16th Asian Games (chess): Guangzhou 2010

<< [ Information || Play-offs || The preliminary round || Statistics || Women's section ]

The preliminary round

[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

Standings

See context-sensitive help
pos team code MP pts dSB matches 1 2 3 4 5 6 7
+ = -
P
L
A
Y
-
O
F
F
S
China CHN 14 20 145.5 7 0 0 BAN
PHI
3
VIE
IND
IRI
3
KGZ
4
KAZ
The Philippines PHI 12 18 121.0 6 0 1 IRQ
3
CHN
1
BAN
3
KAZ
IND
UZB
KGZ
India IND 9 18½ 139.5 4 1 2 KGZ
UZB
4
KAZ
CHN
PHI
QAT
IRI
2
Iran IRI 8 17 96.5 3 2 2 KOR
4
VIE
½
YEM
4
MGL
2
CHN
1
IRQ
IND
2
5. Qatar QAT 8 17 73.5 4 0 3 MDV
4
KAZ
UZB
1
YEM
BAN
IND
½
KOR
4
6. Vietnam VIE 8 16½ 101.5 3 2 2 JOR
IRI
CHN
UZB
2
KGZ
½
KAZ
2
YEM
7. Uzbekistan UZB 8 13½ 82.0 3 2 2 MGL
3
IND
0
QAT
3
VIE
2
KAZ
2
PHI
½
BAN
3
8. Kyrgyzstan KGZ 7 14½ 78.5 3 1 3 IND
½
MGL
2
KOR
4
MDV
3
VIE
CHN
0
PHI
9. Iraq IRQ 7 14 53.0 3 0 3 PHI
1
YEM
1
BYE
2
LIB
4
MGL
IRI
½
JOR
3
10. Bangladesh BAN 6 15½ 84.0 3 0 4 CHN
LIB
4
PHI
1
KOR
4
QAT
MGL
UZB
1
11. Kazakhstan KAZ 6 14 104.5 2 2 3 YEM
3
QAT
IND
PHI
UZB
2
VIE
2
CHN
12. Mongolia MGL 6 13 65.0 2 2 3 UZB
1
KGZ
2
JOR
IRI
2
IRQ
BAN
MDV
13. Yemen YEM 6 12 49.0 3 0 4 KAZ
1
IRQ
3
IRI
0
QAT
½
JOR
KOR
VIE
½
14. South Korea KOR 4 13.5 2 0 5 IRI
0
JOR
KGZ
0
BAN
0
MDV
YEM
½
QAT
0
15. Jordan JOR 3 9 25.0 1 0 5 VIE
½
KOR
½
MGL
BYE
2
YEM
½
MDV
3
IRQ
1
16. Maldives MDV 3 9 28.0 1 0 5 QAT
0
BYE
2
LIB
3
KGZ
1
KOR
JOR
1
MGL
½
Lebanon LIB Withdrawn. BYE
2
BAN
0
MDV
1
IRQ
0