1st Blind Chess Olympiad: Meschede 1961

[ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]

3rd round

YUG YUG Yugoslavia   2½ : 1½   Great Britain GBR GBR
Baretić   ½ - ½   Bonham
Čabarkapa   1 - 0   Carlin
Đukanović   1 - 0   Horrocks
Šakić   0 - 1   Cohn

GDR GDR East Germany   2 : 2   West Germany "A" GER GER
Kübart   1 - 0   Milotzki
Wünsch   ½ - ½   Würtz
Fikus   ½ - ½   Mertens
Kehl   0 - 1   Zeitler

DEN DEN Denmark   0 : 4   West Germany "B" GER GER2
Kristensen   0 - 1   Rauer
Klausen   0 - 1   Witthaus
Hansen   0 - 1   Schumacher
Larsen   0 - 1   Hauck

AUT AUT Austria   3 : 1   Switzerland SUI SUI
Gotschacher   1 - 0   Studer
Ebner   0 - 1   Winkelmann
Pasteiner   1 - 0   Sticher
Zevart   1 - 0   Müller

<< Standings after 3rd round >>

See context-sensitive help
no. code pts MP 1 2 3 4 5 6 7
1. YUG 9 6 AUT
3
GER2
GBR
SUI GER DEN GDR
2. GDR 9 5 GBR
SUI
GER
2
DEN GER2 AUT YUG
3. GER 5 GER2
DEN
3
GDR
2
AUT YUG GBR SUI
4. AUT 6 3 YUG
1
GBR
2
SUI
3
GER DEN GDR GER2
5. GER2 5 2 GER
½
YUG
½
DEN
4
GBR GDR SUI AUT
6. DEN 4 2 SUI
3
GER
1
GER2
0
GDR AUT YUG GBR
7. GBR 4 1 GDR
½
AUT
2
YUG
GER2 SUI GER DEN
8. SUI 0 DEN
1
GDR
½
AUT
1
YUG GBR GER2 GER