41st Chess Olympiad (women): Tromsø 2014

<< [ Information || The final group || Statistics || Men's Olympiad ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: URU CAN ARM MAS MGL SWE NOR IRI ROM USA ESA
Score: 3 4 1 3 2 2 4 28 44 24 8 12 63.6 2190 2292 19.
1 WIM Nguyễn Thị Mai Hưng 2307 Vietnam 0   ½ 1 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 10 2 5 3 45.0 2309 2273 38.
2 WIM Hoàng Thị Như Ý 2269 Vietnam 1 1 0 1 1 1 1   0 0 1 7 10 7 0 3 70.0 2222 2371 14.
3 WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2329 Vietnam 1 1 ½ 1 0 0 1 ½ 0     5 9 4 2 3 55.6 2159 2202 30.
4 Lương Phương Hạnh 2171 Vietnam 1 1 0 0   1 1 1 1 0 1 7 10 7 0 3 70.0 2102 2251 22.
res. IM Phạm Lê Thảo Nguyên 2331 Vietnam   1     1     ½   1 1 5 4 1 0 90.0 2120 2486  
2309   W W L W D D W W L L W 11 6 2 3 14 : 8
ELO   Match results matches + = - MP's