16th Asian Games (chess - women): Guangzhou 2010

[ Information || Play-offs || The preliminary round || Statistics || Open section ]

Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The preliminary round Play-offs RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th SF F pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: QAT BAN IRI IND CHN TKM UZB CHN IND
Score: 3 4 ½ 2 ½ 2 19½ 36 13 13 10 54.2 2262 2283 3.
1 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2271 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 2 8 0 4 4 25.0 2464 2271
2 WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2337 1 1 0 0 1 ½ ½ ½ 8 3 3 2 56.3 2328 2371
3 WGM Nguyễn Thị Thanh An 2300 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 8 4 3 1 68.8 2185 2326
4 WIM Nguyễn Thị Mai Hưng 2253 1 1 1 0 +w/o ½ 0 7 4 1 2 64.3 2137 2194
res. WIM Nguyễn Thị Tường Vân 2214 1 1 ½ ½ 0 3 5 2 2 1 60.0 2110 2182
2290 W W W L L W D L W 9 5 1 3 11 : 7
ELO Match results matches + = - MP's