40th Soviet Chess Championship :: Baku 1972

<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st || Information ] >>


Crosstable

pos. name Elo flag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 pts Berger + = -
1. GM Tal, Mikhail 2625 URS ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 15 153.50 9 12 0
2. GM Tukmakov, Vladimir 2560 URS ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 13 129.25 8 10 3
3. Kuzmin, Gennady 2520 URS ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ 12½ 130.25 6 13 2
4. IM Savon, Vladimir 2595 URS 0 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 12½ 127.25 6 13 2
5. Mukhin, Mikhail 2420 URS 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 12½ 124.75 6 13 2
6. GM Vasiukov, Evgeny 2575 URS ½ 1 ½ ½ 0 1 1 ½ 0 0 1 1 1 0 1 0 0 ½ ½ ½ 1 11½ 119.75 8 7 6
7. IM Balashov, Yury 2560 URS 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 11½ 115.75 6 11 4
8. IM Bagirov, Vladimir 2515 URS ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 0 11 114.00 4 14 3
9. GM Furman, Semen 2520 URS 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 11 107.25 6 10 5
10. GM Kholmov, Ratmir 2550 URS ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 10½ 110.00 5 11 5
11. GM Lein, Anatoly 2530 URS ½ 0 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 10½ 106.25 5 11 5
12. Razuvaev, Yury 2490 URS ½ 0 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 10 101.75 3 14 4
13. Kapengut, Albert 2485 URS ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 99.50 2 15 4
14. IM Dzhindzhikhashvili, Roman 2500 URS ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 1 1 96.25 4 11 6
15. GM Shamkovich, Leonid 2535 URS 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 95.50 4 11 6
16. GM Bronstein, David 2585 URS 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 93.25 5 9 7
17. GM Gufeld, Eduard 2525 URS ½ ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 9 94.75 2 14 5
18. Grigorian, Karen 2470 URS ½ 0 0 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 0 ½ ½ 1 9 93.75 4 10 7
19. Zilberstein, Valery 2445 URS 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 9 91.00 3 12 6
20. Rashkovsky, Nukhim 2430 URS ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 9 90.50 3 12 6
21. Zhidkov, Valery 2490 URS 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 ½ 89.00 2 13 6
22. Alburt, Lev 2450 URS 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 1 0 1 0 ½ 7 71.75 3 8 10

Round by round results


1st round — 17th November 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 1 - 0 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2520 URS GM Furman, Semen
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 1 - 0 2490 URS Zhidkov, Valery
Grigorian, Karen URS 2470 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
IM Savon, Vladimir URS 2595 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
1.-2. Bagirov, Dzhindzhikhashvili — 1; 3.-20. Tal, Tukmakov, Kuzmin, Savon, Mukhin, Vasiukov, Balashov, Furman, Kholmov, Lein, Razuvaev, Kapengut, Shamkovich, Bronstein, Gufeld, Grigorian, Zilberstein, Alburt — ½; 21.-22. Rashkovsky, Zhidkov — 0;
2nd round — 18th November 1972
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2470 URS Grigorian, Karen
GM Bronstein, David URS 2585 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
Kapengut, Albert URS 2485 0 - 1 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2450 URS Alburt, Lev
Kuzmin, Gennady URS 2520 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Lein, Anatoly URS 2530 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2520 URS GM Furman, Semen
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 0 - 1 2420 URS Mukhin, Mikhail
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2560 URS IM Balashov, Yury
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
1.-4. Mukhin, Vasiukov, Bagirov, Zilberstein — 1½; 5.-18. Tal, Tukmakov, Kuzmin, Savon, Balashov, Furman, Kholmov, Lein, Razuvaev, Dzhindzhikhashvili, Bronstein, Gufeld, Grigorian, Alburt — 1; 19.-22. Kapengut, Shamkovich, Rashkovsky, Zhidkov — ½;
3rd round — 19th November 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
GM Furman, Semen URS 2520 0 - 1 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Grigorian, Karen URS 2470 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
Mukhin, Mikhail URS 2420 1 - 0 2585 URS GM Bronstein, David
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2490 URS Zhidkov, Valery
IM Savon, Vladimir URS 2595 ½ - ½ 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
1. Mukhin — 2½; 2.-5. Tukmakov, Vasiukov, Bagirov, Zilberstein — 2; 6.-16. Tal, Kuzmin, Savon, Balashov, Kholmov, Lein, Razuvaev, Dzhindzhikhashvili, Gufeld, Grigorian, Alburt — 1½; 17.-22. Furman, Kapengut, Shamkovich, Bronstein, Rashkovsky, Zhidkov — 1;
4th round — 21st November 1972
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Bronstein, David URS 2585 ½ - ½ 2560 URS IM Balashov, Yury
Grigorian, Karen URS 2470 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Lein, Anatoly URS 2530 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 0 - 1 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 0 - 1 2520 URS GM Furman, Semen
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2490 URS Razuvaev, Yury
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
1.-3. Tukmakov, Mukhin, Vasiukov — 3; 4.-6. Kuzmin, Bagirov, Lein — 2½; 7.-15. Tal, Savon, Balashov, Furman, Kholmov, Dzhindzhikhashvili, Gufeld, Grigorian, Zilberstein — 2; 16.-20. Razuvaev, Kapengut, Bronstein, Zhidkov, Alburt — 1½; 21.-22. Shamkovich, Rashkovsky — 1;
5th round — 22nd November 1972
Alburt, Lev URS 2450 1 - 0 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
IM Balashov, Yury URS 2560 0 - 1 2490 URS Zhidkov, Valery
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
GM Furman, Semen URS 2520 1 - 0 2585 URS GM Bronstein, David
GM Gufeld, Eduard URS 2525 1 - 0 2470 URS Grigorian, Karen
Mukhin, Mikhail URS 2420 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
IM Savon, Vladimir URS 2595 1 - 0 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 1 - 0 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
1.-2. Tukmakov, Mukhin — 4; 3.-8. Kuzmin, Savon, Vasiukov, Furman, Lein, Gufeld — 3; 9.-14. Tal, Bagirov, Dzhindzhikhashvili, Zilberstein, Zhidkov, Alburt — 2½; 15.-19. Balashov, Kholmov, Razuvaev, Kapengut, Grigorian — 2; 20.-21. Bronstein, Rashkovsky — 1½; 22. Shamkovich — 1;
6th round — 23rd November 1972
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Bronstein, David URS 2585 ½ - ½ 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Grigorian, Karen URS 2470 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
Kuzmin, Gennady URS 2520 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
GM Lein, Anatoly URS 2530 1 - 0 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 0 - 1 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2560 URS IM Balashov, Yury
Zhidkov, Valery URS 2490 0 - 1 2520 URS GM Furman, Semen
1.-2. Tukmakov, Mukhin — 4½; 3.-5. Vasiukov, Furman, Lein — 4; 6.-8. Kuzmin, Savon, Gufeld — 3½; 9.-12. Tal, Bagirov, Grigorian, Zilberstein — 3; 13.-18. Kholmov, Razuvaev, Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Zhidkov, Alburt — 2½; 19.-21. Balashov, Shamkovich, Bronstein — 2; 22. Rashkovsky — 1½;
7th round — 26th November 1972
Alburt, Lev URS 2450 0 - 1 2625 URS GM Tal, Mikhail
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
GM Furman, Semen URS 2520 ½ - ½ 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
Razuvaev, Yury URS 2490 1 - 0 2520 URS Kuzmin, Gennady
IM Savon, Vladimir URS 2595 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2490 URS Zhidkov, Valery
Zilberstein, Valery URS 2445 1 - 0 2470 URS Grigorian, Karen
1.-2. Tukmakov, Mukhin — 5; 3.-5. Vasiukov, Furman, Lein — 4½; 6.-9. Tal, Savon, Gufeld, Zilberstein — 4; 10.-12. Kuzmin, Bagirov, Razuvaev — 3½; 13.-17. Kholmov, Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Grigorian, Zhidkov — 3; 18.-21. Balashov, Shamkovich, Bronstein, Alburt — 2½; 22. Rashkovsky — 2;
8th round — 27th November 1972
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
Grigorian, Karen URS 2470 1 - 0 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
GM Gufeld, Eduard URS 2525 0 - 1 2450 URS Alburt, Lev
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2520 URS GM Furman, Semen
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 0 - 1 2560 URS IM Balashov, Yury
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2420 URS Mukhin, Mikhail
GM Lein, Anatoly URS 2530 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
1. Vasiukov — 5½; 2.-6. Tal, Tukmakov, Mukhin, Furman, Lein — 5; 7.-8. Kuzmin, Savon — 4½; 9.-13. Bagirov, Razuvaev, Gufeld, Grigorian, Zilberstein — 4; 14.-17. Balashov, Kapengut, Zhidkov, Alburt — 3½; 18.-21. Kholmov, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Bronstein — 3; 22. Rashkovsky — 2½;
9th round — 29th November 1972
Alburt, Lev URS 2450 0 - 1 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
GM Bronstein, David URS 2585 1 - 0 2490 URS Zhidkov, Valery
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Furman, Semen URS 2520 1 - 0 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
IM Savon, Vladimir URS 2595 0 - 1 2470 URS Grigorian, Karen
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
1. Furman — 6; 2.-6. Tal, Tukmakov, Mukhin, Vasiukov, Lein — 5½; 7.-8. Kuzmin, Grigorian — 5; 9.-13. Savon, Bagirov, Razuvaev, Gufeld, Zilberstein — 4½; 14.-17. Balashov, Kapengut, Shamkovich, Bronstein — 4; 18.-21. Dzhindzhikhashvili, Rashkovsky, Zhidkov, Alburt — 3½; 22. Kholmov — 3;
10th round — 30th November 1972
Alburt, Lev URS 2450 1 - 0 2445 URS Zilberstein, Valery
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
Grigorian, Karen URS 2470 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
Kapengut, Albert URS 2485 1 - 0 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 1 - 0 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2520 URS GM Furman, Semen
GM Lein, Anatoly URS 2530 0 - 1 2560 URS IM Balashov, Yury
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 1 - 0 2490 URS Zhidkov, Valery
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2595 URS IM Savon, Vladimir
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2585 URS GM Bronstein, David
1.-2. Tal, Vasiukov — 6½; 3.-5. Kuzmin, Mukhin, Furman — 6; 6.-8. Tukmakov, Lein, Grigorian — 5½; 9.-13. Balashov, Bagirov, Razuvaev, Kapengut, Gufeld — 5; 14.-17. Savon, Zilberstein, Rashkovsky, Alburt — 4½; 18.-21. Kholmov, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Bronstein — 4; 22. Zhidkov — 3½;
11th round — 3rd December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 1 - 0 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
GM Bronstein, David URS 2585 1 - 0 2485 URS Kapengut, Albert
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
GM Furman, Semen URS 2520 0 - 1 2530 URS GM Lein, Anatoly
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2470 URS Grigorian, Karen
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
IM Savon, Vladimir URS 2595 1 - 0 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 1 - 0 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
1.-2. Tal, Vasiukov — 7; 3.-5. Kuzmin, Mukhin, Lein — 6½; 6.-9. Tukmakov, Balashov, Furman, Grigorian — 6; 10.-11. Savon, Razuvaev — 5½; 12.-19. Bagirov, Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Bronstein, Gufeld, Zilberstein, Rashkovsky — 5; 20. Alburt — 4½; 21.-22. Kholmov, Zhidkov — 4;
12th round — 4th December 1972
Alburt, Lev URS 2450 0 - 1 2595 URS IM Savon, Vladimir
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 1 - 0 2520 URS GM Furman, Semen
Grigorian, Karen URS 2470 0 - 1 2560 URS IM Balashov, Yury
GM Gufeld, Eduard URS 2525 0 - 1 2490 URS Razuvaev, Yury
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2490 URS Zhidkov, Valery
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 1 - 0 2585 URS GM Bronstein, David
Kuzmin, Gennady URS 2520 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
GM Lein, Anatoly URS 2530 0 - 1 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2420 URS Mukhin, Mikhail
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
1. Tal — 8; 2. Vasiukov — 7½; 3.-5. Tukmakov, Kuzmin, Balashov — 7; 6.-9. Savon, Mukhin, Lein, Razuvaev — 6½; 10.-12. Bagirov, Furman, Grigorian — 6; 13.-17. Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Zilberstein, Rashkovsky — 5½; 18.-20. Kholmov, Bronstein, Gufeld — 5; 21.-22. Zhidkov, Alburt — 4½;
13th round — 5th December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 0 - 1 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Bronstein, David URS 2585 1 - 0 2520 URS Kuzmin, Gennady
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 1 - 0 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Furman, Semen URS 2520 ½ - ½ 2470 URS Grigorian, Karen
Mukhin, Mikhail URS 2420 1 - 0 2525 URS GM Gufeld, Eduard
Razuvaev, Yury URS 2490 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
IM Savon, Vladimir URS 2595 ½ - ½ 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2485 URS Kapengut, Albert
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
1. Tal — 9; 2. Vasiukov — 8½; 3.-5. Tukmakov, Mukhin, Razuvaev — 7½; 6.-9. Kuzmin, Savon, Balashov, Lein — 7; 10.-13. Bagirov, Furman, Dzhindzhikhashvili, Grigorian — 6½; 14.-16. Shamkovich, Bronstein, Zilberstein — 6; 17.-19. Kholmov, Kapengut, Rashkovsky — 5½; 20.-21. Gufeld, Zhidkov — 5; 22. Alburt — 4½;
14th round — 7th December 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
Grigorian, Karen URS 2470 0 - 1 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2560 URS IM Balashov, Yury
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
Kuzmin, Gennady URS 2520 ½ - ½ 2490 URS Zhidkov, Valery
GM Lein, Anatoly URS 2530 1 - 0 2585 URS GM Bronstein, David
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2520 URS GM Furman, Semen
Zilberstein, Valery URS 2445 1 - 0 2490 URS Razuvaev, Yury
1. Tal — 10; 2.-3. Tukmakov, Vasiukov — 8½; 4.-5. Mukhin, Lein — 8; 6.-9. Kuzmin, Savon, Balashov, Razuvaev — 7½; 10.-12. Bagirov, Dzhindzhikhashvili, Zilberstein — 7; 13.-16. Furman, Kholmov, Shamkovich, Grigorian — 6½; 17.-19. Kapengut, Bronstein, Rashkovsky — 6; 20.-21. Gufeld, Zhidkov — 5½; 22. Alburt — 5;
15th round — 8th December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2450 URS Alburt, Lev
GM Bronstein, David URS 2585 0 - 1 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
GM Furman, Semen URS 2520 1 - 0 2525 URS GM Gufeld, Eduard
Kapengut, Albert URS 2485 1 - 0 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
Mukhin, Mikhail URS 2420 1 - 0 2445 URS Zilberstein, Valery
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
IM Savon, Vladimir URS 2595 1 - 0 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 1 - 0 2470 URS Grigorian, Karen
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
1. Tal — 10½; 2.-4. Tukmakov, Mukhin, Vasiukov — 9; 5.-6. Savon, Lein — 8½; 7.-10. Kuzmin, Balashov, Bagirov, Razuvaev — 8; 11.-13. Furman, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich — 7½; 14.-15. Kapengut, Zilberstein — 7; 16.-17. Kholmov, Grigorian — 6½; 18.-20. Bronstein, Rashkovsky, Zhidkov — 6; 21.-22. Gufeld, Alburt — 5½;
16th round — 11th December 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2520 URS GM Furman, Semen
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 1 - 0 2490 URS Zhidkov, Valery
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
Grigorian, Karen URS 2470 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2485 URS Kapengut, Albert
GM Lein, Anatoly URS 2530 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
IM Savon, Vladimir URS 2595 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2560 URS IM Balashov, Yury
1. Tal — 11½; 2.-4. Tukmakov, Mukhin, Lein — 9½; 5.-8. Kuzmin, Savon, Vasiukov, Bagirov — 9; 9.-10. Balashov, Razuvaev — 8½; 11.-12. Furman, Dzhindzhikhashvili — 8; 13.-14. Shamkovich, Zilberstein — 7½; 15.-17. Kholmov, Kapengut, Grigorian — 7; 18.-19. Bronstein, Rashkovsky — 6½; 20.-22. Gufeld, Zhidkov, Alburt — 6;
17th round — 12th December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 1 - 0 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
GM Bronstein, David URS 2585 0 - 1 2625 URS GM Tal, Mikhail
GM Furman, Semen URS 2520 ½ - ½ 2445 URS Zilberstein, Valery
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2530 URS GM Lein, Anatoly
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2470 URS Grigorian, Karen
1. Tal — 12½; 2. Tukmakov — 10½; 3.-5. Mukhin, Vasiukov, Lein — 10; 6.-8. Kuzmin, Savon, Balashov — 9½; 9.-10. Bagirov, Razuvaev — 9; 11. Furman — 8½; 12.-14. Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Zilberstein — 8; 15.-17. Kholmov, Kapengut, Grigorian — 7½; 18. Rashkovsky — 7; 19.-21. Bronstein, Gufeld, Zhidkov — 6½; 22. Alburt — 6;
18th round — 14th December 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 0 - 1 2520 URS GM Furman, Semen
Grigorian, Karen URS 2470 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
GM Gufeld, Eduard URS 2525 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
GM Lein, Anatoly URS 2530 0 - 1 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
Razuvaev, Yury URS 2490 0 - 1 2420 URS Mukhin, Mikhail
IM Savon, Vladimir URS 2595 1 - 0 2560 URS IM Balashov, Yury
GM Tal, Mikhail URS 2625 1 - 0 2490 URS Zhidkov, Valery
Zilberstein, Valery URS 2445 0 - 1 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
1. Tal — 13½; 2. Tukmakov — 11½; 3. Mukhin — 11; 4. Savon — 10½; 5.-7. Kuzmin, Vasiukov, Lein — 10; 8.-10. Balashov, Bagirov, Furman — 9½; 11. Razuvaev — 9; 12.-14. Kholmov, Shamkovich, Grigorian — 8½; 15.-17. Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Zilberstein — 8; 18. Rashkovsky — 7½; 19.-20. Bronstein, Gufeld — 7; 21.-22. Zhidkov, Alburt — 6½;
19th round — 15th December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 ½ - ½ 2490 URS Razuvaev, Yury
GM Bronstein, David URS 2585 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
GM Furman, Semen URS 2520 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2470 URS Grigorian, Karen
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2530 URS GM Lein, Anatoly
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 ½ - ½ 2445 URS Zilberstein, Valery
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 ½ - ½ 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
Zhidkov, Valery URS 2490 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
1. Tal — 14; 2. Tukmakov — 12; 3. Mukhin — 11½; 4.-5. Kuzmin, Savon — 11; 6. Vasiukov — 10½; 7.-10. Balashov, Bagirov, Furman, Lein — 10; 11. Razuvaev — 9½; 12.-14. Kholmov, Shamkovich, Grigorian — 9; 15.-17. Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Zilberstein — 8½; 18.-19. Bronstein, Rashkovsky — 8; 20. Gufeld — 7½; 21. Zhidkov — 7; 22. Alburt — 6½;
20th round — 17th December 1972
Alburt, Lev URS 2450 ½ - ½ 2490 URS Zhidkov, Valery
IM Bagirov, Vladimir URS 2515 ½ - ½ 2520 URS Kuzmin, Gennady
IM Dzhindzhikhashvili, Roman URS 2500 1 - 0 2535 URS GM Shamkovich, Leonid
Grigorian, Karen URS 2470 0 - 1 2550 URS GM Kholmov, Ratmir
GM Gufeld, Eduard URS 2525 1 - 0 2575 URS GM Vasiukov, Evgeny
Mukhin, Mikhail URS 2420 ½ - ½ 2560 URS IM Balashov, Yury
Rashkovsky, Nukhim URS 2430 1 - 0 2530 URS GM Lein, Anatoly
Razuvaev, Yury URS 2490 ½ - ½ 2520 URS GM Furman, Semen
IM Savon, Vladimir URS 2595 1 - 0 2560 URS GM Tukmakov, Vladimir
GM Tal, Mikhail URS 2625 ½ - ½ 2485 URS Kapengut, Albert
Zilberstein, Valery URS 2445 ½ - ½ 2585 URS GM Bronstein, David
1. Tal — 14½; 2.-4. Tukmakov, Savon, Mukhin — 12; 5. Kuzmin — 11½; 6.-9. Vasiukov, Balashov, Bagirov, Furman — 10½; 10.-12. Kholmov, Lein, Razuvaev — 10; 13. Dzhindzhikhashvili — 9½; 14.-18. Kapengut, Shamkovich, Grigorian, Zilberstein, Rashkovsky — 9; 19.-20. Bronstein, Gufeld — 8½; 21. Zhidkov — 7½; 22. Alburt — 7;
21st round — 19th December 1972
IM Balashov, Yury URS 2560 1 - 0 2430 URS Rashkovsky, Nukhim
GM Bronstein, David URS 2585 1 - 0 2500 URS IM Dzhindzhikhashvili, Roman
GM Furman, Semen URS 2520 ½ - ½ 2420 URS Mukhin, Mikhail
Kapengut, Albert URS 2485 ½ - ½ 2525 URS GM Gufeld, Eduard
GM Kholmov, Ratmir URS 2550 ½ - ½ 2625 URS GM Tal, Mikhail
Kuzmin, Gennady URS 2520 1 - 0 2470 URS Grigorian, Karen
GM Lein, Anatoly URS 2530 ½ - ½ 2515 URS IM Bagirov, Vladimir
GM Shamkovich, Leonid URS 2535 ½ - ½ 2595 URS IM Savon, Vladimir
GM Tukmakov, Vladimir URS 2560 1 - 0 2490 URS Razuvaev, Yury
GM Vasiukov, Evgeny URS 2575 1 - 0 2450 URS Alburt, Lev
Zhidkov, Valery URS 2490 1 - 0 2445 URS Zilberstein, Valery
1. Tal — 15; 2. Tukmakov — 13; 3.-5. Kuzmin, Savon, Mukhin — 12½; 6.-7. Vasiukov, Balashov — 11½; 8.-9. Bagirov, Furman — 11; 10.-11. Kholmov, Lein — 10½; 12. Razuvaev — 10; 13.-16. Kapengut, Dzhindzhikhashvili, Shamkovich, Bronstein — 9½; 17.-20. Gufeld, Grigorian, Zilberstein, Rashkovsky — 9; 21. Zhidkov — 8½; 22. Alburt — 7;
Information

40th Soviet Chess Championship
Dates: 16th November - 19th December 1972
City: Baku (Soviet Union)
Venue:
Organizers:
Tournament Director:
Chief Arbiter:
Players participating: 22 (incl. 9 GMs, 4 IMs)
Games played: 231
Competition format: Round Robin
Tie-breaks: 1. Sonnerborn-Berger
Time control:
PGN game file: urs-1972.pgn