2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

21st round

10th December 2015, 1300

CHQG CHN Chongqing city 2554 3½ : 1½ 2581 Beijing North Olympic CHN BJNG
GM Bu Xiangzhi 2681 1 - 0 2713 GM Wang Hao
GM Zhou Weiqi 2627 1 - 0 2433 IM Wang Yiye
IM Wang Chen 2500 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
WGM Huang Qian 2473 1 - 0 2527 GM Zhao Xue
WGM Tan Zhongyi 2487 ½ - ½ 2508 GM Harika

TJIN CHN Tianjin Chunhua campus 2574 2½ : 2½ 2474 Hangzhou city CHN HGZH
GM Malakhov 2706 ½ - ½ 2533 GM Gao Rui
GM Wang Yue 2726 ½ - ½ 2691 GM Lysyi
GM Ma Qun 2609 ½ - ½ 2518 IM Bai Jinshi
WIM Ni Shiqun 2315 0 - 1 2444 WGM Lei Tingjie
GM Khotenashvili 2513 1 - 0 2182 WIM Gu Tianlu

HBEI CHN Hebei Sports Lottery 2536 3 : 2 2528 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
GM Mamedyarov 2743 ½ - ½ 2453 IM Lou Yiping
IM Wan Yunguo 2477 ½ - ½ 2578 GM Zhou Jianchao
GM Zhang Pengxiang 2570 1 - 0 2704 GM Ni Hua
GM Dzagnidze 2566 1 - 0 2349 WGM Zhang Xiaowen
WIM Zhai Mo 2324 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 2½ : 2½ 2454 Qingdao School CHN QNGD
GM Wei Yi 2706 1 - 0 2468 IM Ma Zhonghan
IM Lin Chen 2448 0 - 1 2706 GM Inarkiev
GM Yu Ruiyuan 2571 0 - 1 2392 Mu Ke
IM Guo Qi 2443 1 - 0 2528 GM Gunina
IM Shen Yang 2459 ½ - ½ 2175 WIM Zhou Guijue

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2451 3 : 2 2422 Zhejiang city CHN ZHJI
GM Dubov 2655 1 - 0 2229 Xu Minghui
Xu Yinglun 2443 ½ - ½ 2755 GM Ding Liren
GM Zeng Chongsheng 2541 ½ - ½ 2570 GM Lu Shanglei
IM Batkhuyag 2426 ½ - ½ 2434 WGM Ding Yixin
Li Xueyi 2190 ½ - ½ 2122 WFM Qiu Mengjie

CGDU CHN Chengdu bud team 2205 2 : 3 2405 Sjhandong Jingzhi wine CHN SHND
FM Li Di 2277 ½ - ½ 2621 GM Zhao Jun
Xu Xiangyu 2243 ½ - ½ 2573 GM Wen Yang
IM Liu Guanchu 2379 1 - 0 2510 IM Liu Qingnan
WFM Li Yunshan 1916 0 - 1 2218 WFM Xiao Yiyi
Ren Xiaoyi 2211 0 - 1 2105 WIM Xu Huahua

<< Standings after 21st round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 33 66 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
5
HGZH
SHND
4
SHGH
QNGD
CHQG
HBEI
2. CHQG 32 67½ HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
QNGD
3. TJIN 31 64½ SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
4
QNGD
GNGO
JGSU
4
ZHJI
3
HGZH
SHND
4. SHGH 29 64 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH
1
SHND
4
QNGD
4
BJNG
CHQG
HBEI
2
CGDU
5. HGZH 23 54 JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH
4
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
6. JGSU 20 54 HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
CGDU
TJIN
1
GNGO
2
QNGD
ZHJI
7. ZHJI 16 51 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG
0
CHQG
HBEI
2
CGDU
2
TJIN
2
GNGO
2
JGSU
8. SHND 16 46 GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD
3
SHGH
1
BJNG
1
CHQG
½
HBEI
CGDU
3
TJIN
9. GNGO 16 44½ SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI
3
CGDU
4
TJIN
QNGD
JGSU
3
ZHJI
3
HGZH
10. QNGD 14 45 ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND
2
TJIN
½
SHGH
1
GNGO
BJNG
JGSU
CHQG
11. HBEI 13 37½ CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO
2
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
12. CGDU 9 36 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN
1
GNGO
1
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
2
SHGH