2015 Jolimark Cup Chinese Chess League

<< [ Information || The final group || Statistics ] >>

The final group

[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd ]

15th round

23rd August 2015, 1300

BJNG CHN Beijing North Olympic 2577 3 : 2 2525 Jiangsu Green Sheep Springs CHN JGSU
GM Wang Hao 2713 ½ - ½ 2706 GM Wei Yi
GM Yu Yangyi 2724 1 - 0 2448 IM Lin Chen
GM Xiu Deshun 2557 ½ - ½ 2571 GM Yu Ruiyuan
GM Zhao Xue 2527 ½ - ½ 2459 IM Shen Yang
WGM Wang Jue 2365 ½ - ½ 2443 IM Guo Qi

SHGH CHN Shanghai Jianqiao University 2528 1½ : 3½ 2412 Zhejiang city CHN ZHJI
GM Ni Hua 2704 0 - 1 2755 GM Ding Liren
IM Lou Yiping 2453 0 - 1 2180 Lan Zilun
GM Zhou Jianchao 2578 ½ - ½ 2570 GM Lu Shanglei
WGM Zhang Xiaowen 2349 ½ - ½ 2122 WFM Qiu Mengjie
GM Ju Wenjun 2557 ½ - ½ 2434 WGM Ding Yixin

CHQG CHN Chongqing city 2554 3½ : 1½ 2343 Guangdong Shenzhen Dapeng Fortress CHN GNGO
GM Bu Xiangzhi 2681 ½ - ½ 2508 GM Li Shilong
IM Wang Chen 2500 ½ - ½ 2541 GM Zeng Chongsheng
GM Zhou Weiqi 2627 1 - 0 2443 Xu Yinglun
WGM Tan Zhongyi 2487 ½ - ½ 2190 Li Xueyi
WGM Huang Qian 2473 1 - 0 2033 Liu Manli

HBEI CHN Hebei Sports Lottery 2360 2½ : 2½ 2574 Tianjin Chunhua campus CHN TJIN
Zhang Ziji 2223 0 - 1 2726 GM Wang Yue
IM Wan Yunguo 2477 ½ - ½ 2609 GM Ma Qun
GM Zhang Pengxiang 2570 ½ - ½ 2706 GM Malakhov
WIM Zhai Mo 2324 1 - 0 2513 GM Khotenashvili
WIM Wang Doudou 2205 ½ - ½ 2315 WIM Ni Shiqun

SHND CHN Sjhandong Jingzhi wine 2405 1½ : 3½ 2468 Hangzhou city CHN HGZH
IM Liu Qingnan 2510 0 - 1 2661 GM Popov
GM Zhao Jun 2621 0 - 1 2533 GM Gao Rui
GM Wen Yang 2573 ½ - ½ 2518 IM Bai Jinshi
WIM Xu Huahua 2105 0 - 1 2182 WIM Gu Tianlu
WFM Xiao Yiyi 2218 1 - 0 2444 WGM Lei Tingjie

CGDU CHN Chengdu bud team 2193 1½ : 3½ 2394 Qingdao School CHN QNGD
Zhao Yuanhe 2217 ½ - ½ 2437 Fang Yuxiang
Xu Xiangyu 2243 ½ - ½ 2634 GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn
IM Liu Guanchu 2379 ½ - ½ 2468 IM Ma Zhonghan
Ren Xiaoyi 2211 0 - 1 2114 Yuan Ye
WFM Li Yunshan 1916 0 - 1 2319 IM Phạm Lê Thảo Nguyên

<< Standings after 15th round >>

See context-sensitive help
no. code MP pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. BJNG 26 48 CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
SHND
SHGH
3
QNGD
4
CHQG
3
HBEI
CGDU
3
TJIN
GNGO
JGSU
3
ZHJI HGZH SHND SHGH QNGD CHQG HBEI
2. CHQG 23 49 HBEI
CGDU
5
TJIN
GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
QNGD
4
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG QNGD
3. SHGH 21 46 TJIN
3
GNGO
JGSU
3
ZHJI
HGZH
4
SHND
3
QNGD
3
BJNG
2
CHQG
2
HBEI
4
CGDU
TJIN
GNGO
JGSU
2
ZHJI
HGZH SHND QNGD BJNG CHQG HBEI CGDU
4. TJIN 21 44 SHGH
2
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
QNGD
3
GNGO
JGSU
ZHJI
HGZH
SHND
3
SHGH
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU QNGD GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND
5. ZHJI 16 41½ QNGD
HGZH
1
SHND
2
SHGH
BJNG
CHQG
2
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
JGSU
3
QNGD
HGZH
2
SHND
SHGH
BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO JGSU
6. JGSU 15 39½ HGZH
SHND
½
SHGH
2
BJNG
2
CHQG
HBEI
CGDU
4
TJIN
GNGO
3
QNGD
2
ZHJI
2
HGZH
SHND
SHGH
3
BJNG
2
CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO QNGD ZHJI
7. HGZH 15 36½ JGSU
ZHJI
4
QNGD
2
SHND
SHGH
1
BJNG
CHQG
HBEI
CGDU
TJIN
GNGO
3
JGSU
ZHJI
3
QNGD
3
SHND
SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN GNGO
8. SHND 12 36 GNGO
JGSU
ZHJI
3
HGZH
QNGD
SHGH
2
BJNG
½
CHQG
HBEI
2
CGDU
TJIN
2
GNGO
4
JGSU
ZHJI
HGZH
QNGD SHGH BJNG CHQG HBEI CGDU TJIN
9. QNGD 12 35 ZHJI
½
HBEI
HGZH
3
CGDU
4
SHND
TJIN
2
SHGH
2
GNGO
BJNG
1
JGSU
3
CHQG
1
ZHJI
HBEI
2
HGZH
2
CGDU
SHND TJIN SHGH GNGO BJNG JGSU CHQG
10. HBEI 7 23 CHQG
½
QNGD
½
CGDU
TJIN
GNGO
1
JGSU
½
ZHJI
½
HGZH
SHND
3
SHGH
1
BJNG
CHQG
½
QNGD
3
CGDU
2
TJIN
GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH BJNG
11. GNGO 6 26½ SHND
SHGH
½
BJNG
CHQG
HBEI
4
CGDU
TJIN
QNGD
JGSU
2
ZHJI
HGZH
2
SHND
1
SHGH
½
BJNG
½
CHQG
HBEI CGDU TJIN QNGD JGSU ZHJI HGZH
12. CGDU 6 25 BJNG
2
CHQG
0
HBEI
QNGD
1
TJIN
½
GNGO
JGSU
1
ZHJI
1
HGZH
SHND
SHGH
BJNG
2
CHQG
HBEI
3
QNGD
TJIN GNGO JGSU ZHJI HGZH SHND SHGH