3rd Asian Indoor Chess Games: Hanoi 2009

<< [ Information || Play-offs || The preliminary round || Statistics ]

Play-offs

[ Standings | Crosstable | Semifinals | Finals ]

7th November 2009, 1000

Semifinals

CHN CHN China 2640 7 : 1 2396 Uzbekistan UZB UZB
3 : 1 4 : 0
GM Bu Xiangzhi 2702 ½ - ½ 2595 GM Filippov
GM Wang Yue 2736 1 - 0 2595
GM Wang Yue 2736 ½ - ½ 2509 IM Khamrakulov
GM Ni Hua 2692 1 - 0 2509
GM Hou Yifan 2585 1 - 0 2320 WIM Muminova
2585 1 - 0 2320
GM Zhao Xue 2542 1 - 0 2159 Nodiryanova
2542 1 - 0 2159

VIE VIE Vietnam 2428 4½ : 3½ 2543 India IND IND
2 : 2 2½ : 1½
GM Lê Quang Liêm 2602 ½ - ½ 2673 GM Harikrishna
2602 1 - 0 2661 GM Sasikiran
GM Đào Thiên Hải 2542 ½ - ½ 2661 GM Sasikiran
2542 ½ - ½ 2615 GM Negi
WGM Hoàng Thị Bảo Trâm 2265 ½ - ½ 2474 IM Harika
2265 ½ - ½ 2474
WIM Phạm Lê Thảo Nguyên 2301 ½ - ½ 2391 WGM Karavade
2301 ½ - ½ 2391