19th Asian Nations Chess Cup :: Abu Dhabi 2016

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ]

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: AFG IRQ CHN MGL KAZ UAE IRI SRI IND
Score: 1 2 3 1 4 1 20½ 36 12 17 7 56.9 2383 2433 9.
1 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2649 Vietnam 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5 9 2 6 1 55.6 2448 2491 6.
2 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2455 Vietnam ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 9 2 5 2 50.0 2389 2389 8.
3 GM Đào Thiên Hải 2481 Vietnam 1 1 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 9 4 3 2 61.1 2378 2458 5.
4 FM Nguyễn Anh Khôi 2412 Vietnam 1 1 ½ ½ ½ 1 0 1 0 9 4 3 2 61.1 2318 2398 5.
res. Đặng Tất Thắng Vietnam                   0 0 0 0 0 0.0      
2499   W W L D L W L W L 9 4 1 4 9 : 9
ELO   Match results matches + = - MP's