18th Asian Team Chess Championship: Tabriz 2014

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ] >>

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: IRQ IND OMA CHN IRI2 IRI JOR SRI KAZ
Score: 4 2 4 1 4 2 4 27 36 22 10 4 75.0 2226 2419 3.
1 GM Lê Quang Liêm 2712 Vietnam 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1   ½ 6 8 4 4 0 75.0 2288 2481 2.
2 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2621 Vietnam 1 1   ½ 1 ½   1 1 6 7 5 2 0 85.7 2454 2763 1.
3 IM Nguyễn Đức Hòa 2498 Vietnam 1 0 1 0 1   1 ½ 0 8 4 1 3 56.3 2198 2241 5.
4 IM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2477 Vietnam 1 ½ 1     ½ 1 1   5 6 4 2 0 83.3 2049 2322 3.
res. GM Đào Thiên Hải 2484 Vietnam     1 0 1 ½ 1 1 1 7 5 1 1 78.6 2109 2339 2.
2579   W D W L W D W W W 9 6 2 1 14 : 4
ELO   Match results matches + = - MP's