16th Asian Games (chess - women): Guangzhou 2010

[ Information || Play-offs || The preliminary round || Statistics || Open section ]

Play-offs

[ Standings | Crosstable | Semifinals | Finals ]

26th November 2010, 1300

The final

CHN China 2498 2½ : 1½ 2224 Uzbekistan UZB
GM Hou Yifan 2591 1 - 0 2360 WIM Muminova
WGM Ju Wenjun 2524 0 - 1 2205 WIM Sabirova
GM Zhao Xue 2474 1 - 0 2180 WIM Khamrakulova
WGM Huang Qian 2402 ½ - ½ 2149 Nodiryanova

For places 3rd-4th

VIE Vietnam 2281 2 : 2 2401 India IND
 Sudden death tie-break ('6 vs '5 and White must win): Vietnam-India 2-1
Hoàng Thị Bảo Trâm-Harika 1-0, Phạm Lê Thảo Nguyên-Tania 0-1, Nguyễn Thị Thanh An-Meenakshi 1-0
WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2271 ½ - ½ 2525 IM Harika
WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2337 ½ - ½ 2385 IM Tania
WGM Nguyễn Thị Thanh An 2300 1 - 0 2369 IM Karavade
WIM Nguyễn Thị Tường Vân 2214 0 - 1 2325 WGM Mohota