TPE
     
             
 
 
CHINESE TAIPEI
 
 
       
             
             

 

Open Team

Board 1 Board 2 Board 3 Board 4
   
 
Liu Yeh Yang   Yang Ching Wei Austin   Wang Jonathan   Chang Shih-Hsiung
  1883 ID:16300416     1736 ID:16300440     1557          
             
Reserve     Captain
     

 

Shiau Suen-Wen           Yang Hainan
  1788                          
             

 

Women Team

Board 1 Board 2 Board 3 Board 4
 
 
 
Lin Yu-Tong, Elaine   Chen, I-Chen   Chiang, Szu-Min   Wang, Mi
  1482 ID:16300149     1684 ID:16300181             1533 ID:16300483
             
Reserve         Captain
     
Liao, Jo-Yu           Chen Mei-Fang, Dina
  1520 ID:16300459