33rd Chess Olympiad: Elista 1998

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: HON LTU HUN TJK VEN AUS BAN PER AUT CRO EGY UAE BRA
Score: 4 1 2 2 2 1 26½ 52 16 21 15 51.0 2371 2378 55.
1 GM Đào Thiên Hải 2580 Vietnam 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 8 12 5 6 1 66.7 2439 2564 11.
2 IM Từ Hoàng Thông 2480 Vietnam 1 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 12 3 5 4 45.8 2386 2357 62.
3 IM Nguyễn Anh Dũng 2495 Vietnam 1 1 0 ½ 1 1 0 ½ 0 1 ½ 11 5 3 3 59.1 2333 2398 31.
4 Từ Hoàng Thái 2300 Vietnam 1 0 ½ ½ 0 0 1 ½ 0 0 0 11 2 3 6 31.8 2347 2214 86.
1 res. Lê Thanh Minh Vietnam 0 ½ ½ ½ ½ 1 3 6 1 4 1 50.0 2318 2318
2 res. Đặng Tất Thắng Vietnam 0 0 0 0 0 0.0
2464 W L L D D D L W W L L W L 13 4 3 6 11 : 15
ELO Match results matches + = - MP's