43rd Chess Olympiad: Batumi 2018

<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ]

Vietnam Vietnam (VIE)

See context-sensitive help
Stage: The final group RESULTS
Round: 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th pts gms + = - % ELOav ELOp pos.
Opponent: TPE IRQ BAN FRA CHI GEO2 CAN KAZ SUI GER PHI
Score: 4 2 2 4 2 4 2 3 30½ 44 21 19 4 69.3 2485 2626 7.
1 GM Lê Quang Liêm 2715 Vietnam   1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 10 5 5 0 75.0 2562 2755 10.
2 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn 2620 Vietnam 1   1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 10 7 3 0 85.0 2508 2804 1.
3 GM Trần Tuấn Minh 2491 Vietnam 1 ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 0 6 11 4 4 3 54.5 2462 2498 39.
4 IM Nguyễn Anh Khôi 2463 Vietnam 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 7 11 4 6 1 63.6 2474 2576 17.
res. GM Đào Thiên Hải 2477 Vietnam 1 ½                   2 1 1 0 75.0 2174    
2576   W W W L D D W D W D W 11 6 4 1 16 : 6
ELO   Match results matches + = - MP's