[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Haiti
(HAI)
Haiti


MEN'S CHESS OLYMPIADS See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. Afriany, Valery HAI 4 1988-1990, 1994, 2006 22½ 49 17 11 21 45.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
2. Bazile, Jocelyn HAI 5 1996, 2006, 2010-2014 27½ 52 24 7 21 52.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
3. Biosvert, Johnny HAI 1 1996 6 14 4 4 6 42.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
4. Bonne-Année, Jean-Philippe HAI 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
5. Borgella, Ernst HAI 1 1994 14 1 5 8 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
6. Destin, Wildens HAI 1 1996 14 5 5 4 53.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
7. Ducasse, M. HAI 1 1988 1 3 1 0 2 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
8. Fougy, Fritz HAI 1 1990 12 3 1 8 29.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
9. Lamothe, Jean HAI 3 1986, 1990, 1994 13½ 36 12 3 21 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
10. Laroche, G. HAI 2 1986-1988 11½ 26 7 9 10 44.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
11. CM Lebrun, Piersont HAI 4 1996, 2006, 2010-2012 19 49 10 18 21 38.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
12. Luxama, Jacques HAI 3 2010-2014 12½ 33 11 3 19 37.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
13. Marckens, Jean-Louis HAI 1 2014 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
14. Martineau, Gregory HAI 3 1986-1990 16½ 34 13 7 14 48.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
15. Medard, D. HAI 2 1986-1988 15 5 5 5 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
16. Paul, E. HAI 1 1986 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
17. Pierre, Jean-Claude HAI 1 2014 10 3 1 6 35.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
18. Sanon, Mondoly HAI 4 2006, 2010-2014 16½ 46 11 11 24 35.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
19. Thiesfield, Fritz HAI 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
20. Toussaint, Elioth HAI 1 1994 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
21. Victor, Gary HAI 2 1986-1988 14½ 28 10 9 9 51.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
22. Zelon, Jefferson HAI 2 1990, 1994 17 5 3 9 38.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teams/hai_i01.html