juniors (ILCJ) received a bye.

<< Standings after 8th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. VNWV 13 31 KVKR
4
ILCJ
6
ILCA
HOOD
6
MRGS
4
LAKH
3
BYE
-
NAKY
OSSK DZPR NMCH
2. LAKH 13 29½ ILCJ
ILCA
HOOD
6
MRGS
4
BYE
-
VNWV
3
NAKY
5
OSSK
DZPR NMCH KVKR
3. ILCA 12* 30 MRGS
LAKH
VNWV
NAKY
OSSK
DZPR
NMCH
KVKR
ILCJ BYE
-
HOOD
4. MRGS 8 24½ ILCA
HOOD
BYE
-
LAKH
2
VNWV
2
NAKY
OSSK
5
DZPR
4
NMCH KVKR ILCJ
5. OSSK 8* 22½ DZPR
3
NMCH
4
KVKR
3
ILCJ
5
ILCA
½
HOOD
MRGS
1
LAKH
VNWV NAKY BYE
-
6. KVKR 8 22 VNWV
2
NAKY
OSSK
3
DZPR
3
NMCH
BYE
-
ILCJ
ILCA
HOOD MRGS LAKH
7. NMCH 7 24 NAKY
5
OSSK
2
DZPR
3
BYE
-
KVKR
ILCJ
5
ILCA
HOOD
4
MRGS LAKH VNWV
8. DZPR 6 19 OSSK
3
BYE
-
NMCH
3
KVKR
3
ILCJ
3
ILCA
HOOD
MRGS
2
LAKH VNWV NAKY
9. NAKY 4* 21½ NMCH
1
KVKR
ILCJ
6
ILCA
HOOD
MRGS
LAKH
1
VNWV
BYE
-
OSSK DZPR
10. ILCJ 1 7 LAKH
VNWV
0
NAKY
0
OSSK
1
DZPR
3
NMCH
1
KVKR
½
BYE
-
ILCA HOOD MRGS
11. HOOD 0 9 BYE
-
MRGS
½
LAKH
0
VNWV
0
NAKY
OSSK
DZPR
NMCH
2
KVKR ILCJ ILCA