44th Soviet Chess Championship :: Moscow 1976

<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th || Information ] >>


Crosstable

pos. name Elo flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pts + = -
1. GM Karpov, Anatoly 2695 URS 1 ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 12 8 8 1
2. GM Balashov, Yury 2545 URS 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 11 6 10 1
3.-4. GM Petrosian, Tigran 2635 URS ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 10½ 6 9 2
3.-4. GM Polugaevsky, Lev 2635 URS ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 10½ 6 9 2
5. Dorfman, Iosif 2405 URS 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 ½ 1 1 ½ 0 1 6 7 4
6.-7. GM Tal, Mikhail 2615 URS ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 9 3 12 2
6.-7. GM Smyslov, Vassily 2580 URS ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 0 9 4 10 3
8.-10. GM Geller, Efim 2620 URS 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 0 ½ ½ ½ 0 4 9 4
8.-10. IM Sveshnikov, Evgeny 2510 URS ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 0 4 9 4
8.-10. GM Romanishin, Oleg 2560 URS ½ 0 0 1 0 1 0 1 1 0 ½ 1 0 ½ 1 0 1 7 3 7
11. GM Gulko, Boris 2530 URS 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 8 5 6 6
12.-13. GM Vaganian, Rafael 2550 URS 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 ½ ½ 3 9 5
12.-13. Grigorian, Karen 2485 URS 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 4 7 6
14.-15. GM Taimanov, Mark 2540 URS ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 ½ 0 1 ½ 0 7 3 8 6
14.-15. IM Rashkovsky, Nukhim 2485 URS ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 7 2 10 5
16.-17. Zakharov, Alexander 2435 URS 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 0 0 1 0 1 3 7 7
16.-17. GM Tseshkovsky, Vitaly 2550 URS 0 0 0 ½ 1 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 3 7 7
18. Kupreichik, Viktor 2490 URS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1 6 5 2 10

Round by round results


1st round — 27th November 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 ½ - ½ 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Geller, Efim URS 2620 0 - 1 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
Grigorian, Karen URS 2485 ½ - ½ 2550 URS GM Vaganian, Rafael
Kupreichik, Viktor URS 2490 1 - 0 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Petrosian, Tigran URS 2635 0 - 1 2615 URS GM Tal, Mikhail
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 ½ - ½ 2695 URS GM Karpov, Anatoly
GM Romanishin, Oleg URS 2560 0 - 1 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Taimanov, Mark URS 2540 0 - 1 2530 URS GM Gulko, Boris
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
1.-5. Dorfman, Tal, Sveshnikov, Gulko, Kupreichik — 1; 6.-13. Karpov, Balashov, Polugaevsky, Vaganian, Grigorian, Rashkovsky, Zakharov, Tseshkovsky — ½; 14.-18. Petrosian, Smyslov, Geller, Romanishin, Taimanov — 0;
2nd round — 28th November 1976
Grigorian, Karen URS 2485 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Gulko, Boris URS 2530 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
GM Karpov, Anatoly URS 2695 ½ - ½ 2540 URS GM Taimanov, Mark
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 ½ - ½ 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
GM Smyslov, Vassily URS 2580 1 - 0 2560 URS GM Romanishin, Oleg
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 0 - 1 2545 URS GM Balashov, Yury
GM Tal, Mikhail URS 2615 1 - 0 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Vaganian, Rafael URS 2550 0 - 1 2405 URS Dorfman, Iosif
Zakharov, Alexander URS 2435 ½ - ½ 2635 URS GM Petrosian, Tigran
1.-2. Dorfman, Tal — 2; 3.-4. Balashov, Gulko — 1½; 5.-13. Karpov, Polugaevsky, Smyslov, Sveshnikov, Grigorian, Rashkovsky, Zakharov, Tseshkovsky, Kupreichik — 1; 14.-17. Petrosian, Geller, Vaganian, Taimanov — ½; 18. Romanishin — 0;
3rd round — 29th November 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 1 - 0 2530 URS GM Gulko, Boris
Dorfman, Iosif URS 2405 ½ - ½ 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Geller, Efim URS 2620 1 - 0 2695 URS GM Karpov, Anatoly
Kupreichik, Viktor URS 2490 0 - 1 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Petrosian, Tigran URS 2635 1 - 0 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 ½ - ½ 2485 URS Grigorian, Karen
GM Romanishin, Oleg URS 2560 1 - 0 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Taimanov, Mark URS 2540 0 - 1 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2550 URS GM Vaganian, Rafael
1.-2. Balashov, Dorfman — 2½; 3.-5. Polugaevsky, Tal, Zakharov — 2; 6.-12. Petrosian, Smyslov, Geller, Gulko, Grigorian, Rashkovsky, Tseshkovsky — 1½; 13.-17. Karpov, Sveshnikov, Romanishin, Vaganian, Kupreichik — 1; 18. Taimanov — ½;
4th round — 1st December 1976
Grigorian, Karen URS 2485 ½ - ½ 2540 URS GM Taimanov, Mark
GM Gulko, Boris URS 2530 0 - 1 2635 URS GM Petrosian, Tigran
GM Karpov, Anatoly URS 2695 1 - 0 2545 URS GM Balashov, Yury
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 0 - 1 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
GM Vaganian, Rafael URS 2550 1 - 0 2580 URS GM Smyslov, Vassily
Zakharov, Alexander URS 2435 0 - 1 2560 URS GM Romanishin, Oleg
1. Dorfman — 3; 2.-5. Balashov, Petrosian, Polugaevsky, Tal — 2½; 6.-14. Karpov, Geller, Romanishin, Vaganian, Grigorian, Rashkovsky, Zakharov, Tseshkovsky, Kupreichik — 2; 15.-16. Smyslov, Gulko — 1½; 17.-18. Sveshnikov, Taimanov — 1;
5th round — 2nd December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 1 - 0 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
Dorfman, Iosif URS 2405 ½ - ½ 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Geller, Efim URS 2620 1 - 0 2485 URS Grigorian, Karen
Kupreichik, Viktor URS 2490 0 - 1 2530 URS GM Gulko, Boris
GM Petrosian, Tigran URS 2635 ½ - ½ 2695 URS GM Karpov, Anatoly
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 1 - 0 2550 URS GM Vaganian, Rafael
GM Romanishin, Oleg URS 2560 1 - 0 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
GM Smyslov, Vassily URS 2580 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Taimanov, Mark URS 2540 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
1.-2. Balashov, Dorfman — 3½; 3.-7. Petrosian, Tal, Geller, Romanishin, Rashkovsky — 3; 8.-12. Karpov, Polugaevsky, Gulko, Zakharov, Tseshkovsky — 2½; 13.-16. Smyslov, Vaganian, Grigorian, Kupreichik — 2; 17. Taimanov — 1½; 18. Sveshnikov — 1;
6th round — 5th December 1976
Grigorian, Karen URS 2485 ½ - ½ 2545 URS GM Balashov, Yury
GM Gulko, Boris URS 2530 1 - 0 2560 URS GM Romanishin, Oleg
GM Karpov, Anatoly URS 2695 1 - 0 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 ½ - ½ 2635 URS GM Petrosian, Tigran
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 1 - 0 2540 URS GM Taimanov, Mark
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 1 - 0 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
GM Vaganian, Rafael URS 2550 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
Zakharov, Alexander URS 2435 ½ - ½ 2580 URS GM Smyslov, Vassily
1.-2. Balashov, Rashkovsky — 4; 3.-8. Karpov, Petrosian, Dorfman, Tal, Geller, Gulko — 3½; 9.-12. Polugaevsky, Romanishin, Zakharov, Tseshkovsky — 3; 13.-15. Smyslov, Vaganian, Grigorian — 2½; 16.-17. Sveshnikov, Kupreichik — 2; 18. Taimanov — 1½;
7th round — 6th December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 1 - 0 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
Dorfman, Iosif URS 2405 1 - 0 2530 URS GM Gulko, Boris
GM Geller, Efim URS 2620 ½ - ½ 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
Kupreichik, Viktor URS 2490 0 - 1 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Petrosian, Tigran URS 2635 ½ - ½ 2485 URS Grigorian, Karen
GM Romanishin, Oleg URS 2560 ½ - ½ 2695 URS GM Karpov, Anatoly
GM Smyslov, Vassily URS 2580 ½ - ½ 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
GM Taimanov, Mark URS 2540 0 - 1 2550 URS GM Vaganian, Rafael
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2435 URS Zakharov, Alexander
1. Balashov — 5; 2.-3. Dorfman, Rashkovsky — 4½; 4.-8. Karpov, Petrosian, Polugaevsky, Tal, Geller — 4; 9.-12. Romanishin, Gulko, Vaganian, Zakharov — 3½; 13.-15. Smyslov, Grigorian, Tseshkovsky — 3; 16. Sveshnikov — 2½; 17. Kupreichik — 2; 18. Taimanov — 1½;
8th round — 7th December 1976
Grigorian, Karen URS 2485 1 - 0 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Gulko, Boris URS 2530 ½ - ½ 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Karpov, Anatoly URS 2695 1 - 0 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 0 - 1 2560 URS GM Romanishin, Oleg
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 ½ - ½ 2545 URS GM Balashov, Yury
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Taimanov, Mark URS 2540 1 - 0 2620 URS GM Geller, Efim
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 0 - 1 2635 URS GM Petrosian, Tigran
GM Vaganian, Rafael URS 2550 0 - 1 2435 URS Zakharov, Alexander
1. Balashov — 5½; 2.-4. Karpov, Petrosian, Rashkovsky — 5; 5.-8. Dorfman, Tal, Romanishin, Zakharov — 4½; 9.-12. Polugaevsky, Geller, Gulko, Grigorian — 4; 13.-14. Smyslov, Vaganian — 3½; 15.-16. Sveshnikov, Tseshkovsky — 3; 17. Taimanov — 2½; 18. Kupreichik — 2;
9th round — 9th December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 ½ - ½ 2540 URS GM Taimanov, Mark
Dorfman, Iosif URS 2405 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Geller, Efim URS 2620 1 - 0 2550 URS GM Vaganian, Rafael
Kupreichik, Viktor URS 2490 1 - 0 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Petrosian, Tigran URS 2635 1 - 0 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
GM Romanishin, Oleg URS 2560 1 - 0 2485 URS Grigorian, Karen
GM Smyslov, Vassily URS 2580 ½ - ½ 2695 URS GM Karpov, Anatoly
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2530 URS GM Gulko, Boris
Zakharov, Alexander URS 2435 ½ - ½ 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
1.-2. Balashov, Petrosian — 6; 3.-4. Karpov, Romanishin — 5½; 5.-9. Dorfman, Tal, Geller, Rashkovsky, Zakharov — 5; 10.-11. Polugaevsky, Gulko — 4½; 12.-13. Smyslov, Grigorian — 4; 14.-15. Sveshnikov, Vaganian — 3½; 16.-18. Taimanov, Tseshkovsky, Kupreichik — 3;
10th round — 10th December 1976
GM Geller, Efim URS 2620 ½ - ½ 2545 URS GM Balashov, Yury
Grigorian, Karen URS 2485 ½ - ½ 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Gulko, Boris URS 2530 1 - 0 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Karpov, Anatoly URS 2695 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 1 - 0 2580 URS GM Smyslov, Vassily
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 ½ - ½ 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Taimanov, Mark URS 2540 ½ - ½ 2635 URS GM Petrosian, Tigran
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 1 - 0 2560 URS GM Romanishin, Oleg
GM Vaganian, Rafael URS 2550 ½ - ½ 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
1.-2. Balashov, Petrosian — 6½; 3. Karpov — 6; 4.-10. Polugaevsky, Dorfman, Tal, Geller, Romanishin, Gulko, Rashkovsky — 5½; 11. Zakharov — 5; 12. Grigorian — 4½; 13.-16. Smyslov, Sveshnikov, Vaganian, Tseshkovsky — 4; 17.-18. Taimanov, Kupreichik — 3½;
11th round — 13th December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 ½ - ½ 2550 URS GM Vaganian, Rafael
Dorfman, Iosif URS 2405 0 - 1 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
Kupreichik, Viktor URS 2490 1 - 0 2540 URS GM Taimanov, Mark
GM Petrosian, Tigran URS 2635 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
GM Romanishin, Oleg URS 2560 ½ - ½ 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
GM Smyslov, Vassily URS 2580 1 - 0 2485 URS Grigorian, Karen
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 ½ - ½ 2530 URS GM Gulko, Boris
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
Zakharov, Alexander URS 2435 0 - 1 2695 URS GM Karpov, Anatoly
1.-3. Karpov, Balashov, Petrosian — 7; 4.-9. Polugaevsky, Tal, Geller, Romanishin, Gulko, Rashkovsky — 6; 10. Dorfman — 5½; 11.-13. Smyslov, Zakharov, Tseshkovsky — 5; 14.-17. Sveshnikov, Vaganian, Grigorian, Kupreichik — 4½; 18. Taimanov — 3½;
12th round — 14th December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 ½ - ½ 2635 URS GM Petrosian, Tigran
GM Geller, Efim URS 2620 0 - 1 2490 URS Kupreichik, Viktor
Grigorian, Karen URS 2485 1 - 0 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Karpov, Anatoly URS 2695 ½ - ½ 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 1 - 0 2435 URS Zakharov, Alexander
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 0 - 1 2405 URS Dorfman, Iosif
GM Taimanov, Mark URS 2540 1 - 0 2560 URS GM Romanishin, Oleg
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 0 - 1 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Vaganian, Rafael URS 2550 ½ - ½ 2530 URS GM Gulko, Boris
1.-3. Karpov, Balashov, Petrosian — 7½; 4. Polugaevsky — 7; 5.-6. Dorfman, Gulko — 6½; 7.-11. Tal, Smyslov, Geller, Romanishin, Rashkovsky — 6; 12.-13. Grigorian, Kupreichik — 5½; 14.-17. Sveshnikov, Vaganian, Zakharov, Tseshkovsky — 5; 18. Taimanov — 4½;
13th round — 16th December 1976
Dorfman, Iosif URS 2405 1 - 0 2540 URS GM Taimanov, Mark
GM Gulko, Boris URS 2530 0 - 1 2695 URS GM Karpov, Anatoly
Kupreichik, Viktor URS 2490 0 - 1 2545 URS GM Balashov, Yury
GM Petrosian, Tigran URS 2635 0 - 1 2550 URS GM Vaganian, Rafael
GM Romanishin, Oleg URS 2560 1 - 0 2620 URS GM Geller, Efim
GM Smyslov, Vassily URS 2580 1 - 0 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
GM Tal, Mikhail URS 2615 1 - 0 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
Zakharov, Alexander URS 2435 0 - 1 2485 URS Grigorian, Karen
1.-2. Karpov, Balashov — 8½; 3.-5. Petrosian, Polugaevsky, Dorfman — 7½; 6.-8. Tal, Smyslov, Romanishin — 7; 9.-10. Gulko, Grigorian — 6½; 11.-13. Geller, Vaganian, Rashkovsky — 6; 14.-15. Sveshnikov, Kupreichik — 5½; 16.-17. Zakharov, Tseshkovsky — 5; 18. Taimanov — 4½;
14th round — 17th December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 1 - 0 2560 URS GM Romanishin, Oleg
GM Geller, Efim URS 2620 1 - 0 2405 URS Dorfman, Iosif
Grigorian, Karen URS 2485 0 - 1 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
GM Petrosian, Tigran URS 2635 1 - 0 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 1 - 0 2530 URS GM Gulko, Boris
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
GM Taimanov, Mark URS 2540 ½ - ½ 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 1 - 0 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Vaganian, Rafael URS 2550 0 - 1 2695 URS GM Karpov, Anatoly
1.-2. Karpov, Balashov — 9½; 3.-4. Petrosian, Polugaevsky — 8½; 5.-7. Dorfman, Tal, Smyslov — 7½; 8.-9. Geller, Romanishin — 7; 10.-13. Sveshnikov, Gulko, Grigorian, Rashkovsky — 6½; 14.-15. Vaganian, Tseshkovsky — 6; 16. Kupreichik — 5½; 17.-18. Taimanov, Zakharov — 5;
15th round — 20th December 1976
Dorfman, Iosif URS 2405 ½ - ½ 2545 URS GM Balashov, Yury
GM Gulko, Boris URS 2530 0 - 1 2485 URS Grigorian, Karen
GM Karpov, Anatoly URS 2695 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
Kupreichik, Viktor URS 2490 ½ - ½ 2550 URS GM Vaganian, Rafael
GM Romanishin, Oleg URS 2560 0 - 1 2635 URS GM Petrosian, Tigran
GM Smyslov, Vassily URS 2580 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 ½ - ½ 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2540 URS GM Taimanov, Mark
Zakharov, Alexander URS 2435 1 - 0 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
1.-2. Karpov, Balashov — 10; 3. Petrosian — 9½; 4. Polugaevsky — 9; 5.-7. Dorfman, Tal, Smyslov — 8; 8.-9. Geller, Grigorian — 7½; 10.-11. Sveshnikov, Romanishin — 7; 12.-15. Gulko, Vaganian, Rashkovsky, Tseshkovsky — 6½; 16.-17. Zakharov, Kupreichik — 6; 18. Taimanov — 5½;
16th round — 21st December 1976
GM Balashov, Yury URS 2545 ½ - ½ 2580 URS GM Smyslov, Vassily
GM Geller, Efim URS 2620 ½ - ½ 2615 URS GM Tal, Mikhail
Grigorian, Karen URS 2485 0 - 1 2695 URS GM Karpov, Anatoly
Kupreichik, Viktor URS 2490 0 - 1 2560 URS GM Romanishin, Oleg
GM Petrosian, Tigran URS 2635 ½ - ½ 2405 URS Dorfman, Iosif
IM Rashkovsky, Nukhim URS 2485 0 - 1 2510 URS IM Sveshnikov, Evgeny
GM Taimanov, Mark URS 2540 1 - 0 2435 URS Zakharov, Alexander
GM Tseshkovsky, Vitaly URS 2550 0 - 1 2530 URS GM Gulko, Boris
GM Vaganian, Rafael URS 2550 ½ - ½ 2635 URS GM Polugaevsky, Lev
1. Karpov — 11; 2. Balashov — 10½; 3. Petrosian — 10; 4. Polugaevsky — 9½; 5.-7. Dorfman, Tal, Smyslov — 8½; 8.-10. Geller, Sveshnikov, Romanishin — 8; 11.-12. Gulko, Grigorian — 7½; 13. Vaganian — 7; 14.-16. Taimanov, Rashkovsky, Tseshkovsky — 6½; 17.-18. Zakharov, Kupreichik — 6;
17th round — 23rd December 1976
Dorfman, Iosif URS 2405 1 - 0 2490 URS Kupreichik, Viktor
GM Gulko, Boris URS 2530 ½ - ½ 2485 URS IM Rashkovsky, Nukhim
GM Karpov, Anatoly URS 2695 1 - 0 2550 URS GM Tseshkovsky, Vitaly
GM Polugaevsky, Lev URS 2635 1 - 0 2485 URS Grigorian, Karen
GM Romanishin, Oleg URS 2560 ½ - ½ 2550 URS GM Vaganian, Rafael
GM Smyslov, Vassily URS 2580 ½ - ½ 2635 URS GM Petrosian, Tigran
IM Sveshnikov, Evgeny URS 2510 ½ - ½ 2540 URS GM Taimanov, Mark
GM Tal, Mikhail URS 2615 ½ - ½ 2545 URS GM Balashov, Yury
Zakharov, Alexander URS 2435 ½ - ½ 2620 URS GM Geller, Efim
1. Karpov — 12; 2. Balashov — 11; 3.-4. Petrosian, Polugaevsky — 10½; 5. Dorfman — 9½; 6.-7. Tal, Smyslov — 9; 8.-10. Geller, Sveshnikov, Romanishin — 8½; 11. Gulko — 8; 12.-13. Vaganian, Grigorian — 7½; 14.-15. Taimanov, Rashkovsky — 7; 16.-17. Zakharov, Tseshkovsky — 6½; 18. Kupreichik — 6;
Information

44th Soviet Chess Championship
Dates: 26th November - 24th December 1976
City: Moscow (Soviet Union)
Venue: Central House of Culture of Railway Workers (ЦДКЖ)
Organizers:
Tournament Director:
Chief Arbiter:
Players participating: 18 (incl. 12 GMs, 2 IMs)
Games played: 153
Competition format: Round Robin
Tie-breaks: none
Time control:
PGN game file: urs-1976.pgn