9th Soviet Cup - First League: Kishnev 1976

[ Information || First league || The upper league || Statistics ]

First league

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th ]

2nd round

LOKO URS Lokomotiv 2301 5½ : ½ 2281 The Red Flag URS FLAG
GM Krogius 2570 1 - 0 2490 Mochalov
IM Zaitsev 2435 ½ - ½ 2395 Dydyshko
Nikolaevsky 1 - 0 Roizman
Shpilker 1 - 0 Korzubov
Lysenko 1 - 0 2185 Kostina
Chkhaidze 1 - 0 Lopatina

KALE URS Kalev 2284 1½ : 4½ 2369 Zenit URS ZENI
IM Nei 2510 0 - 1 2530 GM Averbakh
Heuer ½ - ½ 2510 IM Sveshnikov
Vooremaa 2395 ½ - ½ 2490 IM Osnos
Narva ½ - ½ Gorelov
Pärnpuu 0 - 1 2285 WIM Konopleva
Baturina 0 - 1 2050 Strutinskaya

GANT URS Gantiandi 2212 3½ : 2½ 2235 Moldova URS MOLD
Chikovani ½ - ½ Popov
Macharashvili ½ - ½ Klovsky
Kalatozishvili 2270 1 - 0 2410 Chebanenko
Sturua 0 - 1 Kosets
Ioseliani 1 - 0 Goldenshtein
Gachechiladze ½ - ½ Drel

<< Standings after 2nd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5
1. LOKO 10 4 MOLD
FLAG
ZENI KALE GANT
2. ZENI 7 2 FLAG
KALE
LOKO GANT MOLD
3. GANT 6 2 KALE
MOLD
FLAG ZENI LOKO
4. KALE 5 2 GANT
ZENI
MOLD LOKO FLAG
5. FLAG 4 2 ZENI
LOKO
½
GANT MOLD KALE
6. MOLD 4 0 LOKO
GANT
KALE FLAG ZENI