Player name: Kozlov, YriySee rating chart
Most recent federation:   Ukraine
Date of birth: 16 January 1987
Most recent ID: 14111578
Sex: man
 list    pos Player_ID Name                 Title Fed Rtng  +/- Gms  Birthday  Sex Flag 
Oct 2001   9903= 14111578 Kozlov, Yriy                UKR 2235   0  0 1987.01.16      
Jul 2001  10014= 14111578 Kozlov, Yriy                UKR 2235     12 1987.01.16