36th Chess Olympiad (women): Calvià 2004

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: LIB EST RUS BUL HUN ARM FIN MGL RSA BOL VEN KAZ LAT USA
Score: 3 1 2 1 ½ 0 ½ 3 3 ½ 23½ 42 19 9 14 56.0 2196 2239 21.
1 WIM Nguyễn Thị Thanh An 2345 Vietnam 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 0 8 13 6 4 3 61.5 2309 2396 23.
2 WIM Lê Kiều Thiên Kim 2329 Vietnam 1 1 ½ 1 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 8 13 6 4 3 61.5 2212 2299 14.
3 WFM Lê Thị Phương Liên 2249 Vietnam 1 0 1 0 0 1 ½ 7 3 1 3 50.0 1988 1988
res. Hoàng Xuân Thanh Khiết 2144 Vietnam 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 9 4 0 5 44.4 2170 2127 44.
2308 W W L W L L D L L W W W W L 14 7 1 6 15 : 13
ELO Match results matches + = - MP's