2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

22nd round

11th December 2015, 1300

QNGD CHN Qingdao School 2466 1½ : 3½ 2554 Chongqing city CHN CHQG
GM Inarkiev 2706 ½ - ½ 2681 GM Bu Xiangzhi
Mu Ke 2392 0 - 1 2627 GM Zhou Weiqi
IM Ma Zhonghan 2468 ½ - ½ 2500 IM Wang Chen
WIM Zhou Guijue 2236 0 - 1 2473 WGM Huang Qian
GM Gunina 2528 ½ - ½ 2487 WGM Tan Zhongyi

SHND CHN Sjhandong Jingzhi wine 2405 2½ : 2½ 2574 Tianjin Chunhua campus CHN TJIN
GM Zhao Jun 2621 ½ - ½ 2609 GM Ma Qun
GM Wen Yang 2573 ½ - ½ 2726 GM Wang Yue
IM Liu Qingnan 2510 ½ - ½ 2706 GM Malakhov
WFM Xiao Yiyi 2218 1 - 0 2315 WIM Ni Shiqun
WIM Xu Huahua 2105 0 - 1 2513 GM Khotenashvili

ZHJI CHN Zhejiang city 2395 2 : 3 2525 Jiangsu Green Sheep Springs CHN JGSU
GM Ding Liren 2755 ½ - ½ 2706 GM Wei Yi
Xu Minghui 2229 ½ - ½ 2571 GM Yu Ruiyuan
GM Lu Shanglei 2570 ½ - ½ 2448 IM Lin Chen
Zhu Jiner 1989 0 - 1 2443 IM Guo Qi
WGM Ding Yixin 2434 ½ - ½ 2459 IM Shen Yang

BJNG CHN Beijing North Olympic 2606 3½ : 1½ 2536 Hebei Sports Lottery CHN HBEI
GM Wang Hao 2713 1 - 0 2570 GM Zhang Pengxiang
GM Yu Yangyi 2724 ½ - ½ 2477 IM Wan Yunguo
GM Xiu Deshun 2557 0 - 1 2743 GM Mamedyarov
GM Zhao Xue 2527 1 - 0 2566 GM Dzagnidze
GM Harika 2508 1 - 0 2324 WIM Zhai Mo

SHGH CHN Shanghai Jianqiao University 2459 4 : 1 2173 Chengdu bud team CHN CGDU
GM Zhou Jianchao 2578 1 - 0 2217 Zhao Yuanhe
FM Xu Yi 2356 1 - 0 2277 FM Li Di
IM Lou Yiping 2453 ½ - ½ 2243 Xu Xiangyu
WGM Zhang Xiaowen 2349 ½ - ½ 1916 WFM Li Yunshan
GM Ju Wenjun 2557 1 - 0 2211 Ren Xiaoyi

HGZH CHN Hangzhou city 2474 3 : 2 2451 Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress CHN GNGO
GM Gao Rui 2533 1 - 0 2655 GM Dubov
GM Lysyi 2691 ½ - ½ 2443 Xu Yinglun
IM Bai Jinshi 2518 ½ - ½ 2541 GM Zeng Chongsheng
WIM Gu Tianlu 2182 ½ - ½ 2190 Li Xueyi
WGM Lei Tingjie 2444 ½ - ½ 2426 IM Batkhuyag

<< Standings after 22nd round

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 35 69½ CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
5
HGZH
SHND
4
SHGH
QNGD
CHQG
HBEI
2. CHQG 34 71 HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
QNGD
3. TJIN 32 67 SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
4
QNGD
GNGO
JGSU
4
ZHJI
3
HGZH
SHND
4. SHGH 31 68 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH
1
SHND
4
QNGD
4
BJNG
CHQG
HBEI
2
CGDU
4
5. HGZH 25 57 JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH
4
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
6. JGSU 22 57 HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
CGDU
TJIN
1
GNGO
2
QNGD
ZHJI
3
7. SHND 17 48½ GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD
3
SHGH
1
BJNG
1
CHQG
½
HBEI
CGDU
3
TJIN
8. ZHJI 16 53 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG
0
CHQG
HBEI
2
CGDU
2
TJIN
2
GNGO
2
JGSU
2
9. GNGO 16 46½ SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI
3
CGDU
4
TJIN
QNGD
JGSU
3
ZHJI
3
HGZH
2
10. QNGD 14 46½ ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND
2
TJIN
½
SHGH
1
GNGO
BJNG
JGSU
CHQG
11. HBEI 13 39 CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO
2
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
12. CGDU 9 37 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN
1
GNGO
1
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
2
SHGH
1