46th Soviet Chess Championship :: Tbilisi 1978

<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th || Information ] >>


Crosstable

pos. name Elo flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pts + = -
1.-2. GM Tal, Mikhail 2625 URS ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 11 5 12 0
1.-2. GM Tseshkovsky, Vitaly 2550 URS ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 11 6 10 1
3. GM Polugaevsky, Lev 2620 URS ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 10 4 12 1
4. GM Georgadze, Tamaz 2535 URS ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 2 15 0
5.-8. GM Beliavsky, Alexander 2530 URS 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 9 5 8 4
5.-8. GM Geller, Efim 2590 URS ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 9 3 12 2
5.-8. GM Romanishin, Oleg 2610 URS ½ ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 0 9 6 6 5
5.-8. GM Sveshnikov, Evgeny 2565 URS ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 9 3 12 2
9. Kasparov, Garry   URS ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 1 1 4 9 4
10.-13. GM Bagirov, Vladimir 2505 URS ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 8 1 14 2
10.-13. GM Gulko, Boris 2565 URS ½ 1 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8 2 12 3
10.-13. GM Makarichev, Sergei 2495 URS 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8 1 14 2
10.-13. IM Timoschenko, Gennady 2530 URS ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 8 2 12 3
14.-16. GM Mikhalchishin, Adrian 2460 URS 0 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 3 9 5
14.-16. GM Razuvaev, Yury 2465 URS ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 13 3
14.-16. GM Tukmakov, Vladimir 2570 URS ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 13 3
17. GM Dorfman, Iosif 2550 URS 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 11 5
18. GM Kuzmin, Gennady 2560 URS 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 6 2 8 7

Round by round results


1st round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Geller, Efim URS 2590 ½ - ½ URS Kasparov, Garry
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Romanishin, Oleg URS 2610 1 - 0 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
1.-2. Tal, Romanishin — 1; 3.-16. Tseshkovsky, Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky, Geller, Sveshnikov, Kasparov, Bagirov, Gulko, Makarichev, Timoschenko, Razuvaev, Tukmakov, Kuzmin — ½; 17.-18. Mikhalchishin, Dorfman — 0;
2nd round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 ½ - ½ 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Gulko, Boris URS 2565 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
Kasparov, Garry URS ½ - ½ 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 1 - 0 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Romanishin, Oleg URS 2610 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
1.-2. Tal, Romanishin — 1½; 3.-16. Tseshkovsky, Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky, Geller, Sveshnikov, Kasparov, Bagirov, Gulko, Makarichev, Mikhalchishin, Razuvaev, Tukmakov, Kuzmin — 1; 17.-18. Timoschenko, Dorfman — ½;
3rd round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Geller, Efim URS 2590 0 - 1 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 1 - 0 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ URS Kasparov, Garry
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2610 URS GM Romanishin, Oleg
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 1 - 0 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 0 - 1 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
1.-6. Tal, Tseshkovsky, Beliavsky, Romanishin, Sveshnikov, Kuzmin — 2; 7.-12. Polugaevsky, Georgadze, Kasparov, Bagirov, Gulko, Makarichev — 1½; 13.-18. Geller, Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev, Tukmakov, Dorfman — 1;
4th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 1 - 0 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Gulko, Boris URS 2565 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
Kasparov, Garry URS 1 - 0 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Romanishin, Oleg URS 2610 0 - 1 2590 URS GM Geller, Efim
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 1 - 0 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
1.-2. Beliavsky, Sveshnikov — 3; 3.-5. Tal, Tseshkovsky, Kasparov — 2½; 6.-11. Georgadze, Geller, Romanishin, Gulko, Makarichev, Kuzmin — 2; 12.-18. Polugaevsky, Bagirov, Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev, Tukmakov, Dorfman — 1½;
5th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 0 - 1 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Geller, Efim URS 2590 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 1 - 0 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Makarichev, Sergei URS 2495 1 - 0 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 1 - 0 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 0 - 1 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ URS Kasparov, Garry
1. Beliavsky — 4; 2. Tal — 3½; 3.-8. Tseshkovsky, Georgadze, Romanishin, Sveshnikov, Kasparov, Makarichev — 3; 9.-12. Polugaevsky, Geller, Gulko, Kuzmin — 2½; 13. Tukmakov — 2; 14.-18. Bagirov, Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev, Dorfman — 1½;
6th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Gulko, Boris URS 2565 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
Kasparov, Garry URS 1 - 0 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Romanishin, Oleg URS 2610 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
1. Beliavsky — 4½; 2.-3. Tal, Kasparov — 4; 4.-8. Tseshkovsky, Georgadze, Romanishin, Sveshnikov, Makarichev — 3½; 9.-11. Polugaevsky, Geller, Gulko — 3; 12.-13. Tukmakov, Kuzmin — 2½; 14.-18. Bagirov, Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev, Dorfman — 2;
7th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Geller, Efim URS 2590 1 - 0 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 1 - 0 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 0 - 1 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Makarichev, Sergei URS 2495 0 - 1 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 1 - 0 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 1 - 0 URS Kasparov, Garry
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
1. Beliavsky — 5; 2.-4. Tal, Tseshkovsky, Georgadze — 4½; 5.-8. Polugaevsky, Geller, Sveshnikov, Kasparov — 4; 9.-10. Romanishin, Makarichev — 3½; 11.-14. Gulko, Timoschenko, Tukmakov, Dorfman — 3; 15.-17. Bagirov, Razuvaev, Kuzmin — 2½; 18. Mikhalchishin — 2;
8th round
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Geller, Efim URS 2590 ½ - ½ 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Gulko, Boris URS 2565 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
Kasparov, Garry URS ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 1 - 0 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Romanishin, Oleg URS 2610 1 - 0 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
1. Tal — 5½; 2.-4. Tseshkovsky, Georgadze, Beliavsky — 5; 5.-9. Polugaevsky, Geller, Romanishin, Sveshnikov, Kasparov — 4½; 10.-13. Gulko, Makarichev, Timoschenko, Dorfman — 3½; 14.-18. Bagirov, Mikhalchishin, Razuvaev, Tukmakov, Kuzmin — 3;
9th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 1 - 0 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 1 - 0 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Razuvaev, Yury URS 2465 1 - 0 URS Kasparov, Garry
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
1.-2. Tal, Beliavsky — 6; 3.-4. Tseshkovsky, Georgadze — 5½; 5.-7. Polugaevsky, Geller, Sveshnikov — 5; 8.-9. Romanishin, Kasparov — 4½; 10.-14. Makarichev, Timoschenko, Razuvaev, Dorfman, Kuzmin — 4; 15.-18. Bagirov, Gulko, Mikhalchishin, Tukmakov — 3½;
10th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Geller, Efim URS 2590 0 - 1 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
Kasparov, Garry URS 1 - 0 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Romanishin, Oleg URS 2610 1 - 0 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
1. Tal — 6½; 2.-5. Tseshkovsky, Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky — 6; 6.-8. Romanishin, Sveshnikov, Kasparov — 5½; 9. Geller — 5; 10.-13. Makarichev, Razuvaev, Dorfman, Kuzmin — 4½; 14.-18. Bagirov, Gulko, Timoschenko, Mikhalchishin, Tukmakov — 4;
11th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 ½ - ½ 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Gulko, Boris URS 2575 ½ - ½ URS Kasparov, Garry
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 0 - 1 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2495 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
1. Tal — 7½; 2.-5. Tseshkovsky, Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky — 6½; 6.-8. Romanishin, Sveshnikov, Kasparov — 6; 9. Geller — 5½; 10.-12. Makarichev, Razuvaev, Dorfman — 5; 13.-18. Bagirov, Gulko, Timoschenko, Mikhalchishin, Tukmakov, Kuzmin — 4½;
12th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Geller, Efim URS 2590 1 - 0 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 1 - 0 URS Kasparov, Garry
GM Romanishin, Oleg URS 2610 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
1. Tal — 8; 2.-5. Tseshkovsky, Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky — 7; 6.-8. Geller, Romanishin, Sveshnikov — 6½; 9. Kasparov — 6; 10.-13. Makarichev, Mikhalchishin, Razuvaev, Dorfman — 5½; 14.-17. Bagirov, Gulko, Timoschenko, Tukmakov — 5; 18. Kuzmin — 4½;
13th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 1 - 0 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Gulko, Boris URS 2565 1 - 0 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
Kasparov, Garry URS 1 - 0 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 0 - 1 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Razuvaev, Yury URS 2465 0 - 1 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
1. Tal — 8½; 2.-3. Tseshkovsky, Beliavsky — 8; 4.-5. Polugaevsky, Georgadze — 7½; 6.-7. Geller, Kasparov — 7; 8.-9. Romanishin, Sveshnikov — 6½; 10.-13. Bagirov, Gulko, Makarichev, Mikhalchishin — 6; 14.-17. Timoschenko, Razuvaev, Tukmakov, Dorfman — 5½; 18. Kuzmin — 4½;
14th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Geller, Efim URS 2590 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 ½ - ½ 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Romanishin, Oleg URS 2610 1 - 0 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 ½ - ½ URS Kasparov, Garry
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 1 - 0 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
1.-2. Tal, Tseshkovsky — 9; 3.-5. Polugaevsky, Georgadze, Beliavsky — 8; 6.-8. Geller, Romanishin, Kasparov — 7½; 9. Sveshnikov — 7; 10.-12. Bagirov, Makarichev, Mikhalchishin — 6½; 13.-17. Gulko, Timoschenko, Razuvaev, Tukmakov, Dorfman — 6; 18. Kuzmin — 5;
15th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 0 - 1 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Dorfman, Iosif URS 2550 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Gulko, Boris URS 2565 1 - 0 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
Kasparov, Garry URS ½ - ½ 2610 URS GM Romanishin, Oleg
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 0 - 1 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 1 - 0 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
1. Tal — 10; 2.-3. Tseshkovsky, Polugaevsky — 9; 4. Georgadze — 8½; 5.-8. Beliavsky, Geller, Romanishin, Kasparov — 8; 9. Sveshnikov — 7½; 10.-13. Bagirov, Gulko, Makarichev, Tukmakov — 7; 14.-17. Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev, Dorfman — 6½; 18. Kuzmin — 5;
16th round
GM Bagirov, Vladimir URS 2505 ½ - ½ 2465 URS GM Razuvaev, Yury
GM Geller, Efim URS 2590 ½ - ½ 2530 URS GM Beliavsky, Alexander
GM Makarichev, Sergei URS 2495 ½ - ½ 2535 URS GM Georgadze, Tamaz
GM Mikhalchishin, Adrian URS 2460 ½ - ½ 2565 URS GM Sveshnikov, Evgeny
GM Polugaevsky, Lev URS 2620 ½ - ½ 2530 URS IM Timoschenko, Gennady
GM Romanishin, Oleg URS 2610 1 - 0 2550 URS GM Dorfman, Iosif
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2565 URS GM Gulko, Boris
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 1 - 0 URS Kasparov, Garry
GM Tukmakov, Vladimir URS 2570 ½ - ½ 2560 URS GM Kuzmin, Gennady
1. Tal — 10½; 2. Tseshkovsky — 10; 3. Polugaevsky — 9½; 4.-5. Georgadze, Romanishin — 9; 6.-7. Beliavsky, Geller — 8½; 8.-9. Sveshnikov, Kasparov — 8; 10.-13. Bagirov, Gulko, Makarichev, Tukmakov — 7½; 14.-16. Timoschenko, Mikhalchishin, Razuvaev — 7; 17. Dorfman — 6½; 18. Kuzmin — 5½;
17th round
GM Beliavsky, Alexander URS 2530 ½ - ½ 2505 URS GM Bagirov, Vladimir
GM Dorfman, Iosif URS 2550 0 - 1 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Georgadze, Tamaz URS 2535 ½ - ½ 2620 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Gulko, Boris URS 2565 ½ - ½ 2590 URS GM Geller, Efim
Kasparov, Garry URS ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Kuzmin, Gennady URS 2560 ½ - ½ 2460 URS GM Mikhalchishin, Adrian
GM Razuvaev, Yury URS 2465 ½ - ½ 2495 URS GM Makarichev, Sergei
GM Sveshnikov, Evgeny URS 2565 1 - 0 2610 URS GM Romanishin, Oleg
IM Timoschenko, Gennady URS 2530 1 - 0 2570 URS GM Tukmakov, Vladimir
1.-2. Tal, Tseshkovsky — 11; 3. Polugaevsky — 10; 4. Georgadze — 9½; 5.-8. Beliavsky, Geller, Romanishin, Sveshnikov — 9; 9. Kasparov — 8½; 10.-13. Bagirov, Gulko, Makarichev, Timoschenko — 8; 14.-16. Mikhalchishin, Razuvaev, Tukmakov — 7½; 17. Dorfman — 6½; 18. Kuzmin — 6;
Information

46th Soviet Chess Championship
Dates: 1st - 28th December 1978
City: Tbilisi (Soviet Union)
Venue:
Organizers:
Tournament Director:
Chief Arbiter:
Players participating: 18 (incl. 16 GMs, 1 IM)
Games played: 153
Competition format: Round Robin
Tie-breaks: none
Time control:
PGN game file: urs-1978.pgn