23rd Ukrainian Team Chess Championship: Chornomorsk 2016

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]

4th round

30th May 2016, 1600

MRGS UKR Mriya Grandmaster School Kyiv 2189 2 : 4 2468 Law Academy Kharkiv UKR LAKH
FM Bilous 2339 0 - 1 2663 GM Moiseenko
Elisieev 2228 ½ - ½ 2501 GM Savchenko
FM Krykun 2222 ½ - ½ 2544 GM Brodsky
Bakhmatsky 2212 ½ - ½ 2387 FM Voitovich
Roshka 2085 ½ - ½ 2423 IM Zavhorodniy
Usatenko 2048 0 - 1 2290 IM Borisenko

ILCA UKR Chernomorsk Chess Academy 2320 4½ : 1½ 1982 Nadiya Kyiv UKR NAKY
IM Vorontsov 2436 1 - 0 2168 Barchuk
Mirzoev 2428 1 - 0 2014 Krasnokutskaya
FM Shtembulyak 2442 1 - 0 2033 Berdnyk
IM Tysevych 2367 0 - 1 2056 WFM Shpanko
Mats 1979 ½ - ½ 1974 Salakh
Kudin 2267 1 - 0 1646 Dubovyk

HOOD UKR The Hope Odesa 1773 0 : 6 2281 Vinnytsia Wolves UKR VNWV
Shumeyko 1765 0 - 1 2351 FM Matvyishen
Vidruk 1650 0 - 1 2281 Bykovskiy
Konstantinova 1632 0 - 1 2411 IM Bodnar
Tokarskyi 1837 0 - 1 2312 IM Finherov
Tarasenko 1838 0 - 1 2385 IM Vusatyuk
Snigurov 1915 0 - 1 1946 Halych

KVKR UKR SK Kryvbas Kryvyi Rih 2211 3 : 3 2231 Dumka Zaporizhzhia UKR DZPR
Bordovskiy 2419 ½ - ½ 2312 Molchanov
FM Koval 2234 ½ - ½ 2306 FM Punin
Dedkov 2091 1 - 0 2310 Bliumberg
Koval 2164 0 - 1 2138 Molchanov
Tikhonov 2100 0 - 1 2126 Bugaev
Marchyk 2259 1 - 0 2196 Savchenko

ILCJ UKR Illichivsk Chess Academy - juniors 1498 1 : 5 1953 OShShK Odesa UKR OSSK
Nahornyi 1876 1 - 0 2309 FM Sodol
Kalchev 1974 0 - 1 2179 Yurovskykh
Horoshkov 1613 0 - 1 2177 Makarov
Hryzlova   - w/o + 2120 Gorbenko
Bokhnak   0 - 1 1934 Kukelko
Dmitruk 1525 0 - 1   Boyechko

No Mercy Chernihiv (NMCH) received a bye.

<< Standings after 4th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. VNWV 8* 20½ KVKR
4
ILCJ
6
ILCA
HOOD
6
MRGS LAKH BYE
-
NAKY OSSK DZPR NMCH
2. LAKH 8* 18 ILCJ
ILCA
HOOD
6
MRGS
4
BYE
-
VNWV NAKY OSSK DZPR NMCH KVKR
3. OSSK 6* 15 DZPR
3
NMCH
4
KVKR
3
ILCJ
5
ILCA HOOD MRGS LAKH VNWV NAKY BYE
-
4. ILCA 4* 12 MRGS
LAKH
VNWV
NAKY
OSSK DZPR NMCH KVKR ILCJ BYE
-
HOOD
5. KVKR 4* 11½ VNWV
2
NAKY
OSSK
3
DZPR
3
NMCH BYE
-
ILCJ ILCA HOOD MRGS LAKH
6. NMCH 3 10 NAKY
5
OSSK
2
DZPR
3
BYE
-
KVKR ILCJ ILCA HOOD MRGS LAKH VNWV
7. DZPR 3 9 OSSK
3
BYE
-
NMCH
3
KVKR
3
ILCJ ILCA HOOD MRGS LAKH VNWV NAKY
8. NAKY 2* 11 NMCH
1
KVKR
ILCJ
6
ILCA
HOOD MRGS LAKH VNWV BYE
-
OSSK DZPR
9. MRGS 2 10 ILCA
HOOD
BYE
-
LAKH
2
VNWV NAKY OSSK DZPR NMCH KVKR ILCJ
10. ILCJ 0* LAKH
VNWV
0
NAKY
0
OSSK
1
DZPR NMCH KVKR BYE
-
ILCA HOOD MRGS
11. HOOD 0 ½ BYE
-
MRGS
½
LAKH
0
VNWV
0
NAKY OSSK DZPR NMCH KVKR ILCJ ILCA