2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

18th round

30th October 2015, 1300

HGZH CHN Hangzhou city 2478 2½ : 2½ 2554 Chongqing city CHN CHQG
GM Lysyi 2691 1 - 0 2627 GM Zhou Weiqi
IM Bai Jinshi 2518 ½ - ½ 2500 IM Wang Chen
GM Gao Rui 2533 ½ - ½ 2681 GM Bu Xiangzhi
WGM Girya 2464 ½ - ½ 2487 WGM Tan Zhongyi
WIM Gu Tianlu 2182 0 - 1 2473 WGM Huang Qian

SHND CHN Sjhandong Jingzhi wine 2405 1 : 4 2577 Beijing North Olympic CHN BJNG
GM Zhao Jun 2621 0 - 1 2724 GM Yu Yangyi
IM Liu Qingnan 2510 1 - 0 2557 GM Xiu Deshun
GM Wen Yang 2573 0 - 1 2713 GM Wang Hao
WFM Xiao Yiyi 2218 0 - 1 2365 WGM Wang Jue
WIM Xu Huahua 2105 0 - 1 2527 GM Zhao Xue

QNGD CHN Qingdao School 2317 1 : 4 2528 Shanghai Jianqiao University CHN SHGH
Fang Yuxiang 2437 ½ - ½ 2453 IM Lou Yiping
IM Ma Zhonghan 2468 ½ - ½ 2704 GM Ni Hua
Mu Ke 2392 0 - 1 2578 GM Zhou Jianchao
WIM Zhou Guijue 2175 0 - 1 2557 GM Ju Wenjun
Yuan Ye 2114 0 - 1 2349 WGM Zhang Xiaowen

GNGO CHN Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress 2343 2½ : 2½ 2574 Tianjin Chunhua campus CHN TJIN
GM Li Shilong 2508 0 - 1 2706 GM Malakhov
GM Zeng Chongsheng 2541 1 - 0 2726 GM Wang Yue
Xu Yinglun 2443 ½ - ½ 2609 GM Ma Qun
Liu Manli 2033 0 - 1 2315 WIM Ni Shiqun
Li Xueyi 2190 1 - 0 2513 GM Khotenashvili

JGSU CHN Jiangsu Green Sheep Springs 2525 3½ : 1½ 2200 Chengdu bud team CHN CGDU
IM Lin Chen 2448 0 - 1 2277 FM Li Di
GM Yu Ruiyuan 2571 1 - 0 2379 IM Liu Guanchu
GM Wei Yi 2706 1 - 0 2217 Zhao Yuanhe
IM Shen Yang 2459 1 - 0 1916 WFM Li Yunshan
IM Guo Qi 2443 ½ - ½ 2211 Ren Xiaoyi

ZHJI CHN Zhejiang city 2280 2 : 3 2360 Hebei Sports Lottery CHN HBEI
GM Lu Shanglei 2570 ½ - ½ 2570 GM Zhang Pengxiang
Xu Minghui 2229 ½ - ½ 2477 IM Wan Yunguo
Lan Zilun 2180 ½ - ½ 2223 Zhang Ziji
WGM Ding Yixin 2434 ½ - ½ 2205 WIM Wang Doudou
Zhu Jiner 1989 0 - 1 2324 WIM Zhai Mo

<< Standings after 18th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 31 59½ CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
5
HGZH
SHND
4
SHGH QNGD CHQG HBEI
2. CHQG 28 58 HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND SHGH BJNG QNGD
3. TJIN 26 55 SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
4
QNGD
GNGO
JGSU ZHJI HGZH SHND
4. SHGH 25 55 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH
1
SHND
4
QNGD
4
BJNG CHQG HBEI CGDU
5. JGSU 19 48½ HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
CGDU
TJIN GNGO QNGD ZHJI
6. HGZH 19 45½ JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH
4
BJNG
CHQG
HBEI CGDU TJIN GNGO
7. ZHJI 16 45 QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG
0
CHQG
HBEI
2
CGDU TJIN GNGO JGSU
8. SHND 14 41 GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD
3
SHGH
1
BJNG
1
CHQG HBEI CGDU TJIN
9. QNGD 12 38½ ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND
2
TJIN
½
SHGH
1
GNGO BJNG JGSU CHQG
10. GNGO 11 36 SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI
3
CGDU
4
TJIN
QNGD JGSU ZHJI HGZH
11. HBEI 9 29½ CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO
2
JGSU
ZHJI
3
HGZH SHND SHGH BJNG
12. CGDU 6 28½ BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN
1
GNGO
1
JGSU
ZHJI HGZH SHND SHGH