Ukrainian Team Chess Championship's Overall Statistics
1998-2014

[ Individual Statistics | Team Statistics | Medal Table ]

Individual Statistics

See context-sensitive help
PLAYER LIST SORTED BY NUMBER OF APPEARANCES - results are not complete!
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. GM Firman, Nazar MRGS
LAKH
CGLV
IFUL
ABTN
14 2000-2014 78 105 64 28 13 74.3 4 - 4 - 4 5 - 1 - 3
2. GM Kovchan, Alexander MRGS
LAKH
12 2001-2013 55 80 42 26 12 68.8 4 - 4 - 2 3 - 1 - 1
GM Moiseenko, Olexandr LAKH 12 1999-2005, 2008-2013 53 73 38 30 5 72.6 5 - 3 - 3 2 - 3 - 3
IM Pavlov, Maxim BLKS
RDVK
TNUS
BVSF
TVRK
KGYV
MMMS
12 1999, 2001-2002, 2005-2013 51 89 36 30 23 57.3 0 - 1 - 3 1 - 0 - 2
GM Zubarev, Alexander LAKH
PGMB
12 1999-2011 67 94 51 32 11 71.3 5 - 4 - 1 1 - 2 - 3
6. GM Arzumanian, Georgiy DNDP
TRPV
LAKH
10 1999-2008, 2012 44 67 34 20 13 65.7 3 - 2 - 0 1 - 1 - 1
7. GM Aveskulov, Valery LHNS
AMD2
LAKH
9 2001-2006, 2008, 2010-2011, 2013 48½ 66 39 19 8 73.5 3 - 3 - 1 3 - 2 - 1
IM Yakymov, Volodymyr CFAK
CHGS
ETCH
RVFB
PDKM
MMMS
9 2001-2002, 2005, 2007-2012 51 77 40 22 15 66.2 0 - 2 - 1 1 - 2 - 2
9. GM Areschenko, Alexander MRGS
AMDO
KSKY
PVKK
RVFB
8 2000-2004, 2007-2010 41 53 36 10 7 77.4 4 - 2 - 0 4 - 1 - 0
IM Deryabin, Ilia BLKS
CEPU
KGYV
8 1999, 2001-2007, 2011 28½ 58 19 19 20 49.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Eljanov, Pavel LAKH 8 1999-2005, 2011, 2013 39 51 30 18 3 76.5 4 - 2 - 1 1 - 2 - 1
Kaliuzhny, Andrei LOZV
TRPV
8 1999-2007 21½ 63 13 17 33 34.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Stukalov, Vladimir TRPV
CMAS
8 1999-2001, 2006-2010 12 44 4 16 24 27.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Zubov, Alexander MRGS
CEPU
TNUS
PGMB
MYKO
FPOD
8 2001, 2004, 2006-2007, 2009-2010, 2012, 2014 37½ 55 28 19 8 68.2 1 - 2 - 2 3 - 1 - 1
15. GM Baklan, Volodymyr DNDN
KSKY
PVKK
7 1999, 2001-2004, 2007-2009 37 48 26 22 0 77.1 5 - 1 - 1 3 - 2 - 2
GM Brodsky, Mikhail DNDN
BVKH
LAKH
7 1999, 2008-2013 40 53 29 22 2 75.5 3 - 2 - 2 2 - 1 - 1
WIM Chulivska, Vita AMD3
IFL2
IFUL
WRLV
TRPV
7 2002, 2005-2010 21½ 47 17 9 21 45.7 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0
GM Miroshnichenko, Evgeny DNCR
ASMU
MRGS
ZVDO
KSKY
PVKK
7 1999-2002, 2007-2009 42½ 57 32 21 4 74.6 3 - 1 - 1 1 - 4 - 0
GM Onischuk, Volodymyr AMD2
LAKH
7 2002, 2008-2013 38 52 31 14 7 73.1 2 - 2 - 2 2 - 1 - 0
GM Savchenko, Stanislav DNDN
ILCA
LAKH
7 1999-2004, 2006, 2010 33 47 22 22 3 70.2 2 - 2 - 2 0 - 2 - 2
IM Shemiakin, Alexander CEPU
TCSF
KRDY
7 2004, 2006-2007, 2009-2010, 2012-2013 16 39 10 12 17 41.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2
22. GM Airapetian, Yury BLKS
RDVK
TNUS
OGKY
MMMS
6 2002, 2005-2007, 2009, 2012 21 44 13 16 15 47.7 0 - 1 - 3 0 - 0 - 2
IM Alexeev, Alexei CEPU
BVSF
TVRK
KGYV
RSSS
6 2005, 2008-2012 14½ 36 10 9 17 40.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
GM Andreev, Eduard LAKH
RVFB
6 1999-2002, 2006, 2008 27 43 20 14 9 62.8 1 - 2 - 1 0 - 0 - 2
GM Borovikov, Vladislav TRPV
AMDO
TNUS
LAKH
6 2001-2002, 2007-2010 33½ 47 22 23 2 71.3 1 - 1 - 3 3 - 1 - 1
GM Efimenko, Zahar AMDO
MRGS
KSKY
PVKK
RVFB
6 2000-2004, 2007-2008 34½ 45 27 15 3 76.7 3 - 1 - 1 5 - 0 - 0
IM Hrekh, Andriy AMD2
IFL2
IFUL
WRLV
6 2002, 2005-2009 22 42 18 8 16 52.4 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0
GM Korobov, Anton MRGS
AMDO
TNUS
LAKH
PGMB
6 2001-2002, 2006, 2009-2011 37 44 33 8 3 84.1 3 - 1 - 2 4 - 1 - 1
GM Kryvoruchko, Yuriy CGL2
IFUL
6 2002-2008 27½ 40 20 15 5 68.8 1 - 2 - 2 3 - 1 - 0
IM Nosenko, Alexandr TRPV
CEPU
RVFB
PGMB
6 2001, 2007-2011 31½ 42 27 9 6 75.0 2 - 0 - 0 0 - 1 - 2
GM Oleksienko, Mykhailo CGL2
IFUL
6 2002-2008 22 41 15 14 12 53.7 1 - 2 - 2 1 - 0 - 2
IM Papenin, Nikolai BLKS
CEPU
6 1999, 2001-2006 25½ 50 12 27 11 51.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Shalimov, Valery LOZV
LAKH
6 1999, 2002-2007 25 38 21 8 9 65.8 2 - 1 - 0 0 - 2 - 0
IM Sitnikov, Anton CGLS
OGKY
ADDO
PDKM
MMMS
DNCH
6 2000, 2009-2013 34 49 28 12 9 69.4 0 - 1 - 1 2 - 2 - 0
IM Truskavetsky, Alexandr BLKS
CEPU
RDVK
TNUS
6 2001-2007 26 47 20 12 15 55.3 0 - 0 - 3 1 - 0 - 1
GM Vovk, Yuriy CGL2
IFUL
WRLV
6 2002, 2005-2009 27½ 45 23 9 13 61.1 1 - 2 - 1 1 - 1 - 1
GM Zherebukh, Yaroslav IFL2
IFUL
WRLV
PGMB
6 2005-2009, 2011 29 45 24 10 11 64.4 1 - 1 - 1 0 - 1 - 2
38. Askarian, Karen LOZV
TRPV
5 1999-2002, 2005 11 42 3 16 23 26.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Averianov, Alexei GLKH
LAKH
5 2001, 2004-2007 14 24 10 8 6 58.3 2 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Bardyuzha, Vitaly LOZV
TRPV
5 1999-2002, 2006 12½ 40 10 5 25 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Golovlev, Mykola ETCH 5 2002, 2007-2010 20½ 44 18 5 21 46.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Gurevich, Vladimir DNDN 5 1999-2004 24½ 30 21 7 2 81.7 2 - 2 - 1 1 - 1 - 0
IM Ivanov, Oleg AMDO
DNCR
RVFB
5 2000, 2002, 2008-2010 30 44 23 14 7 68.2 1 - 1 - 1 0 - 1 - 2
IM Kravtsiv, Martyn CGL2
IFL2
IFUL
WRLV
5 2002, 2006-2009 21½ 39 16 11 12 55.1 0 - 1 - 1 1 - 1 - 0
GM Kruppa, Yuriy DNDN
AMDO
5 1999-2004 32½ 42 25 15 2 77.4 2 - 1 - 1 2 - 3 - 0
IM Kurbedinov, Ramiz CEPU 5 2002-2007 24½ 41 18 13 10 59.8 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1
GM Kuzmin, Gennady DNDN
AMDO
5 1999-2004 29½ 40 23 13 4 73.8 2 - 1 - 1 2 - 1 - 0
Kuznetsov, Sergei NKNK
BRKY
5 2006-2007, 2010-2011, 2013 17½ 42 13 9 20 41.7 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Melnichuk, Mikhail AVNK
AVKY
5 2004-2007, 2013 13 34 6 14 14 38.2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
IM Rakhmangulov, Andrei MCAL
CEPU
RVFB
MYKO
5 2002, 2007, 2009, 2012-2013 22½ 42 14 17 11 53.6 0 - 0 - 1 1 - 0 - 1
GM Sharapov, Evgeny LAKH
RDVK
KGYV
5 1999-2001, 2005, 2010 24½ 40 17 15 8 61.3 1 - 1 - 2 0 - 1 - 0
GM Shneider, Alexander DNDN
OGKY
5 1999-2004 25 34 19 12 3 73.5 2 - 2 - 1 0 - 2 - 2
Tikhomirov, Alexei LOZV
ETCH
5 1999, 2002, 2005, 2007, 2009 15½ 41 11 9 21 37.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
GM Timoshenko, Grigory DNDN
KSKY
5 2000-2004, 2007 27 39 19 16 4 69.2 2 - 2 - 1 1 - 1 - 1
Triapishko, Alexandr TCSF
KRDY
SMCS
5 2009-2013 28 3 11 14 30.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Tukhaev, Adam CEPU
TNUS
RVFB
MMMS
5 2005, 2007, 2009-2010, 2012 30½ 44 23 15 6 69.3 0 - 2 - 1 2 - 0 - 2
Voronov, Yury ETCH 5 2002, 2005, 2007-2008, 2010 19 43 12 14 17 44.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Yary, Sergei BVSF
TVRK
KGYV
5 2008-2011, 2013 13 27 7 12 8 48.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
59. IM Alexikov, Alexander LHNS
AMDO
TNUS
4 2001, 2004, 2006-2007 15½ 26 12 7 7 59.6 0 - 0 - 2 0 - 1 - 1
Baikovsky, Yury LOZV 4 2001-2005 4 32 2 4 26 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Baryshpolets, Andriy AVNK
AVKY
4 2005-2007, 2013 16½ 31 11 11 9 53.2 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0
IM Biriukov, Nikolai TRPV
TVRK
KGYV
LAKH
4 2007, 2010-2012 26½ 35 23 7 5 75.7 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Brusilovsky, Boris BVSF
TCSF
TVRK
CDSM
4 2008-2011 5 20 2 6 12 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Chos, Alexei BVSF
TVRK
KGYV
4 2008-2011 19 6 5 8 44.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dhillon, Jasteen KRDY
SMCS
BVSF
4 2010-2013 8 29 6 4 19 27.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Dmitrenko, Viktor AMDO
DNCR
TVRK
DNCH
4 2000, 2008-2009, 2013 16 29 12 8 9 55.2 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Fish, Alexandr KRDY
SMCS
4 2010-2013 31 4 7 20 24.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gusev, Dmitry TRPV
CMAS
4 2006-2009 ½ 28 0 1 27 1.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Huk, Illia NMCH 4 2010-2013 19½ 38 12 15 11 51.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
WIM Karlovich, Anastasia MRGS
CHGS
ZVDO
4 1999-2002 12 25 8 8 9 48.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Khvorostinin, Gennady TRPV 4 1999-2001, 2007 7 27 2 10 15 25.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Kislinsky, Alexei LAKH
PGMB
4 2006, 2009-2011 17½ 19 17 1 1 92.1 2 - 1 - 0 1 - 0 - 0
Kolesov, Evgeny TRPV
CMAS
4 2006-2008, 2010 2 28 1 2 25 7.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Korobkov, Petr LHNS
LPCL
STLH
4 2001, 2010, 2012-2013 24 6 7 11 39.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Kostromin, Mikhail LPCL
STLH
4 2010-2013 24½ 36 19 11 6 68.1 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1
GM Kozakov, Mykhailo CGLV
IFUL
4 2002-2006 20 30 13 14 3 66.7 1 - 2 - 1 1 - 1 - 1
Krupko, Alexei NMCH 4 2010-2013 17½ 38 11 13 14 46.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kuznetsov, Igor NKNK
BRKY
4 2006-2007, 2011, 2013 12 27 10 4 13 44.4 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Ledakov, Alexandr TCSF
KRDY
SMCS
4 2009-2011, 2013 10½ 30 8 5 17 35.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Martiyan, Alexandr NKNK 4 2006-2007, 2010-2011 7 33 2 10 21 21.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Nesterets, Anatolyi NMCH 4 2010-2013 22½ 38 18 9 11 59.2 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1
Nosov, Maxim TRPV
CMAS
4 2006-2009 33 2 9 22 19.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Palkovich, Denis LPCL
STLH
4 2010-2013 21½ 32 18 7 7 67.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2
Plaksin, Valery NMCH 4 2010-2013 16½ 38 12 9 17 43.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Polischuk, Igor ETCH 4 2007-2010 10 20 7 6 7 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Prikhodko, Alexandr DNCR
ZVDO
OGKY
ADDO
DS1D
4 1999, 2002, 2010, 2012 17½ 32 13 9 10 54.7 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0
Romanchuk, Viktor ETCH 4 2002, 2007-2009 12 32 7 10 15 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Savon, Vladimir LAKH
AMDO
4 1999-2002 13½ 23 9 9 5 58.7 2 - 1 - 1 0 - 0 - 2
Sergeev, Vitaly BVSF
TVRK
KGYV
RSSS
4 2008-2009, 2011-2012 9 22 8 2 12 40.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Shilin, Denis DNCR
ASMU
ZVDO
4 1999-2000, 2002, 2008 19 34 16 6 12 55.9 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
Smolin, Dmitry NKNK 4 2006-2007, 2010-2011 13 36 10 6 20 36.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Strelnikov, Sergei LPCL
STLH
4 2010-2013 17½ 34 11 13 10 51.5 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Tikhonov, Yury TRPV
CMAS
4 2006, 2008-2010 4 27 2 4 21 14.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Volokytin, Andriy MRGS
CGLV
IFUL
4 2000-2004 17 27 11 12 4 63.0 0 - 2 - 1 1 - 0 - 0
GM Vovk, Andryi IFL2
IFUL
WRLV
4 2005-2007, 2009 18 31 14 8 9 58.1 0 - 1 - 0 1 - 0 - 1
GM Vysochin, Spartak DNDN
KSKY
PVKK
4 2004, 2007-2009 20 25 16 8 1 80.0 3 - 1 - 0 1 - 0 - 0
IM Zavhorodniy, Serhiy CHGS
ILCA
4 2001, 2005-2006, 2014 19½ 33 14 11 8 59.1 0 - 1 - 0 0 - 2 - 1
Zhak, Boris TCSF
CDSM
KRDY
4 2009, 2011-2013 6 27 4 4 19 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Zinchenko, Yaroslav CEPU
TNUS
LAKH
PGMB
4 2005-2007, 2009 23 33 18 10 5 69.7 0 - 1 - 1 2 - 0 - 1
100. GM Azarov, Sergei PGMB 3 2009-2011 12½ 18 7 11 0 69.4 2 - 1 - 0 0 - 0 - 1
See context-sensitive help
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
101. IM Berezin, Oleg DNCR
ASMU
ZVDO
3 1999-2000, 2002 16½ 28 10 13 5 58.9 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
IM Demkovich, Anatoly ZVDO
ADDO
PDKM
3 2002, 2010-2011 15½ 23 12 7 4 67.4 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1
Furs, Andriy NMCH 3 2010-2011, 2013 6 26 1 10 15 23.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Grinev, Valery AVNK
AVKY
3 2004, 2006-2007 8 23 5 6 12 34.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Yakyvchyk, Myroslava
Hrabinska, Myroslava
CGL2
IFL2
3 2002, 2005-2006 13½ 24 11 5 8 56.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
IM Hrabinsky, Volodymyr CGL2
IFL2
3 2002, 2005-2006 6 13 3 6 4 46.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Ilyin, Timofei DNCR
ADDO
DNCH
3 2008, 2010, 2013 11½ 25 7 9 9 46.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
GM Ipatov, Olexandr IFL2
LAKH
3 2005, 2011, 2013 14½ 21 12 5 4 69.0 1 - 1 - 0 2 - 0 - 0
GM Jobava, Baadur PGMB
ILCA
3 2010-2011, 2014 9 11 8 2 1 81.8 2 - 1 - 0 1 - 0 - 0
GM Karjakin, Serhiy MRGS
CHGS
PVKK
3 2000-2001, 2008 16 8 3 5 59.4 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khachatrian, Vahag ETCH 3 2008-2010 15½ 26 11 9 6 59.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
GM Kharchenko, Boris LPCL
STLH
3 2010, 2012-2013 15 25 9 12 4 60.0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
FM Kobylkin, Evgeny DNDN
LHNS
3 1999, 2001, 2004 11½ 20 7 9 4 57.5 1 - 1 - 0 1 - 0 - 0
Kolbasin, Olexandr PLSR
RVFB
3 1999, 2006-2007 26 3 3 20 17.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Kononenko, Dmytro RVFB
PGMB
3 2008-2010 20 25 15 10 0 80.0 0 - 2 - 0 2 - 1 - 0
WGM Kononenko, Tatiana MRGS
AMDw
AMD3
3 1999-2000, 2002 13 25 7 12 6 52.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kosikov, Andrei AVNK 3 2004-2006 21 4 7 10 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Kozel, Roman ILCA 3 2005-2006, 2014 18 27 16 4 7 66.7 0 - 1 - 0 1 - 1 - 0
IM Koziak, Vitaliy IFUL
ABTN
3 2005-2006, 2014 17 23 15 4 4 73.9 2 - 1 - 0 1 - 1 - 0
Krugliakov, Pavlo AVNK
AVKY
3 2005, 2007, 2013 13 24 8 10 6 54.2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
IM Labenskyi, Ihor PLSR
RVFB
3 1999-2000, 2007 25 1 9 15 22.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Makarov, Vladimir ILCA 3 2005-2006, 2014 13 22 10 6 6 59.1 0 - 1 - 0 1 - 0 - 1
IM Maly, Alexei LAKH 3 2000-2002 11 15 9 4 2 73.3 1 - 0 - 1 1 - 0 - 0
Maratkanov, Evgeny LPCL
STLH
3 2010, 2012-2013 8 13 7 2 4 61.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Matiushin, Gennady AMDO
OGKY
LAKH
3 2000, 2009, 2012 17 6 5 6 50.0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Matviychuk, Olexandr RVFB 3 2007-2009 13 3 3 7 34.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Nikolaev, Leonid AVNK
AVKY
3 2005, 2007, 2013 6 4 1 1 75.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
GM Onischuk, Alexander KSKY
PVKK
3 2007-2009 10 15 8 4 3 66.7 3 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Opryshko, Stanislav ETCH 3 2005, 2008, 2010 10 26 8 4 14 38.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Pavlov, Sergei AVNK
RVFB
BRKY
3 2005, 2010, 2013 17½ 26 11 13 2 67.3 0 - 2 - 0 0 - 1 - 1
GM Ponomariov, Ruslan AMDO
KSKY
PVKK
3 2000, 2007, 2009 11½ 14 9 5 0 82.1 2 - 0 - 1 0 - 2 - 0
GM Romanishin, Oleg CGLV
IFUL
3 2002-2005 13 19 9 8 2 68.4 0 - 2 - 1 1 - 0 - 1
Roshka, Evgeny SMCS
RSSS
BVSF
3 2011-2013 6 18 3 6 9 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Savvopulo, Anatoly TCSF
TVRK
RSSS
3 2009-2010, 2012 20 0 7 13 17.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shemiakin, Valery SMCS
KRDY
3 2011-2013 5 13 3 4 6 38.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Shkuro, Yury CFAK
RVFB
3 2000, 2008-2009 11 25 6 10 9 44.0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1
Stets, Dmitry TVKH
CFAK
ZBKH
3 1999-2001 10½ 27 6 9 12 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Strygin, Alexandr BVSF
TVRK
KRDY
3 2008-2010 26 4 5 17 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Tantsiura, Maria SMCS
RSSS
BVSF
3 2011-2013 20 2 5 13 22.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Tishin, Dmitry UYUO
CEPU
OGKY
3 2002, 2006, 2009 21 3 9 9 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Vinogradov, Pavel TVKH
CFAK
ZBKH
3 1999-2001 11 26 7 8 11 42.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Zheleznov, Valentin NKNK 3 2006-2007, 2011 10½ 27 7 7 13 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Zinoviev, Taras NKNK 3 2007, 2010-2011 13½ 28 13 1 14 48.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
144. Abkadyrov, Favzi SMCS
KRDY
2 2011-2012 1 7 1 0 6 14.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Alexandrova, Olga RSKH
CHGS
2 1999-2000 9 18 3 12 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Amirkhanov, Rinat TRPV 2 1999-2000 16 5 3 8 40.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Babichev, Artur NMCH 2 2011-2012 11 3 1 7 31.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Babiy, Petr KSHK
SFGU
2 2011, 2013 13 4 1 8 34.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Barkov, Sergei LOZV 2 1999, 2005 3 17 2 2 13 17.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bashilin, Roman TVKH 2 1998-1999 7 16 43.8 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
GM Beliavsky, Alexander PVKK 2 2008-2009 7 6 1 0 92.9 2 - 0 - 0 1 - 0 - 0
IM Biliy, Vadim ILCA 2 2005-2006 17 2 7 8 32.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Bortnik, Alexander
Bortnyk, Olexandr
MYKO 2 2012-2013 10½ 18 7 7 4 58.3 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
Boryshkevych, Roman PLSR
RVFB
2 2006-2007 7 18 5 4 9 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Cherednichenko, Elena CRBA
TRPV
2 2000, 2010 3 20 1 4 15 15.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Diadichko, Valentin LOZV
TRPV
2 2004, 2006 14 1 1 12 10.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Drozdovsky, Yury LHNS
AMD2
OGKY
RVFB
2 2001-2002 8 15 4 8 3 53.3 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Drynov, Maxim LOZV 2 2001-2002 0 12 0 0 12 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fedorchuk, Andrei KRDY 2 2012-2013 ½ 8 0 1 7 6.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Finherov, Dmytro UYUO
KDOD
2 2002, 2014 19 6 7 6 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
WGM Gaponenko, Inna RSKH
AMDw
2 1999-2000 9 18 7 4 7 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Gasanov, Eldar AMD2
OGKY
2 2002, 2009 15 2 7 6 36.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Geraschenko, Dmitry ETCH 2 2005, 2007 3 10 2 2 6 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goncharov, Oleg AVNK 2 2004, 2006 10 0 3 7 15.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ivanov, Andrei PDKM 2 2008, 2011 7 1 1 5 21.4 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Ivaschenko, Dmitry NMCH 2 2010-2011 20 6 7 7 47.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Kamenets, Anatoly ASMU
DNCR
2 2000, 2008 11 3 1 7 31.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khadzh Khamed, Naser BVSF
TVRK
2 2008, 2010 19 2 1 16 13.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khatskevich, Oleg STLH 2 2012-2013 8 13 8 0 5 61.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
FM Khudiakov, Alexander CRBA
MCAL
MMMS
2 2000, 2002 6 18 4 4 10 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Kihel, Dmytro CDSM
KDOD
2 2011, 2014 19 5 5 9 39.5 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Kirnos, Evhen PLSR 2 1999-2000 6 15 3 6 6 40.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kokhno, Olexandr PLSR 2 1999, 2006 3 15 1 4 10 20.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kononenko, Dmitry AMDO
DNCR
2 2002, 2008 15 5 5 5 50.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Konovalov, Andrei NKNK 2 2006-2007 14 3 1 10 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kotsuba, Alexander KHSY 2 1999-2000 3 12 2 2 8 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kovalenko, Vladimir KSHK
SFGU
2 2011, 2013 12 3 1 8 29.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kovalev, Denis CEPU 2 2006-2007 10½ 17 7 7 3 61.8 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1
Krektun, Dmytro PLSR
RVFB
2 2006-2007 6 18 4 4 10 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kucherenko, Daniil BVKH
LAKH
2 2004, 2011 14 7 3 4 60.7 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
Kudin, Valery ILCA 2 2005-2006 7 17 5 4 8 41.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kurinnoi, Dmitry BLKS 2 2001-2002 18 4 7 7 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Kuzubov, Yury AMD2
AMDO
2 2002-2004 15 7 3 5 56.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
WIM Lahno, Kateryna MRGS
AMD3
2 2000, 2002 15 5 1 9 36.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Lardugyn, Serhyi PLSR 2 1999-2000 5 15 2 6 7 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Lastin, Alexander PGMB 2 2010-2011 11 14 9 4 1 78.6 2 - 0 - 0 0 - 2 - 0
Lisnychy, Alexandr SVSP
LOZV
2 1999, 2004 0 6 0 0 6 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Luzanov, Sergei NKNK 2 2006-2007 4 11 2 4 5 36.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Luzhinsky, Vitaly ETCH 2 2009-2010 10 18 7 6 5 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Maiko, Yulia RSKH
CHGS
2 1999-2000 13 5 5 3 57.7 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
WFM Mamonova, Yulia TCSF
TVRK
2 2009-2010 13 4 1 8 34.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Matseiko, Kateryna CHGS
CGL2
2 2001-2002 15 4 1 10 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Maximov, Dmitry MRGS
CHGS
2 2000-2001 13 2 5 6 34.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Melamed, Tatiana RSKH
AMDw
2 1999-2000 18 7 5 6 52.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Meleshko, Volodymyr TRPV 2 2009-2010 9 18 6 6 6 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Muchnik, Ilia CFAK
ZBKH
2 2000-2001 18 5 5 8 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mukha, Serhiy NMCH 2 2012-2013 14 6 5 3 60.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mukhtarov, Leonid CDSM 2 2011-2012 5 18 4 2 12 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mukhtarova, Anastasia CDSM 2 2011-2012 0 17 0 0 17 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mukhtarova, Viktoria CDSM 2 2011-2012 1 18 1 0 17 5.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
See context-sensitive help
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
201. Myronenko, Natalya KSHK
SFGU
2 2011, 2013 ½ 6 0 1 5 8.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Nedylko, Vasyl RVFB 2 2009-2010 12½ 18 9 7 2 69.4 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Nominas, Kirill BLKS 2 2001-2002 9 18 6 6 6 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
IM Nyzhnyk, Illya PVKK 2 2008-2009 7 5 1 1 78.6 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Pastukhov, Ihor PDKM 2 2008, 2011 16 4 7 5 46.9 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
IM Pervakov, Sergei RDVK
CEPU
2 2005-2006 6 13 4 4 5 46.2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
GM Pilavov, Grigory LHNS
PGMB
2 2001, 2010 8 4 3 1 68.8 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Polivanov, Anatoly AMDO
ADDO
2 2000, 2010 17 5 7 5 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Prokhorov, Alexander LPCL
STLH
2 2010-2011 18 5 9 4 52.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Razin, Vadim PDKM 2 2008, 2011 17 7 5 5 55.9 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
WGM Ruchieva, Natalia RSKH
CHGS
2 1999-2000 16 4 7 5 46.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Rudak, Vladimir KHSY 2 1999-2000 9 17 5 8 4 52.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Sakun, Vladimir MYKO 2 2012-2013 12½ 18 10 5 3 69.4 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Seletsky, Hrihoriy PLSR
RVFB
2 2006, 2008 10 17 9 2 6 58.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Semukhin, Mikhail SMCS
KRDY
2 2011, 2013 1 9 1 0 8 11.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Sevostianov, Pavel KGYV 2 2010-2011 17 4 7 6 44.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Shagbazian, Taron STLH 2 2011, 2013 12 18 8 8 2 66.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shepotilo, Vladislav MYKO 2 2012-2013 18 4 11 3 52.8 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Shinkarchuk, Maxim PLSR 2 2000, 2006 4 18 3 2 13 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shmat, Sergei NKNK 2 2010-2011 14 3 5 6 39.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shumilov, Illia AVNK 2 2004-2005 2 9 0 4 5 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shvidun, Ivan LOZV 2 2004-2005 0 9 0 0 9 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shvyriaev, Artem LPCL
STLH
2 2010, 2013 3 5 2 2 1 60.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Simukov, Oleg TRPV 2 1999-2000 15 2 9 4 43.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Skorlupkin, Valery LOZV 2 2004-2005 1 13 1 0 12 7.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Smirnov, Igor CHGS
AMD2
2 2001-2002 14 5 5 4 53.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Solodovnichenko, Yury TVKH
ZBKH
2 1999, 2001 9 17 4 10 3 52.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Subbotin, Alexandr CDSM 2 2011-2012 13 1 1 11 11.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Suleimanova, Ava CEPU 2 2002-2004 15 3 3 9 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Sulypa, Olexandr CGLV
IFUL
2 2002-2004 11 14 9 4 1 78.6 0 - 1 - 1 1 - 1 - 0
Tikhonov, Gennady TVRK
RSSS
2 2009, 2012 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Timoshenko, Igor KHSY 2 1999-2000 3 13 1 4 8 23.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Ushenina, Anna AMD3
BVKH
2 2002-2004 7 15 4 6 5 46.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Vdovichenko, Vladislav AVNK
AVKY
2 2004, 2007 14 2 7 5 39.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Volovikov, Anton ADDO
DS1D
2 2010, 2012 11½ 18 9 5 4 63.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Vozovich, Oxana CHGS
AMD3
2 2001-2002 8 15 6 4 5 53.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zabolotny, Vladimir KSHK
SFGU
2 2011, 2013 1 14 1 0 13 7.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zdebskaya, Natalia AMDw
AMD3
2 2000, 2002 17 6 7 4 55.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Zozulia, Anna MRGS
AMDw
2 1999-2000 16 3 7 6 40.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
240. Abramchuk, Klavdia MRGS 1 1999 8 2 1 5 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Akulov, Leonid SVSP 1 1999 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Alekseev, Oleksiy BVSF 1 2013 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Alexeev, Andriy BLKS 1 1999 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aliferenko, Oleksiy ILCA 1 2014 9 5 3 1 72.2 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
IM Anapolsky, Sergei DNDP 1 1999 7 10 6 2 2 70.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Andreichuk, Viktor BVSF 1 2013 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Andreikin, Dmitry PGMB 1 2009 6 7 5 2 0 85.7 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
WIM Andrenko, Iryna FPOD 1 2014 3 10 2 2 6 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Anikeev, Artem ILCJ 1 2014 9 1 5 3 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Artemiev, Timur CRBA 1 2000 0 9 0 0 9 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Artiomenko, Igor FRKR 1 2000 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Artiushenko, Anton CGLS 1 2000 1 4 1 0 3 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Arutyunova, Diana TNUS 1 2007 4 5 3 2 0 80.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
WIM Aslanian, Ludmila FRKR 1 2000 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Avetisyan, Tyhran KDOD 1 2014 10 3 3 4 45.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
WIM Baklanova, Tatiana KSHK 1 2011 4 7 4 0 3 57.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Baleev, Konstantin RVFB 1 2008 5 1 3 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Baranov, Yuriy ILCA 1 2006 1 8 0 2 6 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Barudi, Danylo ILCJ 1 2014 0 3 0 0 3 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Barudi, Yunis ILCJ 1 2014 6 0 3 3 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Batrakov, Alexander TCSF 1 2009 6 2 1 3 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Belskyi, Illya KRDY 1 2013 ½ 4 0 1 3 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Bernadsky, Vitaliy MMMS 1 2012 7 9 6 2 1 77.8 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
Bezman, Vadim SVSP 1 1999 9 3 5 1 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Bidkov, Anton AVNK 1 2006 6 1 1 4 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bilous, Mikhail DS1D 1 2012 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bilskyi, Mykola SFGU 1 2013 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bilskyi, Volodymyr SFGU 1 2013 1 5 1 0 4 20.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bodrov, Timofei ETCH 1 2010 3 1 1 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bordovskiy, Volodymyr KVKR 1 2014 3 10 2 2 6 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Boricsev, Oleg MKCH 1 2009 6 0 3 3 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Borodai, Sergei OLLB 1 2012 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Borsos, Bogdan MKCH 1 2009 6 1 3 2 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Borsuk, Kostyantyn FPOD 1 2014 10 5 3 2 65.0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Bortnyk, Mykola MYKO 1 2013 9 6 1 2 72.2 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Brovko, Sergei TRPV 1 2001 5 1 1 3 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Bunda, Viktor MKCH 1 2009 2 7 1 2 4 28.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Burdalov, Kiril AVNK 1 2006 1 6 1 0 5 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Burdalov, Kyrylo AVNK 1 2013 8 3 3 2 56.3 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Chaika, Oleg FRKR 1 2000 5 9 2 6 1 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Chaikovsky, Andrei DS1D 1 2012 8 2 1 5 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Chayka, Vitaliy FPOD 1 2014 7 1 1 5 21.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WFM Cherednichenko, Svetlana CRBA 1 2000 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Cherniakhovsky, Petr KHSY 1 1999 8 1 3 4 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Chukhil, Vladimir LOZV 1 2004 ½ 6 0 1 5 8.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dedkov, Evhen KVKR 1 2014 10 2 3 5 35.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Derevianchenko, Ilia STLH 1 2011 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Dolukhanova, Evgeniya LOZV 1 2002 3 8 1 4 3 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dolzhikova, Ekateryna AVNK 1 2005 7 0 3 4 21.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Domnin, Sergei ASMU 1 2000 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Dovzhyk, Yuriy MKCH 1 2009 2 6 1 2 3 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Druz, Yury LOZV 1 2001 1 9 1 0 8 11.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Dubinka, Inna CHGS 1 2000 9 0 7 2 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dudka, Vladislav NKNK 1 2010 4 11 4 0 7 36.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Eingorn, Viacheslav DNDN 1 2004 6 1 5 0 58.3 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Eriomenko, Vladimir UYUO 1 2002 9 1 5 3 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ermolaev, Andrei BVKH 1 2004 1 7 0 2 5 14.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fedchenko, Vladimir KHSY 1 2000 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Fedorchuk, Sergei MRGS 1 2000 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Filin, Stanislav KRDY 1 2010 5 2 1 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
See context-sensitive help
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
301. Filippskykh, Oleksiy SFGU 1 2013 1 8 0 2 6 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fiodorov, Mikhail UYUO 1 2002 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Fish, Gennady CGLS 1 2000 6 5 1 0 91.7 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0
IM Frolov, Artur OGKY 1 2009 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gainutdinov, Rostislav ASMU 1 2000 8 6 1 1 81.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
FM Golichenko, Ilia AVKY 1 2007 4 9 1 6 2 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Golovany, Andrei ASMU 1 2000 7 9 6 2 1 77.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Golub, Sergei OLLB 1 2012 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goreskul, Alyona CHGS 1 2000 2 6 1 2 3 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Grigoriv, Mikhail PDKM 1 2008 1 6 1 0 5 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gritsaeva, Oxana MRGS 1 1999 7 3 3 1 64.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Gritsak, Orest CGLV 1 2002 6 8 4 4 0 75.0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
Gritsenko, Nikolai ZBKH 1 2001 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gubai, Nikolai AVNK 1 2004 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Guivan, Vasily MKCH 1 2009 6 1 1 4 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gunko, Roman ETCH 1 2002 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Guseinov, Gadir PGMB 1 2011 5 5 5 0 0 100.0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
IM Gutman, Gennady DNDP 1 1999 7 10 5 4 1 70.0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0
GM Harutunian, Gevorg KGYV 1 2011 9 6 1 2 72.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Holoschapov, Olexandr DNCH 1 2013 2 1 1 0 75.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Holubka, Petro BRKY 1 2013 8 2 5 1 56.3 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Horoshkov, Maksym FPOD 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Horoshkova, Lyudmyla FPOD 1 2014 5 10 3 4 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hrechko, Valentyn NMCH 1 2012 1 5 1 0 4 20.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Hrynov, Valeriy AVNK 1 2013 9 3 5 1 61.1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
Humeniuk, Serhiy PDKM 1 2008 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ibadlaev, Urmet CEPU 1 2002 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ilyin, Stanislav LAKH 1 1999 7 4 1 2 64.3 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
Irza, Viktor TRPV 1 2009 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ivanov, Vladimir PDKM 1 2008 8 3 1 4 43.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kalchev, Vasyl ILCA 1 2014 1 5 1 0 4 20.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Kalenik, Roman BLKS 1 2002 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kaliuzhny, Pavel KRDY 1 2012 0 6 0 0 6 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WFM Kalynyna, Vladyslava MRGS 1 1999 6 3 1 2 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karimov, Rashid CDSM 1 2012 0 9 0 0 9 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karpchuk, Evgeny TVKH 1 1999 4 7 3 2 2 57.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karpenko, Oleg KSHK 1 2011 1 6 1 0 5 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karpovich, Andrei UYUO 1 2002 8 0 3 5 18.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kasharina, Olga KSHK
SFGU
1 2013 ½ 4 0 1 3 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Khader, Sami SMCS 1 2011 7 1 1 5 21.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khaetsky, Roman MCAL 1 2002 4 9 1 6 2 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khomenko, Mykola PLSR 1 2000 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khomiakov, Vladimir SVSP 1 1999 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Khudyakov, Oleksandr BVSF 1 2013 4 1 1 2 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Kilimnik, Evgeny ILCA 1 2005 ½ 6 0 1 5 8.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Kiselev, Vitaliy PGMB 1 2009 4 4 4 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kiyaikin, Pavel KGYV 1 2010 11 4 3 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Klimansky, A. KHSY 1 1999 3 9 1 4 4 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kliuka, Serhyi PLSR 1 2000 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Klymchuk, Andriy ABTN 1 2014 9 6 3 0 83.3 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Kopylov, Mikhail DNCR 1 1999 10 5 5 0 75.0 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0
WFM Kornyyuk, Mariya FPOD 1 2014 1 4 0 2 2 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Korol, Dmitry TVKH 1 1999 4 8 2 4 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kostak, Tatiana ZBKH 1 2001 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Kostiuk, Tatiana CHGS 1 2000 8 2 3 3 43.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Koval, Anatoliy KVKR 1 2014 5 10 5 0 5 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Koval, Artem KVKR 1 2014 10 7 1 2 75.0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Kovalchuk, Volodymyr RVFB 1 2007 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Kovalenko, Igor LAKH 1 2012 7 8 6 2 0 87.5 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Kovalov, Sergei MCAL 1 2002 9 3 5 1 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kovytev, Nikolai RDVK 1 2005 8 2 3 3 43.8 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
Kozhemyako, Mykola DNCH 1 2013 8 1 3 4 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kravchenko, Oleg BVSF
TVRK
1 2008 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kravets, Alexander KHSY 1 1999 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kristofori, Attila MKCH 1 2009 2 7 2 0 5 28.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Krivoschokov, Roman BVSF 1 2008 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Krutykh, Viktor TCSF
TVRK
1 2009 0 4 0 0 4 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kucherenko, Elena GLKH 1 2001 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kulikovsky, Anatoly FRKR 1 2000 3 9 1 4 4 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kutsenko, Yuriy DNCH 1 2013 5 3 1 1 70.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kutuzov, Valery RSSS 1 2012 5 2 1 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kuzmenko, Evgeny DNCR 1 1999 7 10 6 2 2 70.0 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Lapin, Dmitry TRPV 1 2007 6 1 1 4 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Liakhovetsky, Igor TCSF 1 2009 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Liashenko, Alexander FRKR 1 2000 9 1 3 5 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Lichman, Petr CGLS 1 2000 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Linker, Mikhail RSSS 1 2012 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Maiboroda, Evgenia CMAS 1 2008 8 0 3 5 18.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Makovetskaya, Elena MRGS 1 1999 6 2 3 1 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Malakhatko, Vadim DNDN
MRGS
1 2001 5 8 3 4 1 62.5 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
GM Malanyuk, Volodymyr ABTN 1 2014 5 3 1 1 70.0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Malikov, Vladimir CRBA 1 2000 1 9 0 2 7 11.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mamedov, Ruslan DS1D 1 2012 6 1 1 4 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Manoilo, Mikhail BLKS 1 1999 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Marchik, Nikolai FRKR 1 2000 9 1 3 5 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Marchyk, Mykola KVKR 1 2014 10 1 3 6 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Maslov, Valentin TVRK 1 2010 11 2 1 8 22.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Matiushina, Zoya AMDw 1 2000 9 4 3 2 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mats, Diana ILCJ 1 2014 1 10 1 0 9 10.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Matseiko, Maxym TRPV 1 2010 11 2 1 8 22.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Maximenko, Andrei CGLV 1 2002 7 1 5 1 50.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Mayornykov, Danylo STLH 1 2013 4 2 1 1 62.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mazurchak, Bohdan ABTN 1 2014 10 8 1 1 85.0 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Mekh, Yury ETCH 1 2005 1 8 1 0 7 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Melkumian, Hrant IFUL 1 2008 8 3 3 2 56.3 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Melnichuk, Sergei AVNK 1 2004 ½ 5 0 1 4 10.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mikhailichenko, Vladimir GLKH 1 2001 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Mikhalets, Lubomir PDKM 1 2011 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Miliutin, Oleg UYUO 1 2002 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mirzoev, Emil KDOD 1 2014 10 4 3 3 55.0 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
See context-sensitive help
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
401. Molchanov, Maksym FPOD 1 2014 7 3 1 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Molchanov, Oleksiy FPOD 1 2014 5 10 4 2 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
IM Moroz, Alexander DNDP 1 1999 6 10 4 4 2 60.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Moskovets, Konstantin GLKH 1 2001 9 0 7 2 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mukomilov, Artur CGLS 1 2000 8 0 3 5 18.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Murashko, Viacheslav SVSP 1 1999 8 4 1 3 56.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Murko, Viktor CEPU 1 2002 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mykhalskyi, Volodymyr DNCH 1 2013 8 3 1 4 43.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mysienko, Danylo AVNK 1 2013 2 1 1 0 75.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
NN DNDN 1 1999 0 1 0 0 1 0.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Nahornyi, Dmytro ILCJ 1 2014 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Nechaev, Andrei PDKM 1 2008 8 3 1 4 43.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Nelen, Alexandr KHSY 1 1999 7 2 1 4 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Nesterov, Gleb CGLS 1 2000 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Neverov, Valery BVKH 1 2004 4 7 2 4 1 57.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Neznanov, Oleksandr KRDY 1 2013 0 3 0 0 3 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Odnorozhenko, Evgeny RVFB 1 2009 3 7 2 2 3 42.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Olifir, Maxim KRDY 1 2010 9 0 3 6 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Openyshev, Volodymyr SFGU 1 2013 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Orekhanov, Oleksandr ILCA 1 2014 4 10 2 4 4 40.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Ostakh, Ivan DNCH 1 2013 0 6 0 0 6 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ovcharov, Taras KSHK 1 2011 8 2 1 5 31.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Panakhova, Elena TVRK 1 2010 1 6 0 2 4 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Pasko, Alexander LAKH 1 2007 1 2 1 0 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Pelekh, Oleh ABTN 1 2014 3 5 3 0 2 60.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Penza, Denis TRPV 1 2009 ½ 5 0 1 4 10.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Podolsky, Anton PDKM 1 2011 5 2 1 2 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Pogorelov, Igor LPCL 1 2010 0 2 0 0 2 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Popov, Sergei PDKM 1 2008 ½ 4 0 1 3 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Prokhorov, Oleksandr ILCJ 1 2014 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Rakhmanhulova, Anastasiya MYKO 1 2013 6 9 5 2 2 66.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Rekhtman, Pavlo RVFB 1 2009 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Reprintsev, Alexander DNDP 1 1999 6 10 5 2 3 60.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Reutov, Andrei KSHK 1 2011 0 8 0 0 8 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Revin, Yury SVSP 1 1999 3 8 2 2 4 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Rogovsky, Vladimir TNUS 1 2007 5 8 3 4 1 62.5 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Rohonyan, Kateryna AMD3 1 2002 7 1 5 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Romashko, Andrei ADDO 1 2010 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ryzhov, Vladimir TRPV 1 2001 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Saenko, Oleh PLSR 1 1999 1 8 0 2 6 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Salinnikov, Denis CRBA 1 2000 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Samoilov, Oleg LOZV 1 2005 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Sanin, Andrei KGYV 1 2010 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Savchenko, Boris PGMB 1 2011 4 7 3 2 2 57.1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0
Savchenko, Kyrylo ILCJ 1 2014 10 2 5 3 45.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Savchenko, Viacheslav TVKH 1 1999 5 8 4 2 2 62.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Semchyshyn, Volodymyr SFGU 1 2013 0 7 0 0 7 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Semenenko, Alexander LOZV 1 2002 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Semery, Yury GLKH 1 2001 9 0 5 4 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Sergeev, Vladimir OGKY 1 2009 7 2 1 4 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Serik, Maxim DNCR 1 2008 4 3 1 0 87.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shabala, Sergei OLLB 1 2012 6 9 5 2 2 66.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Shapka, Vladimir CDSM 1 2012 0 9 0 0 9 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Shkuran, Daniil BVKH 1 2004 7 2 3 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Shtanko, Dmitry OLLB 1 2012 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Shtembulyak, Evhen ILCA 1 2014 6 10 3 6 1 60.0 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0
GM Shtirenkov, Veniamin MCAL 1 2002 9 4 3 2 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Shykula, Vasyl MKCH 1 2009 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Shyshkin, Vadym ABTN 1 2014 10 9 1 0 95.0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
IM Simantsev, Mikhail BVKH 1 2004 7 4 1 2 64.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
GM Simonian, Hrair KGYV 1 2011 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Sinzhuk, Pavel CFAK 1 2000 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Sivuk, Vitaly MYKO 1 2012 9 6 1 2 72.2 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
FM Sklyarov, Viktor AVNK 1 2013 6 9 4 4 1 66.7 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0
Solomakha, Andrei AVNK 1 2006 5 7 4 2 1 71.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Solovchuk, Alexei OLLB 1 2012 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Soloviov, Artem DS1D 1 2012 1 9 0 2 7 11.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Stavroyani, Serhyi BRKY 1 2013 6 7 5 2 0 85.7 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0
Strelnikov, Oleg BLKS 1 1999 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WIM Struchkova, Svetlana SVSP 1 1999 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Strygin, Vladimir TVRK 1 2009 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Subbotin, Oleksandr KVKR 1 2014 5 10 4 2 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Sukharev, Sergei GLKH 1 2001 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Sukhinskiy, Volodymyr ABTN 1 2014 3 5 2 2 1 60.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Sumets, Andrei UYUO 1 2002 9 1 7 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM SvetuĊŸchin, Dumitru TRPV 1 2001 7 3 3 1 64.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1
Tamilin, Alexander KHSY 1 2000 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Taranenko, Evhen KDOD 1 2014 5 10 4 2 4 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Tarasov, Sergei TRPV 1 2009 1 4 1 0 3 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Tarkanovskiy, Serhiy ILCJ 1 2014 ½ 5 0 1 4 10.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Tkachenko, Grigory LHNS 1 2001 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Tovmasian, Vardres MMMS 1 2012 8 6 1 1 81.3 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Trehubov, Vadym BRKY 1 2013 9 4 3 2 61.1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Trofimov, Oleg TRPV 1 1999 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Troschenko, Vladimir KHSY 1 2000 1 6 0 2 4 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Tyba, Vladyslav MKCH 1 2009 3 1 1 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ukhvarin, Igor CFAK 1 2000 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ustinov, Oleg TRPV 1 1999 3 9 1 4 4 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Varanitsa, Yuriy ILCJ 1 2014 1 3 0 2 1 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Varavin, Viktor MCAL 1 2002 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Varitsky, Igor DNDP 1 1999 10 3 5 2 55.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Veliev, Siyavush AMDO 1 2000 4 7 2 4 1 57.1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
Vervika, Svetlana RSKH 1 1999 1 5 0 2 3 20.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Vetoshko, Volodymyr WRLV 1 2009 4 1 1 2 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Vidruk, Mariya ILCJ 1 2014 ½ 4 0 1 3 12.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Vysatyuk, Andryi BRKY 1 2013 5 7 4 2 1 71.4 0 - 1 - 0 0 - 0 - 1
Yastreb, Konstantin KHSY 1 2000 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Yurovskykh, Oleksandr KDOD 1 2014 7 10 6 2 2 70.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1
Zagrekov, Vladimir MMMS 1 2012 1 1 1 0 0 100.0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
IM Zakharov, Vladimir LAKH 1 2000 1 2 0 2 0 50.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
See context-sensitive help
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
501. WIM Zatonskikh, Anna MRGS 1 1999 2 4 1 2 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zatonskikh, Vitaly ASMU 1 2000 ½ 3 0 1 2 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zavgorodnaya, Olena ILCA 1 2005 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zavorotko, Mykola PLSR 1 1999 7 1 1 5 21.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zazuliak, Andrei OLLB 1 2012 9 5 1 3 61.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Zheliandinov, Viktor IFUL 1 2004 2 2 2 0 0 100.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0
GM Zhigalko, Sergei PGMB 1 2010 7 8 6 2 0 87.5 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Zhigan, Alexandr CGLS 1 2000 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
WGM Zhukova, Natalia RSKH 1 1999 3 7 2 2 3 42.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zhuravliov, Ivan DS1D 1 2012 7 2 1 4 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
GM Zontakh, Andrei ZVDO 1 2002 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
512. Arkhipov, Vladimir KRDY 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Berezka, Alexandr CMAS 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Cherniavitsky, Illia DS1D 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gonchar, Svetlana KSHK 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gorban, Daria CMAS 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kazmiruk, Vadym KVKR 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Martiyan, Oleksandr KVKR 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Suschov, Alexander PGMB 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Triukhan, Vladimir ETCH 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zagrekov, Alexei MMMS 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zinchenko, Evgeny DS1D 0 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0