CHN
     
             
 
 
CHINA
 
 
       
             
             

 

Open Team

Board 1 Board 2 Board 3 Board 4
     
Wang Hao   Wang Yue   Ding Liren   Bu Xiangzhi
GM 2726 ID: 8602883   GM 2685 ID:8601429   GM 2695 ID:8603677   GM 2670 ID: 8601445
             
Reserve     Captain
 

 

 

 

Li, Chao B           Li Wenliang
GM 2665 ID:8604436                        
             

 

Women Team

Board 1 Board 2 Board 3 Board 4
 
 
 
Hou, Yifan   Zhao, Xue   Ju, Wenjun   Huang, Qian
GM 2599 ID:8602980   GM 2549 ID:8601283   WGM 2528 ID:8603006   WGM 2449 ID:8602689
             
             
Reserve     Captain
 
Ding Yixin           Yu Shaoteng
WGM 2424 ID:8602972