35th Chess Olympiad: Bled 2002

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: AHO HUN CHI INA FIN URU ITA EST SLO2 YUG ICS UZB SLO3 MGL
Score: 4 1 1 2 ½ ½ 30 56 20 20 16 53.6 2412 2441 47.
1 GM Đào Thiên Hải 2547 Vietnam 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 12 5 7 0 70.8 2476 2634 14.
2 GM Từ Hoàng Thông 2507 Vietnam 1 0 1 0 1 1 1 ½ ½ 0 ½ 1 12 6 3 3 62.5 2415 2510 22.
3 GM Nguyễn Anh Dũng 2540 Vietnam ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 1 1 11 4 5 2 59.1 2409 2474 34.
4 Bùi Vinh 2459 Vietnam 1 0 1 ½ ½ ½ 0 0 0 1 10 3 3 4 45.0 2368 2332 74.
1 res. Nguyễn Thanh Sơn 2450 Vietnam 1 0 ½ 0 0 1 0 7 2 1 4 35.7 2348 2246 73.
2 res. Lê Ðình Tuấn 2318 Vietnam ½ 0 0 0 ½ 4 0 1 3 12.5 2441 2119
2513 W L W L L W D L W L W L W W 14 7 1 6 15 : 13
ELO Match results matches + = - MP's